Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - február 6. týždeň

Týždeň v PSK - február 2019 - 6. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Nové cyklotrasy s prístreškami a rozhľadňami či nové turistické chodníky sa vybudujú vďaka zmene Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko, ktorú schválila Európska komisia. Rozpočet navýšila o 23,6 miliónov eur. 
 • Návštevníci Krajského múzea v Prešove môžu od 7. februára obdivovať historické porcelánové šálky a podšálky. Výstava je orientovaná predovšetkým na české porcelánky karlovarského regiónu.
 • Odborníci zo Žilinskej univerzity v Žiline prezentovali na Úrade PSK štúdiu prepravno-tarifnej integrácie verejnej dopravy v PSK. Venovali sa hlavne jednotnému prepravnému poriadku s KSK, zľavám či zonácii.
 • Predseda PSK vydal odporúčanie všetkým štatutárnym zástupcom organizácií v pôsobnosti kraja pri obstarávaní potravín dodržiavať sprísnené požiadavky na kvalitu potravín podľa jednotlivých komodít. Viac na www.vucpo.sk

Jingel PSK

OA v Bardejove - definitívna bodka
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Poslanci PSK sa stretli na rokovaní 4. februára. Okrem iného sa opätovne zaoberali Obchodnou akadémiou v Bardejove. Krajský parlament reagoval na protest prokurátora, v ktorom napadol hlasovanie o zrušení tejto školy. Dôvodom bol technický problém pri hlasovaní a problematicky odovzdaný hlas potrebný na schválenie uznesenia 3/5 väčšinou. Zastupiteľstvo protestu krajského prokurátora v Prešove vyhovelo. Zároveň krajskí poslanci potrebným počtom hlasov prijali nové všeobecne záväzné nariadenie, a tak definitívne zrušili Obchodnú akadémiu v Bardejove. Za zrušenie školy k 30. septembru 2018 hlasovalo 52 poslancov.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Kto sú najlepší v CR?

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Počas 25. ročníka najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave boli v expozícií PSK odovzdané ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2018.

Nasleduje priama reč.

 • Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska: "Tie pamiatky, alebo aj príroda samé o sebe  ten cestovný ruch nerobia. Za všetkým stoja ľudia, ktorí naozaj robia 24-hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní v roku."

Dôkazom toho, že cestovný ruch si vyžaduje celého človeka, sú ocenené osobnosti za celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu. Stali sa nimi Zuzana Šedivá in memoriam, ktorá pôsobila v Tatrách a špecializovala sa na cestovný ruch a hotelierstvo. Druhým oceneným bol Ján Gondek z Chaty Pieniny, organizátor podujatí a aktivista za rozvoj oblasti Pienin.

Nasleduje priama reč.

 • Katarína Gondeková, dcéra laureáta Najlepší v CR za celoživotný prínos: "Je to veľmi náročné, pretože od malička stále je v tom cestovnom ruchu. Pamätám si naše dovolenky boli stále iba v zime, lebo cez leto sme stále pracovali, ale na druhej strane viedol nás k tomu mať stále pozitívny vzťah. Momentálne reprezentuje náš kraj v pobaltských krajinách."

Ocenenia za prínos v cestovnom ruchu boli udelené piatim osobnostiam, a to na základe rozhodnutia odbornej poroty. Tá ocenila tiež dva turistické produkty, ktoré prispeli k rozšíreniu ponuky turizmu.

Nasleduje priama reč.

 • Ladislav Babuščák, hrad Šariš – ocenený produkt CR: "Po rokoch snaženia konečne ten hrad sa mení zo zarastenej ruiny na upravený hradný areál, ktorý poskytuje návštevníkom pocit stretnutia s históriou."
 • Jozef Šenko, ocenený za vzdelávanie v CR: "Vzdelávanie je veľmi dôležité aj v oblasti cestovného ruchu. Je to o ľuďoch, o vzájomnej komunikácii, aby sa tí hostia cítili čo najlepšie."
 • Štefan Bieľak. ocenený za rozvoj CR v samospráve: "Jedno veľké ďakujem za to, že som takú príležitosť dostal byť v samospráve a pôsobiť v cestovnom ruchu. Jedno veľké ďakujem za to, že si to určitý ľudia všimli, že počas 16-tich rokov som venoval čas v tej svojej práci aj cestovnému ruchu, nielen v meste, ale aj v regióne."
 • Michal Sýkora, predseda KOCR Severovýchod Slovenska: "To je taký motív pre nich, veď všetci si prišli prevziať ocenenia, tak asi má to význam, že také ocenenie visí v tom ich zariadení a môžu sa s tým pochváliť."

