Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

23. ročník olympiády v nemeckom jazyku

06.03.2013

Ďalší úspech v cudzom jazyku pre SOŠ vo Vranove

Význam ovládania cudzích jazykov vo svete neustále rastie. Znalosť cudzích jazykov rozširuje možnosti získať lepšie platené zamestnanie v zahraničí i v zahraničných firmách na Slovensku. 

Preto je ťažko pochopiteľná nechuť značnej časti žiakov stredných odborných škôl k učeniu sa cudzích jazykov. O to viac poteší fakt, že sa nájdu aj takí žiaci, ktorí sú ochotní venovať sa štúdiu cudzích jazykov nie iba v rámci školského vyučovania, ale robiť aj niečo navyše, napr. zúčastniť sa na jazykovej olympiáde. Takých žiakov máme aj na Strednej odbornej škole (SOŠ) na Ulici A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou.

V školskom roku 2012/2013 prebieha 23. ročník olympiády v nemeckom jazyku. Krajské kolo olympiády sa konalo v Poprade. Rovnako ako minulý rok v Prešove, aj teraz patril k najlepším Jozef Antol, žiak tretieho ročníka Strednej odbornej školy na Ulici A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou, ktorý opäť obsadil 1. miesto v kategórii 2 D (žiaci stredných odborných škôl) a získal možnosť reprezentovať Prešovský samosprávny kraj vo svojej kategórii v celoslovenskom kole Olympiády v nemeckom jazyku.

Aby mohli obstáť v takej náročnej postupovej súťaži, akou táto olympiáda je, musia žiaci ovládať gramatiku, rozumieť počutému i čítanému textu, rozprávať na vybrané témy a pohotovo reagovať na podnety poroty. To všetko zvládol Jozef Antol výborne.

Držíme mu palce a želáme veľa úspechov v celoštátnom kole!

***

Anna Žipajová
SOŠ, Ul. A. Dubčeka, Vranov nad Topľou

Fotogaléria:

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 06.03.2013 / Aktualizované: 06.03.2013 HoreTlačiť