Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - február 7. týždeň

Týždeň v PSK - február 2019 - 7. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Od 11. februára prebieha na celom Slovensku Národný týždeň manželstva. V PSK sa do podujatia zapojilo 19 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Viac informácií nájdete na www.ntmpo.sk
 • Kraj si dal vlani vypracovať štúdiu kostrovej siete cyklotrás. Na poslednom rokovaní návrh schválili krajskí poslanci. Sieť cyklotrás má mať 840 kilometrov. Poslanci ju uznesením rozšírili o približne 20 kilometrov.
 • Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy zorganizoval ďalší informačný seminár. Na Úrade PSK oboznamovali verejnosť s témou náhrady zastaralých spaľovacích zariadení vo verejných budovách.
 • V detskej knižnici Slniečko v Prešove sprístupnili 15. februára výstavu cestopisných detských výtvarných a literárnych prác na tému Cestopis z kraja kultúrnych pamiatok.

Jingel PSK

Pracovný výjazd v Starej Ľubovni
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Riešiť problémy regiónu priamo v teréne chce vedenie Prešovskej krajskej samosprávy.  Každý mesiac sa preto uskutoční pracovný výjazd predsedu župy do jedného z 13-tich okresov kraja. Prvou zastávkou bol okres Stará Ľubovňa a to 13. februára. So starostami podnikateľmi, zástupcami verejného života sa diskutovalo o ich problémoch, potrebách, ale hľadali sa aj možnosti riešenia.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Cesty je najväčší problém. Ako náhle vybudujeme cesty, tak vieme, že je lepšia doprava za prácou, je lepší rozvoj cestovného ruchu, ten posledný a možno najhlavnejší je, že ľahšia dostupnosť investorov, ktorí by mohli prísť do regiónu a vybudovať nejakú fabriku, ktorá by zamestnávala ľudí."
 • Ľuboš Tomko, primátor mesta Stará Ľubovňa: "Doprava, sociálne služby, vzdelávanie sú témy, ktoré je potrebné riešiť a sú to trošku aj témy,  presahujú rámec nášho mesta. Sú to témy regionálne, napríklad aj cyklotrasy."
 • Ľubomír Rešetár, predseda Ľubovnianskeho regionálneho združenia miest a obcí: "Náš región a okres je si myslím, že je viac-menej odsúdený na ten cestovný ruch. Čo je dobré, lebo máme tu, si myslím, v tejto oblasti veľmi dobrý a veľký potenciál."

Cesty, školstvo, sociálna sféra, rozvoj cykloturizmu, výzvy, do ktorých sa môžu obce zapojiť a získať tak finančné prostriedky na rozličné projekty. Do týchto oblastí môže krajská samospráva vstúpiť. Aj v tomto roku plánuje Prešovský samosprávny kraj viacero rozsiahlych investičných akcií a rozvojových projektov v regióne Starej Ľubovne.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Výnimočnou časťou budovania a rekonštrukcie ciest je práve obchvat v Starej Ľubovni. Odkloníme v podstate od Jakubian a od Novej Ľubovne autá na ten obchvat a nepôjdu cez centrum mesta a myslí si, že Ľubovnianci si práve toto najviac ocenia."
 • Ľuboš Tomko, primátor mesta Stará Ľubovňa: "Kde sme naozaj išli do tohto projektu partnersky. Kde VUC-ka dala 1,35, my dávame jeden milión eur, ale na výkup pozemkov sme dali približne 350 tisíc eur."
 • Peter Bizovský, podpredseda PSK (Stará Ľubovňa): "Teraz je na stole 7-miliónová investícia. Dá sa povedať v histórii VUC-ky, respektíve v histórii života nemocnice najväčšia. Skompletizuje nemocnicu okresného významu v tom, že dobuduje nové operačné sály, urgentný prijem, novú APS-ku a zázemie pre detské a röntgenologické oddelenie."
 • František Orlovský, poslanec ZPSK (Stará Ľubovňa): "Posilnenie školstva v našej oblasti, pretože školy, aby produkovali kvalitných a dobrých, vzdelaných mladých ľudí, ktorí nájdu uplatnenie v praxi, nie iba formálne s ukončeným školským vzdelaním. Tam myslím si vyšší územný celok môže urobiť  veľmi dôležitú úlohu."

V rámci pracovného výjazdu navštívil predseda PSK Gymnázium Terézie Vansovej, Ľubovniansku nemocnicu a Domov pre seniorov v Starej Ľubovni. Súčasťou výjazdu bol Konzultačný bod PSK ku grantom, výzvam a eurofondom.

