Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - január 3. týždeň

 

 

Týždeň v PSK - január 2019 - 3. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Od 1. januára 2019 prevádzkuje zubno-lekársku pohotovostnú službu pre okresy Prešov, Bardejov a Sabinov obchodná spoločnosť SK Dental, Prešov, s.r.o. na adrese Levočská 44, Prešov. Prevádzka na Poliklinike Sekčov bola na žiadosť jej prevádzkovateľa k 31. decembru 2018 ukončená.    
 • V Košiciach sa 11. januára stretli predsedovia PSK a KSK, primátorka mesta Prešov a primátor Košíc. Spoločne hovorili o integrovaní dopravy medzi krajmi a ďalších krokoch k zavedeniu integrovaného dopravného systému na východe Slovenska.
 • PSK a regionálne knižnice hľadajú Knihu roka 2018. Tituly, ktoré boli vydané v minulom roku a sú späté s Prešovský krajom, môže verejnosť nominovať do 20. januára. 
 • OZ Naruby v spolupráci s PSK vyhlásilo fotosúťaž na tému Hráme spolu! v manželstve. Autorské fotografie môžete posielať do 31. januára prostredníctvom registračného formulára. Viac info na www.ntmpo.sk
 • Odborný pracovník Krajského múzea v Prešove našiel na povale kostola v Matiaške (okr. Vranov nad Topľou) unikátny obraz z 18. storočia. Jeho hodnota je 3000 eur.

Jingel PSK

Ako požiadať kraj o dotáciu
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Poslanci krajského parlamentu v decembri 2018 odsúhlasili Výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie. V troch oblastiach - šport, kultúra a sociálne služby má byť rozdelený celkom jeden milión eur. Ide o historicky najvyššiu sumu, ktorá je určená na tento účel. Zároveň sa zjednodušil administratívny proces podania žiadosti o dotáciu.

Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií PSK: "Sú to dva jednoduché formuláre, ktoré treba vyplniť. V prvom formulári vypisuje žiadateľ údaje, ako sú jeho identifikačné údaje o štatutárnom zástupcovi a samozrejme číslo bankového účtu. V druhej časti popíše svoj projekt."

V prípade schválenia dotácie Zastupiteľstvom PSK a následnom podpise zmluvy už musí byť žiadosť kompletná. V tejto fáze sa doplnia ďalšie potrebné údaje.

Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií PSK: "Ktorými sú potvrdenie o zvolení štatutárneho zástupcu, kópiu čísla bežného účtu z banky a už Prešovský samosprávny kraj vyžaduje len čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, nedoplatky v sociálnej poisťovni, alebo v zdravotnej poisťovni."

Záujemca o dotáciu môže žiadať financie na bežné výdavky – opravu, údržbu či uskutočnenie podujatia. Má možnosť žiadať aj o investičné – teda kapitálové výdavky – kúpu, alebo rekonštrukciu hnuteľného majetku i rekonštrukciu nehnuteľného majetku. O podporu môžu žiadať projekty, ktoré sa realizujú od 1. januára do 31. októbra tohto roku.

Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií PSK: "Môže žiadateľ požiadať o finančné prostriedky od 800 eur až maximálne 5 tisíc eur. Žiadateľ potrebuje na spolufinancovanie projektu finančné prostriedky vo výške 20 % zo schválenej dotácie."

Poslanci budú podané žiadosti o dotáciu schvaľovať na aprílovom zasadnutí. Žiadatelia, ktorí neuspejú pri výzve Zastupiteľstva PSK, môžu žiadosť podať opätovne, a to v rámci Výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja.

Tabuľka

Výzva na dotácie PSK
Oblasti dotácie

Šport

Kultúra

Sociálne služby

Celková suma                            1 milión eur

Výzva Zastupiteľstva PSK                899 tisíc eur

Výzva predsedu PSK                        101 tisíc eur

Termín podania žiadosti 

Výzva Zastupiteľstva PSK                do 15. februára

Výzva predsedu PSK                        do 31. augusta        

Podrobné informácie:  www.vucpo.sk

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Cestári sa pasujú so zimou

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Správa a údržba ciest PSK vykonáva počas zimy údržbu vyše 3000 kilometrov ciest. Z toho takmer 2400 kilometrov sú cesty v správe Prešovskej župy. Zimná údržba 670 kilometrov sa vykonáva na základe zmluvy s Národnou diaľničnou spoločnosťou a Slovenskou správou ciest. Do boja so zimným počasím je nasadených 120 posypových vozidiel, 25 nakladačov, 20 traktorov a 11 snehových fréz. Personálne je to 320 vodičov, 54 dispečerov a ďalších pracovníkov zimnej údržby. Od začiatku zimy použili cestári v Prešovskom kraji viac ako 16 tisíc ton chemického a vyše 35 tisíc ton inertného materiálu.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Nové autobusy v SAD Prešov
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Spoločnosť SAD Prešov uviedla do prevádzky šesť nových autobusov v hodnote vyše jeden milión eur. Päť z týchto vozidiel bude slúžiť na prímestskú dopravu, ktorú spolufinancuje Prešovský samosprávny kraj. Jazdiť budú na linkách SAD Prešov, ktoré sú prevádzkované v rámci zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme. Každý z autobusov odvezie 60 cestujúcich a sú vybavené kamerami a tiež wi-fi spojením. Prešovská SAD-ka zakúpila aj nový autobus, ktorý bude nasadený na medzinárodné linky.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Nominácie na Športovca 2018
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

PSK pripravuje vyhlásenie najúspešnejších športovcov kraja za rok 2018. Ocenených jednotlivcov a kolektívy, ktorí dosiahli v uvedenom roku najvýraznejšie výsledky, vyberie odborná komisia na základe určených kritérií. Návrhy na ocenenia úspešných športovcov a športových kolektívov môže posielať aj široká verejnosť a športové kluby na uvedené adresy do konca januára.

Tabuľka

Športovec PSK 2018
Nominácie zasielajte

elektronicky na email: sportovec@vucpo.sk

poštou na adresu:                   Úrad PSK

                                               Športovec 2018

                                               Námestie mieru 2

                                               080 01 Prešov

termín uzávierky:                   do 31. januára 2019

Základnou podmienkou nominácie je pôsobnosť športovca alebo klubu na území Prešovského samosprávneho kraja. 

Ďalšie kritériá - účasť a umiestnenie na olympijských hrách, majstrovstvách sveta, Európy, na podujatiach Svetového pohára či majstrovstvách Slovenska.

Zohľadňuje sa, či ide o reprezentanta Slovenska, jeho dlhodobá špičková výkonnosť a do úvahy sa berie pozícia lídra úspešného tímu.

 

« obsah

***

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 11.01.2019 / Aktualizované: 21.03.2019 HoreTlačiť