Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výstava Čo nám ostalo...

Múzejný projekt mapuje tradičnú architektúru obcí v okrese Snina

Kultúra

Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s fotoklubom REFLEX Humenné a obcou Ulič pozývajú širokú verejnosť na výstavu fotografií dokumentujúcich zachované osobité prvky tradičnej architektúry na území okresu Snina. Výstava Čo nám ostalo... je od 14. februára inštalovaná v priestoroch Základnej školy s materskou školou Alexandra Duchnoviča v Uliči, Ulič 137 v okrese Snina.

Prezentované diela  humenských fotografov Alexandra Daňa, Ľudovíta Hrušku, Juraja Kammera, Vladimíra Vajsa a Miroslava Vasila zachytávajú tradičné architektonické prvky  a pôvodné  stavebné materiály ako súčasť mozaiky hmotnej kultúry obyvateľstva niekoľkých najvýchodnejších obcí ubľanskej a uličskej doliny.

Výstava fotografií tradičnej architektúry obcí v okrese Snina je pokračovaním rozsiahleho rovnomenného múzejného projektu Vihorlatského múzea, ktorého zámerom  je prostredníctvom technickej, dokumentárnej a umeleckej fotografie zaznamenávať, skúmať  a prezentovať súčasný stav tradičnej architektúry  v zbernej oblasti Vihorlatského múzea v Humennom.

V  najvýchodnejšej základnej škole Slovenska v obci Ulič  je súbor farebných fotografií s romanticko-nostalgickou pamäťovou stopou návratom do ich pôvodného prostredia, v ktorom je dokumentačná a umelecká výpoveď znásobená emocionálnym rozmerom. Zámerom múzea je popri dokumentovaní súčasného stavu tradičnej architektúry vytvorenie priaznivého priestoru k  návratu  ku koreňom kultúrnej identity regiónu. Veríme, že zvolený uhol pohľadu dokáže osloviť predovšetkým mladú generáciu v úsilí o  spoznávanie a uchovávanie kultúrneho dedičstva a hľadaniu vízie jeho uplatnenia v súčasnosti i pre budúcnosť. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Verejnosti je výstava prístupná do 29. marca 2019.

***

Mgr. Jana Fedičová

Vihorlatské múzeum v Humennom, marketing

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor kultúry 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 752

E-mail: kultura@psk.sk

    

Kultúrne organizácie PSK - riaditelia

Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK

 

 

Publikované: 08.01.2019 / Aktualizované: 14.05.2019 HoreTlačiť