Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Veľvyslanec Maďarskej republiky navštívil PSK

Dňa 24. októbra navštívil Úrad PSK mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Maďarskej republiky J.E. pán dr. Csaba Balogh. Pána veľvyslanca sprevádzali generálna konzulka Maďarskej republiky v Košicaich, pani Éva Molnár Czimbalmos a radca Veľvyslanectva MR v SR, pán Pál Venyercsan.

Na pôde PSK prijal hostí podpredseda PSK, pán Ján Ragan. Návšteva PSK, ako sa pán veľvyslanec vyjadril, zapadá do rámca jeho pracovných návštev jednotlivých regiónov po 19. septembri 2011, kedy odovzdal poverovacie listiny a nastúpil na post najvyššieho diplomatického predstaviteľa svojej krajiny.

Počas prijatia sa pán veľvyslanec zaujímal o PSK a činnosť regionálnej samosprávy a tiež o aspekty rozvoja zahraničných vzťahov a medzinárodnej spolupráce. Ako sa vyjadril „medzinárodná spolupráca je veľmi dôležitá, najmä pre chudobnejšie regióny, akým aj východ Slovenska v porovnaní o ostatnými krajmi je.“ Konštatoval, že podobná situácia je v Maďarsku, periférne regióny majú spoločné problémy, najmä v hospodárskej a sociálnej sfére. Preto je dobré, ak budú spolupracovať“ a ako dodal „mali by sme sa snažiť pritiahnuť sem čo najviac finančných prostriedkov z fondov EÚ.“ V rámci EÚ sú v tomto smere vytvorené určité možnosti a priestor na spoluprácu existuje tiež v rámci platformy krajín V 4.

Podpredseda PSK Ján Ragan vyjadril potešenie, že môže prijať na pôde PSK tak významných hostí, predstaviteľov susednej krajiny, s ktorou má Slovensko okrem iného tiež spoločnú históriu. Podotkol, „že aj keď z úrovne regionálnej samosprávy nemáme na maďarskej scéne zmluvného partnera, spolupráca medzi subjektmi PSK a maďarskými subjektmi sa uskutočňuje, tak na báze programu EÚ ENPI HU-SK-RO-UA, ako z úrovne miestnej samosprávy“. PSK má ale záujem v budúcnosti spoluprácu rozšíriť aj na úrovni regionálnych orgánov, konštatoval pán podpredseda J. Ragan. Pán veľvyslanec vyjadril všeobecnú podporu rozvoju medziregionálnej spolupráce a prisľúbil v tomto smere osobne pomôcť, ako aj pomoc zo strany veľvyslanectva a Generálneho konzulátu MR v Košiciach.

26. októbra 2011

Juraj Latta
oddelenie medzinárodnej spolupráce
Kancelária predsedu

Fotogaléria:

Publikované: 28.10.2011 / Aktualizované: 09.11.2011 HoreTlačiť