Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň v novom šate

Slávnostné otvorenie priestorov

Sociálne služby

Dočkali sme sa úspešnej kolaudácie spojenej so slávnosťou otvorenia nových priestorov objektu Zariadenia sociálnych služieb Jasoň. Slávnosť sa uskutočnila 31. januára 2019 za prítomnosti predsedu PSK Milana Majerského, vedúceho kancelárie predsedu Mareka Cimbalu, Pavla Slaninku, vedúceho odboru sociálnych vecí a rodiny, Viktora Gumana,  vedúceho oddelenia financovania a registrácie na odbore sociálnych vecí a rodiny.

Ďalej za mesto Spišská Stará Ves sa akcie zúčastnil primátor Ján Kurňava, Anna Kromková, riaditeľka Spojenej školy, Peter Výrostek, predseda predstavenstva a.s. Zastrova, Miloš Strmenský,  výkonný riaditeľ danej a.s. a tiež dekan Pavel Garaj, kaplán Štefan Bocko, starosta obce Malá Franková, Milan Kalafut, poslanec PSK za okres Kežmarok Ján Hencel, Stanislav Šivčo, stavebný dozor a samozrejme celé stretnutie sa uskutočnilo za prítomnosti všetkých zamestnancov v počte 14 osôb a našich ctených prijímateľov sociálnych služieb.

V období od 24.10.2017 do 19.10.2018 sa realizovala investičná akcia pod názvom Zmena dokončenej stavby, vytvorenie terapeutických a skladovacích priestorov – Prístavba a nadstavba objektu, ktorá bola financovaná cez kapitálové výdavky v celkových komplexných nákladoch vo výške viac ako 240-tisíc eur. Usilovná tímová spolupráca projektanta stavby Vladimíra Dubjela s realizátorom Raciohouse spol. s.r.o. Vyšné Ružbachy Vlastislavom Balážom a pod odborným dohľadom stavebného dozoru Stanislava Šivča, sa napokon dočkala svojej finálnej podoby.

Z hľadiska efektívnosti niet pochýb o tom, že sa obyvatelia tohto zariadenia sociálnych služieb tešia novým priestorom a tiež výťahu, ktorý tu veľmi chýbal. Je potrebné spomenúť ochotu, pracovné nasadenie a doslova anjelskú trpezlivosť všetkých zamestnancov, klientov, rodinných príslušníkov, ktorí bravúrne zvládli hluk, stavbe zodpovedajúce prostredie a nedá mi nespomenúť slovné povzbudenia klientov, ktorí nás neustále motivovali k dobrému pracovnému nasadeniu a to navyše s úsmevom. Možno sa to zdá byť maličkosť, ale pre nás to bola neoceniteľná podpora.

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň sa usiluje o zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb v rámci špecializovaného zariadenia a domova sociálnych služieb. Sociálne služby poskytuje v celkovej kapacite 16 prijímateľom sociálnych služieb. Prostredníctvom realizovanej nadstavby a prístavby sú zreteľne podporené a zlepšené prevádzkové podmienky a celkový štandard kvality poskytovaných služieb, a to konkrétne cez vytvorenie terapeutickej miestnosti a kancelárii, skladovacích priestorov na oboch podlažiach, izolačnej miestnosti, zakomponovanie výťahu, zrušenie trojlôžkových izieb a vytvorenie jedno až dvojlôžkových izieb so spĺňaním metrážnej plochy podľa vyhlášky, vytvorenie kuchynského kúta pre prijímateľov sociálnych služieb, a tým pádom aj vytvorenie priestoru pre posedenie s ich príbuznými či návštevou. Inými slovami vďaka Prešovskému samosprávnemu kraju sa vzhľad, funkčnosť a celkový štandard Zariadenia sociálnych služieb Jasoň viditeľne zlepšil. Záujem o poskytované sociálne služby sa stretáva s pozitívnym ohlasom širokej verejnosti, nielen v okolí Zamaguria.

Rekonštrukcia starých priestorov býva pomerne obtiažna, lebo sa vždy niečo vyskytne, čo dokáže v lepšom prípade prekvapiť, v tom horšom šokovať. Napriek všetkému sme sa dočkali slávnostnej chvíle osláv otvorenia nových priestorov za prítomnosti významných hostí. Tento úspech je úspechom, ktorý môžeme prežívať vďaka tým, ktorým na Zariadení sociálnych služieb Jasoň nesmierne záleží cez prejavenú pomoc, či už prostredníctvom finančnej investície, poradenstva a podpory. Práve tieto formy záujmu a podpory nám v plnosti ukážkovo preukázal počas celej výstavby Prešovský samosprávny kraj, ktorému patrí veľká, vďaka za financovanie tejto stavby v plnom rozsahu.

V priebehu realizácie sme mali vždy excelentnú spoluprácu s Odborom sociálnych vecí a rodiny, tiež s Odborom financií a Odborom správy majetku. Ďakujeme všetkým, vrátane zriaďovateľa, sponzorom a všetkým ľuďom, ktorí nám pomáhajú poskytovať sociálne služby čo najlepšie tým, ktorí sú na nich odkázaní.

***

PhDr. Viera Pasterová, PhD.

riaditeľka ZSS Jasoň

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí a rodiny 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Odbor sídli v budove PSK - 3. poschodie

Sekretariát: 051 / 70 81 602

E-mail: socialne@vucpo.sk

Kancelária prvého kontaktu
miestnosť č.: 338, III. podlažie
telefón: 051/70 81 617

    

 

Publikované: 08.01.2019 / Aktualizované: 14.05.2019 HoreTlačiť