Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - január 4. týždeň

Týždeň v PSK - január 2019 - 4. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Pri pamätníku Červenej armády v Južnom parku v Prešove a Pamätníku obetiam bombardovania Prešova na Konštantínovej ulici si 18. januára pripomenuli 74. výročie oslobodenia Prešova aj zamestnanci Úradu PSK.
 • Prešovský kraj sa prezentoval na veľtrhu GO a REGIONTOUR Brno 2019 v Českej republike. Záujemcom poskytoval najmä informácie o turistických atrakciách v kraji.
 • Festival priateľstva a dobrovoľníckej činnosti „Milujem svoje mesto“ má ambíciu rozšíriť sa do celého kraja. Myšlienkou sa zaoberali primátori okresných miest kraja spolu s predsedom PSK Milanom Majerským.
 • PSK pracuje na rozšírení vodovodnej a kanalizačnej siete v okrese Snina. Na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti plánuje samospráva v tohtoročnom rozpočte vyčleniť 260-tisíc eur. Asi polovicu financií by mal pritom refundovať štát.

Jingel PSK

Vzniká geoportál Prešovského kraja
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Budovanie Regionálnej infraštruktúry priestorových informácií - otvorených dát, geografických informačných systémov má zastrešiť Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi PSK a Prešovskou univerzitou. K jej podpisu došlo 22. januára. Výsledkom už prebiehajúcej spolupráce má byť vytvorenie komplexnej databázy kvalitných, aktuálnych a pre verejnosť dostupných údajov.

Nasleduje priama reč.

 • Miloslav Michalko, odborný asistent a konzultant: "Máme predstavu, že tých dát okolo nás je veľa a vieme o nich, ale z môjho pohľadu to tak nie je, pretože poznáme pár štatistických dát, poznáme pár ekonomických ukazovateľov. Avšak keď to všetko začnete lokalizovať a priestorovo teda situovať, napríklad na základe nejakých zemepisnej šírky a dĺžky zistíte, že tých údajov je nesmierne množstvo."
 • René Matlovič, dekan Fakulty humanitných a prírodných vied PU: "Spravovanie takýchto informácií je nesmierne náročné na infraštruktúru, pretože si to vyžaduje zvládnuť systém ich zberu, sústreďovania, analýzy a potom aj poskytovania informácie v podobe máp a podobne."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Zjednoduší sa spôsob rozhodovania každého jedného obyvateľa v našom kraji, ktorý sa bude chcieť pustiť do osobného rozhodnutia, do väčších projektov pre podnikateľov, pre veľké firmy, pre školy, pre samotný kraj."

Takýto geoportál otvorených priestorových informácií buduje PSK v spolupráci s Prešovskou univerzitou ako prvý na Slovensku. V prvej fáze sú spracované tri oblasti, ktoré patria do kompetencie krajskej samosprávy.

Nasleduje priama reč.

 • Miloslav Michalko, odborný asistent a konzultant: "Registre sociálnych služieb, zdravotníctva a školstva. Druhý tematický okruh - profily okresov a obcí, ktoré sú veľmi dôležité na poznanie socioekonomických parametrov regiónu. A potom sme sa zamerali na oblasť cestovného ruchu."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Budú tieto dáta v konečnom dôsledku slúžiť pre všetkých obyvateľov kraja. Budú to otvorené dáta. Budú to dáta prístupné naozaj pre všetkých."
 • René Matlovič, dekan Fakulty humanitných a prírodných vied PU: "To je to práve čaro toho, že tie dáta tam budú môcť nasadzovať ďalší aktéri, ktorí to budú potrebovať potom ďalej využívať."

Kvalitu spolupráce krajskej samosprávy a Prešovskej univerzity podčiarklo aj spoločné školenie – geOrchestra a infraštruktúra priestorových informácií, ktoré viedli experti Svetovej banky v rámci iniciatívy Catching-up Regions. Účastníci sa oboznámili s prvou verziou regionálneho geoportálu.  Vytvorí sa skupina odborníkov, ktorá bude tvoriť obsah geoportálu Prešovského kraja.

