Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Autoopravár JUNIOR CASTROL 2013

01.03.2013

Výrazný úspech mladých autoopravárov z Humenného

Žiaci Strednej odbornej školy na Mierovej ulici 1973/79 v Humennom sa zapojili do súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2013.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cieľom je propagácia remesla autoopravár medzi širokou verejnosťou a zlepšenie spolupráce zamestnávateľov so školami a žiakmi. Súťaž je aj nástrojom motivácie žiakov vzdelávať sa v remesle autoopravár a v neposlednom rade aj nástrojom na zvýšenie záujmu žiakov o učebný odbor autoopravár.

Samotná súťaž má školské, oblastné a celoslovenské kolo.

Školské kolo súťaže pozostáva z teoretickej a poznávacej časti, ktoré tvoria on-line testy a úlohy. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod odborným vedením Ing. Jaroslava Beňatinského. Najúspešnejší žiaci školského kola, ktoré sa konalo 29. januára, postúpili do oblastného kola.

Oblastné kolo súťaže absolvovali naši žiaci 14. februára v Košiciach. Pozostávalo z troch postupových častí - teoretickej, poznávacej a praktickej. A práve tu sa zrodil výrazný úspech žiakov III. A odboru autoopravár-mechanik. Žiaci Strednej odbornej školy na Mierovej ulici 1973/79 v Humennom preukázali výborné vedomosti a obsadili v oblastnom kole:

  1. miesto: Norman Opálka
  2. miesto: Michal Scigeľ
  3. miesto: Dávid Slepák

Žiakom a Ing. Beňatinskému, ktorý ich na súťaž pripravoval, srdečne blahoželáme k úspechu a želáme veľa šťastia na celoslovenskom kole v dňoch 11. a 12. marca v Nitre.

Zároveň ďakujeme firme Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., v ktorej žiaci vykonávajú odborný výcvik za veľmi dobrú spoluprácu pri príprave žiakov.

 

 

Humenné 1. marca 2013

(soshe)

 

Fotogaléria:

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 01.03.2013 / Aktualizované: 01.03.2013 HoreTlačiť