Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - január 5. týždeň

Týždeň v PSK - január 2019 - 5. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Prehĺbenie dobrých susedských vzťahov Poľska a Slovenska, zhrnutie spolupráce a určenie jej smerovania v budúcnosti. To bolo cieľom prvého Slovenského fóra, ktoré sa uskutočnilo 25. januára v poľskej Jasionke v Rzeszówe.
 • Na Úrade PSK sa uplynulé dni diskutovalo o udržateľnej mobilite a systematickej podpore verejnej dopravy. Odborníci z ministerstva ponúkli samospráve praktické námety na zmeny dopravnej politiky v kraji.
 • Návštevnosť múzeí a galérií v pôsobnosti PSK rastie. Minulý rok hrady, skanzeny, expozície a výstavy prilákali viac ako 488 tisíc návštevníkov.
 • V pondelok 4. februára zasadnú poslanci krajského parlamentu. Na programe schôdze zastupiteľstva je viac ako 30 bodov. Viac informácií na www.vucpo.sk.  

Jingel PSK

Catching – up Regions bude pokračovať
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Takto pred rokom, 24. januára 2018, sa podpisom memoranda medzi zástupcami Európskej komisie, Svetovej banky a Prešovským samosprávnym krajom spustila európska iniciatíva Catching-up Regions. Ide o adresnú podporu menej rozvinutých  - takzvaných dobiehajúcich regiónov. Po roku spolupráce a pozitívneho hodnotenia bolo rozhodnuté, že iniciatíva bude pokračovať.

Nasleduje priama reč.

 • Rudolf Bauer, vedúci Odboru regionálneho rozvoja PSK: "Hodnotenie, ktoré dnes zaznelo z úst Európskej komisie aj Svetovej banky je veľmi priaznivé a pozitívne, že veľmi oceňujú energiu a úsilie, ktoré vkladáme do tejto iniciatívy."
 • Andreas von Busch, zástupca Európskej komisie: "Prešovský samosprávny kraj sa výborne zhostil všetkých aktivít, ktoré boli súčasťou tejto iniciatívy a vytvorili sme so Svetovou bankou štyri komponenty."

Pripomeňme si oblasti, ktoré boli obsahom pomoci a prípravy na implementáciu akčného plánu. Ten je zameraný na zvýšenie výkonnosti, zamestnanosti a ekonomického rozvoja kraja. Iniciatíva Catching – up Regions mala pôvodne končiť v júni 2019. Európska komisia prejavila záujem pokračovať v procese zdynamizovania regiónu a poskytnúť ďalšie finančné prostriedky pre technickú asistenciu Svetovej banky.

Nasleduje priama reč.

 • Andreas von Busch, zástupca Európskej komisie: "Môžem sa podeliť s dvoma pozitívnymi správami. Rozšíri sa spoluprác, a to v tom zmysle, že bude pokračovať ďalší rok. A vyčlenili sme ďalší jeden milión eur na rôzne konzultačné služby pre Prešovský samosprávny kraj, pretože spolupráca bola kvalitná."
 • Rudolf Bauer, vedúci Odboru regionálneho rozvoja PSK: "My chceme pokračovať určite v budovaní ľudských zdrojov, čiže aj to, čo vyplýva z tej analýzy na stredných školách a so zvyšovaním kvality stredoškolského vzdelávania. Tak isto by sme radi pokračovali v oblasti cestovného ruchu. Čiže nielen v okrese Snina, ale v celom kraji. A aj v ďalších komponentoch, ktoré ale budú predmetom diskusie."

Európska komisia chce po vzore PSK, ktorý bol do projektu zapojený ako pilotný región,  iniciatívu Catching- up Regions aktuálne rozšíriť aj na Banskobystrický samosprávny kraj. 

Tabuľka

Iniciatíva Catching – up Regions

Oblasti realizácie

Zlepšenie energetickej efektívnosti budov

Využívanie geografického informačného systému a otvorených dát

Zvýšenie potenciálu kraja v oblasti cestovného ruchu

Efektívnejšie prepojenie vzdelávania a trhu práce
 

Najvýraznejšie výsledky

Analýza a zber dát o viac ako 400 verejných budovách v kraji

Spustenie tvorby regionálneho geoportálu

Prieskum potrieb zamestnávateľov a pripravenosti stredných odborných škôl na duálne vzdelávanie

Pomoc pre okres Snina - PSK sa angažuje pri výstavbe vodovodnej a kanalizačnej siete pre obce regiónu 

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Prímestská doprava - jednotné cestovné pre PSK a KSK

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Od februára vstupuje do platnosti jednotný tarifný systém v prímestskej autobusovej doprave pre Prešovský a Košický samosprávny kraj. Cestujúcim to prinesie viaceré benefity a novinkou sú špeciálne zľavy. Lacnejšie v oboch krajoch budú v prímestskej autobusovej doprave cestovať rodiny, tehotné ženy a držitelia Jánskeho plakety. Mení sa aj cena za prepravu batožiny a zvierat. V rámci zavedenia spoločnej tarify na východnom Slovensku sa tarifná vzdialenosť na prímestské autobusové linky rozširuje zo súčasných 100 na 200 kilometrov.