 

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Odborné školstvo – téma konferencie

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Stredné odborné školstvo – hybná sila rozvoja regiónu. To bol názov odbornej konferencie, ktorá sa konala 21. januára v Prešove. Prešovský samosprávny kraj vytvoril priestor na diskusiu pre všetkých zainteresovaných v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania - zástupcov stredných škôl, podnikateľského, verejného sektora i expertov Svetovej banky. Stretnutie sa realizovalo v rámci iniciatívy Catching-up Regions. Odborné vzdelávanie a zosúladenie požiadaviek s trhom práce je jedným zo štyroch komponentov tejto iniciatívy. Na konferenciu nadväzovalo stretnutie vedenia prešovskej župy s 30-tkou zástupcov firiem a škôl, ktorí sa podieľajú na duálnom vzdelávaní v kraji.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Financie pre mikroprojekty
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Karpatským euroregiónom vyhlásil 14. januára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - Prioritná os 3: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania. Výzva, na ktorú bolo pre Prešovský kraj alokovaných takmer 85 tisíc eur, sa týka okresov uvedených v grafike. Projekty je možné predkladať do 14. marca. Informačný seminár k uvedenej výzve pre prijímateľov pomoci organizuje Úrad PSK 31. januára.

Tabuľka

Výzva na poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 - Prioritná os 3: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania

Výzva určená pre okresy:

Snina, Humenné, Stropkov, Medzilaborce, Svidník, Vranov nad Topľou, Prešov, Sabinov

Oprávnenými žiadateľmi sú:

- orgány štátnej správy a samosprávy, ich zväzy a združenia

- štátne alebo samosprávne orgány zriadené za účelom poskytovania služieb vo verejnom záujme

- vzdelávacie inštitúcie a vysoké školy

- vedecké inštitúcie, komory, neziskové mimovládne organizácie

- Európske zoskupenia územnej spolupráce

- cirkvi a náboženské spoločnosti

- inštitúcie odborného vzdelávania

Príspevok je možné čerpať na:

- spoločné cezhraničné programy a iniciatívy pre študentov a učiteľov v sektore špecializovanej a odbornej prípravy

- spoločná tvorba a propagácia ponuky profesijného a odborného vzdelávania

- implementácia cezhraničných aktivít zameraných na podporu sociálnej integrácie a participácie obyvateľov

- cezhraničná výmena dobrej praxe

- aktivity zamerané na identifikáciu potrieb profesijného a odborného vzdelávania

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Vznikla Nadácia pre rodinu
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Prešovskej krajskej samospráve sú adresované rôzne žiadosti o poskytnutie pomoci pri riešení sociálnych krízových životných situácií. Zákon však na takýto druh pomoci nepamätá. A to bol impulz vzniku Nadácie Prešovského samosprávneho kraja pre rodinu.

Nasleduje priama reč.

 • Pavel Slaninka, vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny PSK: "Boli sme v situácii, že buď im slušne odpovieme, že súcitíme s nimi, ale viac nemôžeme urobiť, alebo sme hľadali spoločne cestu a tá cesta je práve cez túto nadáciu."

Poslanci krajského parlamentu odsúhlasili vznik Nadácie pre rodinu na poslednom rokovaní v roku 2018. Otvorila sa tak cesta, ako pomôcť ľuďom, ktorí sa neočakávane ocitli v sociálnej núdzi, alebo ich postihli závažné zdravotné problémy.

Nasleduje priama reč.

 • Pavel Slaninka, vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny PSK: "Napríklad je tam zdravotný problém a špeciálnu rehabilitáciu, ktorú si z bežného svojho rozpočtu nevedia zaplatiť a vtedy sa môžu obrátiť na správnu radu nadácie."

Nadácia pre rodinu PSK disponuje na úvod činnosti sumou vo výške 20 tisíc eur.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Podnikatelia, firmy, osoby, fyzické, alebo právnické alebo aj súkromné môžu prispieť do tejto sumy svojim vkladom, aby sme pomáhali takto rodinám v kraji."

« obsah

***

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 11.01.2019 / Aktualizované: 21.03.2019 HoreTlačiť