Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - október 43. týždeň

 

Týždeň v PSK - október 2019 - 43. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Krajskí poslanci schválili na svojom 16. zasadnutí Zastupiteľstva PSK revitalizáciu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku a výstavbu Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku.
 • Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej ulici v Prešove pozýva 29. októbra všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí. Nahliadnuť do priestorov školy môžu od 8.00 do 13.00 hod.
 • Podtatranské múzeum v Poprade otvorilo výstavu 90 rokov slovenského hokeja. Návštevníci ju môžu vidieť až do 16. januára budúceho roku.
 • Na štyroch miestach v Prešovskom kraji stále prebieha verejná zbierka Nadácie pre podporu rodiny. Dobrovoľným príspevkom môžete prispieť do konca novembra na Ľubovnianskom a Kežmarskom hrade, v DJZ Prešov, Tatranskej galérii a na Úrade PSK.

Jingel PSK

Rozdelili dotácie pre druhé kolo Výzvy pre región
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

V rámci druhého kola dotačnej schémy Výzva pre región je v troch programoch finančne podporených 46 projektov za viac ako 2,5 milióna eur. Rozhodli o tom poslanci krajského parlamentu na svojom rokovaní 21. októbra.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Tieto peniaze budú dobré finančné uložené. Zrealizované projekty budú tak, aby boli prospešné ľuďom."
 • Rudofl Bauer, vedúci Odboru regionálneho rozvoja PSK: "Dostali sme 62 žiadostí, ktoré žiadali od samosprávneho kraja zhruba 4,5 milióna eur, ale investičná hodnota všetkých projektov je viac ako 14 miliónov euro."

Najviac financií v druhom kole výzvy vo výške 1,5 milióna eur je určených na podporu infraštruktúry cestovného ruchu a obnovu kultúrnych pamiatok. V prehľade sú uvedené projekty, ktoré získali najvyššiu podporu v tomto programe.

Nasleduje priama reč.

 • Rudofl Bauer, vedúci Odboru regionálneho rozvoja PSK: "Tam sme vlastne podporili všetky projekty, ale s tým, že mali trošku krátené tie dotácie tak, aby bolo možné podporiť všetky."

Na program spolufinancovania schválených projektov zo zdrojov EÚ bolo odsúhlasených vyše 162 tisíc eur. Najväčší záujem bol opätovne o program Modernizácia a výstavba športovísk. Z Výzvy pre región ide na tento účel v II. kole 879 tisíc eur.

Nasleduje priama reč.

 • Rudofl Bauer, vedúci Odboru regionálneho rozvoja PSK: "Tam sme podporili projekty, ktoré získali viac ako 60 bodov zo sto čo sa týka kvality hodnotenia tohto projektu a tam tiež bola krátená dotácia tak, aby mohlo byť podporených čo najviac projektov."
 • Jozef Kmec, poslanec ZPSK (Bardejov): "Hlavne tá podpora ihrísk či už multifunkčných, pretože potrebujeme tú mládež nejako udržať pri športovom režime keďže dnes máme takú počítačovú dobu. Je veľmi dobré dostať tie deti na ihriská naspäť."

Poslanci sa zhodli na potrebe Výzvy pre región aj keď niektorí volajú po úprave hodnotiacich kritérií.

Nasleduje priama reč.

 • Katarína Heredošová, poslankyňa ZPSK (Sabinov): "Vychytávame určité chybičky a zlepšenia, ktoré by mohlo priniesť ďalšie obdobie a preto verím, že sa zmenia podmienky a prípadne aj tie hodnotiace kritéria do budúcnosti."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Určite chcem dať do každého okresu finančné prostriedky na to, aby boli schválené ich projekty."

Tabuľka č. 1

Program 1
Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK

Dotácie pre 2. kolo     1 517 600 eur

Finančne podporených 21 projektov

Niektoré z podporených projektov

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

- prvá etapa Galérie Mikuláša Klimčáka v Ľutine                            

Východný dištrikt ECAV na Slovensku

- prvá etapa rekonštrukcie budovy na Baštovej ulici v Prešove      

Mesto Veľký Šariš

- oddychová zóna pod hradom Šariš                                                           

Mesto Kežmarok

- Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Zvonica           

Občianske združenie CENTRO ARTE

- Obnova meštianskeho domu na Nám. Sv. Mikuláša                     

 

Tab. č. 2

Program 2
Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5% spolufinancovania žiadateľom z EŠIF

Alokácia pre 2. kolo   162 162,14 eur

Finančne podporených 7 projektov

Niektoré z podporených projektov

Obec Huncovce

- historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier                            

Mesto Veľký Šariš

- spolufinancovanie medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 11           

Mesto Bardejov

- cyklochodník na Toplianskej ulici                                                 

Ľubovnianske regionálne ZMOS Stará Ľubovňa

- nový turistický produkt – časť trasneurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov - Muszyna - Mníšek nad Popradom               

           