Tabuľka

Jednotný tarifný systém pre PSK a KSK

Prímestská autobusová doprava

Rodinné lístky

Každý člen rodiny zaplatí za jednosmerný víkendový lístok (sobota, nedeľa, štátny sviatok) jedno euro. A to bez ohľadu na precestovanú tarifnú vzdialenosť. Zľavu si môže uplatniť minimálne jeden rodič s jedným alebo viacerými deťmi do 15 rokov.

Zľavy

Pre tehotné ženy - cestovať budú za 0,20 eur za každých (aj začatých) 50 kilometrov.

Za rovnakú sumu sa od februára budú v prímestskej autobusovej doprave prepravovať aj držitelia zlatej Jánskeho plakety.

Cestovať za rovnakú sumu majú nárok aj občania nad 70 rokov.

Cena za prepravu batožiny a zvierat

Do 50 kilometrov je cena 0,20 eura, do 200 kilometrov je cena 0,50 eura.

Súčasťou jednotnej tarify je aj zľava 0,10 eur pri prestupe do 30 minút medzi autobusovými spojmi zmluvných dopravcov PSK a KSK.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Prešovský kraj ako maľovaný v Bratislave
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

V Bratislave sa 24. až 27. januára konal na Slovensku najväčší veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour. Expozíciou sa na ploche 180 metrov štvorcových opäť predstavil  aj Prešovský samosprávny kraj. A to prostredníctvom originálnej maľovanej expozície. Tej dominovala nadrozmerná kópia plechovky Campbellovej polievky s prekvapením vo vnútri.

Nasleduje priama reč

 • Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska: "Konkrétne tu za mnou môžete vidieť expozíciu Múzea moderného umenia Andyho Warhola, ktorý je naozaj jedinečný v rámci Prešovského kraja a svetovo známy. A taktiež tu prezentujeme prírodu a cez našich spoluvystavovateľov prezentujeme všetky kultúrne, prírodne a historické pamätihodnosti."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Naozaj máme čo ponúknuť. Sme kraj, ktorý je bohatý na prírodne a kultúrne dedičstvo, a to je našou pýchou. Chceme, aby ľudia k nám chodili a prezentujeme tieto naše krásy aj na takýchto podujatiach ako je ITF Slovakia."

Jednotlivé regióny kraja predstavilo sedem oblastných organizácií cestovného ruchu. Množstvo propagačných materiálov, ochutnávky výrobkov, sprievodný program a odovzdávanie ocenení Najlepší v cestovnom ruchu za rok 2018. Tým všetkým sa predstavil Prešovský región v epicentre turizmu.  

Nasleduje priama reč

 • Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska: "Expozícia je otvorená a svojím spôsobom vťahuje tých návštevníkov do vnútra a zažívame taký osobný kontakt s tými turistami a návštevníkmi, ktorí tu prichádzajú."
 • Michal Sýkora, predseda KOCR Severovýchod Slovenska: "Cestovný ruch  je odvetie priemyslu. Naše miesto, práve tu v Bratislave, na jednom mieste,  vždy každý rok tu na tejto ploche je tiež perfektná vec. Pretože všetci sa už naučili sem prísť."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Samosprávny kraj sa drží zásady vidieť a byť videný. Keď vidíme iných, ktorí poskytujú služby v cestovnom ruchu, chceme aj mi im konkurovať a myslím, že sa nám v tejto oblasti veľmi darí. Prešovský kraj navštevuje každý rok stále viac a viac ľudí, návštevníkov, a to nás teší."

Expozíciu na veľtrhu v Bratislave pripravuje od roku 2013 Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Prešovský kraj ako maľovaný prilákal množstvo návštevníkov a vybrať si mohli z bohatej ponuky výletov a možností na trávenie voľného času počas celého roka v Prešovskom regióne.

« obsah

 

***

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 11.01.2019 / Aktualizované: 21.03.2019 HoreTlačiť