Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň slovenských knižníc 2019

 

 KNIŽNICE pre VŠETKÝCH sa uskutoční v dňoch 4. – 10. marca 2019

20. ročník Týždňa slovenských knižníc pod spoločným mottom: KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH sa uskutoční v dňoch 4. – 10. marca 2019.

Organizátormi podujatia sú Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK). Funkciu ambasádora Týždňa slovenských knižníc prijal aj v roku 2019 Ján Gallovič, člen činohry Slovenského národného divadla. Záštitu nad Týždňom slovenských knižníc prevzala tento rok ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

Týždeň slovenských knižníc 2019 bude na celom Slovensku prebiehať prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí za účelom pozitívne zviditeľňovať knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré plnia svoju nezastupiteľnú úlohu v rozvoji znalostnej spoločnosti. Knižnice na celom svete aj v 21. storočí nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami s aktívnym vplyvom na spoločenský a kultúrny rozvoj obcí, miest, regiónov i krajov. Sú to práve knižnice, ktoré často, aj napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných prostriedkov, ponúkajú pre svojich používateľov a návštevníkov veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného. Flexibilne reagujú na aktuálne potreby používateľov nielen vo fyzických priestoroch knižníc, ale čoraz viac aj prostredníctvom virtuálneho prostredia internetu.

Na Slovensku je takmer 4 000 registrovaných knižníc a v ich fondoch sa nachádza skoro 40 miliónov zväzkov kníh.

Týždeň slovenských knižníc je zameraný na prezentáciu knižníc, knižnej kultúry, knihy a propagáciu významu čítania. Počas celého týždňa, ale aj mesiaca marca, budú mať návštevníci knižníc vo všetkých regiónoch Slovenska možnosť absolvovať množstvo zaujímavých aktivít, ktoré budú uverejnené na webovej stránke Slovenskej asociácie knižníc www.sakba.sk a na celoslovenskom knihovníckom portáli InfoLib www.infolib.sk.

Partnermi Týždňa slovenských knižníc 2019 sú Martinus, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Mesto Levoča, SNM Spišské múzeum v Levoči, Slovart, Portál, OZ Slniečkovo. Mediálnymi partnermi sú RTVS Rádio Regina, ktoré do svojho vysielania zaradí rozhovory a reportáže z diania v slovenských knižniciach, a Televízia Levoča.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2019 v Levoči sa uskutoční pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského.

Podporili ho organizačne, materiálne i finančne Slovenská asociácia knižníc, Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Prešovský samosprávny kraj.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2019 sa bude konať 4. marca v reprezentatívnych priestoroch Historickej radnice v Levoči od 13:00 hod. Programom bude sprevádzať Ján Gallovič, člen Činohry SND, ktorý je ambasádorom Týždňa slovenských knižníc. Umelecky program obohatí vystúpenie hudobného hosťa, ktorým je sopranistka Eva Hornyáková, sólistka Opery SND. Tradične bude súčasťou programu každoročné odovzdanie ceny SAKAČIK pre jednu knižnicu za mimoriadny zaujímavý projekt. Otvoreniu bude predchádzať tlačová konferencia, ktorá sa bude konať od 12:00 hod. v priestoroch Historickej radnice v Levoči. Súčasťou sprievodného programu dňa bude návšteva novozriadenej regionálnej knižnice Jána Henkela v Levoči (o 11:30hod.), vyhlásenie Knihy roka Prešovského samosprávneho kraja 2018, premietanie dokumentárneho filmu Svet na dotyk s audiokomentárom pre nevidiacich, prehliadka Historickej radnice a Chrámu sv. Jakuba.

Železničná spoločnosť Slovensko bude propagovať TSK 2019 v rýchlikových spojeniach na Slovensku, organizátori podujatia ponúknu cestujúcej verejnosti tiež knihy, ktoré si bude môcť počas jazdy vlakom vypožičať. Do vlakov je distribuovaných 5000 letákov o TSK.

Celoslovenskou akciou budú knižničné hliadky, ktoré odmenia čítajúcich na verejných priestranstvách záložkami do kníh, venované kníhkupectvom Martinus. Na knižničných hliadkach sa zúčastnia nielen knihovníci, ale ako dobrovoľníci z radov študentov.

Otvorením Týždňa slovenských knižníc 2019 na začiatku marca si zároveň pripomenieme tradíciu Mesiaca knihy, kedy budú knižnice realizovať množstvo podujatí na podporu čítania pre všetky vekové kategórie.

Na slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2019 a na tlačovú konferenciu srdečne pozývame zástupcov všetkých médií a tešíme sa na stretnutie!

Program počas Týždňa slovenských knižníc v Prešovskom kraji

 

Publikované: 01.03.2019 / Aktualizované: 14.05.2019 HoreTlačiť