Tab. č. 3

Program 3
Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

Alokácia pre 2. kolo   879 000 eur

Finančne podporených 18 projektov

Niektoré z podporených projektov

Mesto Kežmarok

- dostavba a rekonštrukciu zimného štadióna                                  

Stará Ľubovňa

- stavebné úpravy a modernizáciu malej športovej haly                  

Mesto Stropkov

- prvá etapa rekonštrukcie zimného štadióna                                   

Mesto Bardejov

- sídlisko Vinbarg, dostavba športovo-oddychového areálu ZŠ     

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

V prvej desiatke päť nemocníc z kraja

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

V kategórii všeobecných nemocníc je druhá najlepšia Ľubovnianska nemocnica, kde je akcionárom Prešovský samosprávny kraj a tretia najlepšia je Nemocnica Poprad. To sú výsledky hodnotenia mimovládnej neziskovej organizácia INEKO. V rebríčku uspeli aj ďalšie nemocnice z Prešovského kraja. V kategórii všeobecných nemocníc sa ako siedma umiestnila Vranovská nemocnica, hneď za ňou nemocnica v Humennom a prvú desiatku najúspešnejších  uzatvára Svidnícka nemocnica. Rebríček INEKO hodnotil hospodárenie zdravotníckych zariadení, ich transparentnosť, skúsenosti a spokojnosť pacientov.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Cyklodoprava a jej rozvoj
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Cykloturizmus je dnes najrýchlejšie sa rozvíjajúcim segmentom cestovného ruchu, a to si vyžaduje spoluprácu a koordináciu viacerých partnerov. V Poprade sa 17. októbra konala medzinárodná konferencia Cyklotrasy a ich rozvoj. Zameraná bola predovšetkým na cyklodopravu v horských oblastiach. Na konferencii zazneli príklady z praxe, ako i nové trendy a inovácie v cykloturizme – napríklad o elektromobilite. Spoluorganizátorom konferencie bol Prešovský samosprávny kraj. Župa realizuje v oblasti cyklodopravy projekt Kostrovej siete cyklistických trás. Dnes je cyklistom k dispozícii takmer 450 kilometrov vyznačených cyklotrás.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Protidrogový vlak zastavil v Prešove
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Protidrogový vlak zastavil na prešovskej hlavnej stanici 22. októbra, aby interaktívnou formou poukázal na rôzne formy závislosti a ich dôsledky. Pripravený program Revolution train ponúkol príbeh ako ľahké je prepadnúť drogám a ako ťažko je sa závislosti zbaviť.

ukážka – 5 sek.

Nasleduje priama reč. 

 • Pavel Tůma, autor projektu: "My sme do toho oceľového monštra skopírovali príbeh, ktorý sa odohral môjmu kamarátovi pred 18 rokmi. On sa predávkoval na pervitin a ja som sa rozhodol, že tento príbeh by sa mal stať inšpiráciou pre deti, ale v dobrom slova zmysle. Aby ich odradil od drog."

ukážka – 5 sek.

V šiestich obrnených vagónoch, štyroch kinosálach a ôsmych interaktívnych miestnostiach si návštevník pozrie ukážku z filmu s rôznymi emotívnymi situáciami. Následne sa plátno dvihne a divák sa stáva súčasťou deja.

Nasleduje priama reč. 

 • Lektor: "Ideme do baru. Väčšinou vždy sa odpovie áno ideme. Tak nech sa páči poďte za mnou." 
 • Pavel Tůma, autor projektu: "Zrazu to, čo ste videli vo filme je pred vami. Lektor vstúpi do tohto priestoru a vedie s vami interakciu – o tabaku, o alkoholu, o drogách a postupujete cez vezenie, sqouty až po ďalšie miestnosti. Deti to veľmi baví. Táto zážitková pedagogika je dnes veľmi moderná."

Ukážka – 10 sek.

 • Lektor: "Čo myslíte mohlo to skončiť aj nejako úplne inak ako toto?"
 • Anketa, študenti stredných škôl: "Táka doba je. Ja to nezmením, že každý pije fajčí."
 • Henrieta Justiňáková, učiteľka, SPŠ stavebná Prešov: "Realita je asi taká. Je to také blízke pre ľudí."

Vlak sa v Prešove zastavil vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja a aj preto bol vstup na program bezplatný.

Nasleduje priama reč. 

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Každá jedna droga je závislosť, je otroctvo a byť otrokom čohokoľvek je zlé. Treba im ukázať aj tie nebezpečenstvá, ktoré plynú z užívania drog a práve preto sme sa rozhodli aj zainvestovať aj edukačne pôsobiť na našich mladých ľudí, aby predišli tomuto nebezpečenstvu."
 • Anketa, študenti stredných škôl: 
 • "Veľmi sa mi páčilo, ako tam mali tie ukážky, že potom ste to mohli vidieť reálne, že ako to  tam vyzerá."
 • "Sme sa poučili, že drogy nie sú dobré a asi sa na to nedám nahovoriť."

Súčasťou vlaku je zber dát a školenie lektorov protidrogovej prevencie. Protidrogový vlak bol už vo viac než 150 mestách Česka, Slovenska a Nemecka a interaktívny program zažilo vyše 160 tisíc ľudí.

 

« obsah

***

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 11.01.2019 / Aktualizované: 24.10.2019 HoreTlačiť