Tabuľka

Vybrané investície PSK do okresu Stará Ľubovňa v roku 2019                       v eur

Výstavba juhovýchodného obchvatu mesta                                                 1,35 milióna

Palác Lubomirskych, Hrad Ľubovňa - II. etapu rekonštrukcie                    690 tisíc

Domov pre seniorov v Starej Ľubovni – zateplenie obvodového plášťa      300 tisíc

Rekonštrukcia skládky chemického posypového materiálu v SL                  15 tisíc

Opravy ciest v okrese Stará Ľubovňa v roku 2019

Rekonštrukcia mosta v Litmanovej                                                              240 tisíc

cesta Toporec - Haligovce                                                                            267 tisíc

Chmelnica                                                                                                       70 tisíc  

Stará Ľubovňa – Jakubany                                                                              60 tisíc

Čirč                                                                                                                 50 tisíc

Plaveč – Andrejovka                                                                                       30 tisíc

Celková investícia do cestnej siete II. a III. triedy                        1,23 milióna eur

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Poslanci delili financie

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja, na rokovaní 4. februára, rozdelili na kapitálové výdavky vyše 29 miliónov eur. V rámci prvej úpravy rozpočtu v tomto roku ide najväčšia finančná injekcia do obnovy cestnej infraštruktúry.

Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca Odboru financií PSK: "Najviac finančných prostriedkov, až 18 miliónov eur, je určených pre Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja a to na rekonštrukcie ciest v havarijnom stave aj na nákup potrebnej techniky."
 • Gabriel Paľa, poslanec ZPSK (Prešov): "Po uzatvorení Záverečného účtu v júni sa opäť táto téma otvorí a opravy ciest tretej triedy dôjde do takého stavu, že to bude  na 90% v celom kraji opravené. To nás teší, že v tomto systéme tie rekonštrukcie budú aj prebiehať."
 • Ján Wook, poslanec ZPSK (Svidník): "Tento rozpočet je veľmi dobrý na to, aby sme mohli pomôcť regiónu hlavne v oblasti ciest. Je tam kopec rekonštrukcií, kopec opráv ciest druhej a tretej triedy."

Polepšia si aj ďalšie oblasti, ktoré patria do kompetencie krajskej samosprávy. To sú konkrétne príklady, aké investičné akcie budú úpravou rozpočtu podporené.

Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií PSK: "Ďalšie finančné prostriedky vo výške 4,5 milióna eur sú určené pre oblasť vzdelávanie. Sociálne zariadenia dostanú dva milióny eur. V kultúrnej oblasti sme rozdelili štyri milióny eur."
 • Ján Wook, poslanec ZPSK (Svidník): "Robíme v rámci rozpočtu spoločne s komisiami a vedúcimi, aby sme našim regiónom dali to čo potrebujú a hlavne sa snažíme im vyhovieť."

Nasleduje priama reč.

 • Gabriel Paľa, poslanec ZPSK (Prešov): "To znamená nie je to ad hoc čosi, čo vytvára potom systém nespravodlivosti, ale že sa nastavil systém, ktorý je spravodlivý, alebo spravodlivejší pre jednotlivé okresy."

Financie na prvú zmenu rozpočtu v tomto roku tvorí predovšetkým 19 miliónov eur z Rezervného fondu. Ďalej sú to nevyčerpané finančné prostriedky z Európskej investičnej banky vo výške štyri milióny eur a rovnaká čiastka je z návratnej pôžičky od ministerstva financií.

Tabuľka

1. úprava rozpočtu PSK 2019
Niektoré z podporených investícií

8ks posypových vozidiel s nadstavbou a radlicou                                        1,5 mil.

Juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa                                              1,35 mil.

Stredná zdravotná škola Poprad, výstavba telocvične                                 1,15 mil.

Rekonštrukcie hradu Stará Ľubovňa - obnova Paláca Lubomirskych          1,1 mil.

Výstavba mosta pred obcou Krušinec (okr. Stropkov)                                 970 tisíc

Obnova priestorov Úradu PSK                                                                     650 tisíc

SPŠ Strojnícka Prešov – zateplenie a fasáda                                                540 tisíc

Vytvorenie stredoškolského parku v Kežmarku                                           489 tisíc Rekonštrukcia Domov pre seniorov v Starej Ľubovni                             300 tisíc

Účelová dotácia pre futbalový štadión v Prešove                                        310 tisíc

Futbalové ihrisko s umelým povrchom vo Svidníku                                    100 tisíc

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Kraj dal vyše milión eur na platy vodičov
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Od januára si vodiči prímestskej autobusovej dopravy prilepšili na platoch v priemere o 105 eur každý mesiac. Navýšenie miezd sa týka štyroch dopravcov v Prešovskom kraji -  SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad a Bus Karpaty. Po navýšení je priemerná hrubá mzda vodiča u týchto dopravcov predstavovať 1067 eur mesačne. Po dohode krajskej samosprávy s prepravcami došlo k zvýšeniu ekonomicky oprávnených nákladov o štyri centy na kilometer v položke mzdy. Prešovská župa, tak vyčlenila na platy vodičov v prímestskej autobusovej doprave celkovo vyše 1,1 milión eur.

« obsah

 

***

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 11.01.2019 / Aktualizované: 21.03.2019 HoreTlačiť