O najlepších v cestovnom ruchu rozhodovala aj široká verejnosť. Hlasovalo sa on-line v kategóriách - Najlepšie zariadenie, zamestnanec a produkt. Ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja organizuje od roku 2014 Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.

Tabuľky č.1

Najlepší v cestovnom ruchu PSK za rok 2018

Osobnosti

Za celoživotný prínos v rozvoji cestovného ruchu

Zuzana Šedivá, in memoriam

Patrila k zakladateľom Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry i Zväzu hotelov a reštaurácií  SR, kde pôsobila ako viceprezidentka a prezidentka zväzu. 

Ján Gondek

Dlhoročný konateľ Chaty Pieniny, organizátor podujatí, aktivista za rozvoj oblasti Pienin.

Podnikanie v cestovnom ruchu

Jozef Vilim, riaditeľ Kúpeľov Nový Smokovec

Vzdelávanie v cestovnom ruchu

Jozef Šenko, dlhoročný riaditeľ Hotelovej akadémie v Prešove

Rozvoj Cestovného ruchu v samospráve

Štefan Bieľak, pôsobil ako primátor mesta Spišská Belá, je poslancom ZPSK a podpredsedom ZMOS-u

Produkty cestovného ruchu

Obnova a sprístupnenie Donjonu na Šarišskom hrade

Expozícia svet dávnych vekov v Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou

Tabuľky č.2

Najlepší v cestovnom ruchu PSK za rok 2018

on-line hlasovanie verejnosti

NAJ produkt CR

Bežecký areál, Štrbské Pleso (2178 hlasov, 31 %)

NAJ kultúrno-náučné zariadenie, atrakcia

Tatranský ľadový dóm, Hrebienok (1821 hlasov, 26 %)

NAJ informačné zariadenie

Tatranská informačná kancelária – Starý Smokovec a Tatranská Lomnica (1612 hlasov, 32 %)

NAJ reštaurácia

Reštaurácia Hotela u Leva, Levoča (2718 hlasov, 41 %)

NAJ ubytovacie zariadenie

Hotel Menhard***, Vrbov (3762 hlasov, 47 %)

NAJ zamestnanec CR

Ondrej Gondek – vrchný čašník, reštaurácia Chata Pieniny (11 696 hlasov, 45 %)

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Moderné priestory v ZSS Jasoň
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

V zariadení sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi sa realizovala z rozpočtu PSK investícia za vyše 240 tisíc eur. Prístavbou a nadstavbou objektu sa zvýšil štandard poskytovaných služieb a zlepšili sa prevádzkové podmienky. Vďaka modernizácii pribudli nové terapeutické miestnosti, kuchynský kútik, priestor pre posedenie, nový výťah. Došlo k zrušeniu trojlôžkových izieb a vytvorili sa jedno a dvojlôžkové izby. Kapacita zariadenia Jasoň  je určená pre 16-tich prijímateľov sociálnych služieb. Ide prevažne o ľudí v dôchodkovom veku, ktorí majú ťažké zdravotné problémy.  

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Textile art of today v Poprade
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Textil ako moderná dynamická disciplína – to je Medzinárodný výtvarný projekt Textile art of today. Výstava má päť reinštalácií vo významných galériách štyroch európskych štátov a pozrieť si ju môžu aj návštevníci Tatranskej galérie v Poprade. Súčasná textilná tvorba zavítala pod Tatry po druhýkrát v svojej histórii. V priestoroch bývalej parnej elektrárne je inštalovaných 121 najlepších diel z tisícky prihlásených. Textile art of today prináša väčšiu interaktivitu diel a svetovú premiéru na výstave má novinka – virtuálny vesmír. O čo ide, sa dozviete pri návšteve Tatranskej galérie v Poprade. Vernisáž výstavy sa konala 1. februára a pozrieť si ju môžete do 14. marca.

« obsah

***

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 11.01.2019 / Aktualizované: 21.03.2019 HoreTlačiť