Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - august 35. týždeň

 

Týždeň v PSK - august 2019 - 35. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Prešovský samosprávny kraj vstupuje do združenia Košice IT Valley. Cieľom je modernizácia vzdelávania na stredných školách a rozvoj IT priemyslu na území kraja.
 • V rámci programu Efektívna verejná správa sa kraj bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok pre projekt Inteligentný a lepší samosprávny kraj v hodnote 3,5 milióna eur.
 • K tvorbe cestovných poriadkov môže prispieť aj verejnosť. Návrhy, pripomienky a podnety verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020 je potrebné zaslať do konca septembra. Viac info na www.vucpo.sk v sekcii odbor dopravy.
 • Dávid Pásztor z Gymnázia J. A. Raymana v Prešove získal na Medzinárodnej matematickej olympiáde v anglickom Bathe bronzovú medailu. Súťaže sa zúčastnilo 621 súťažiacich zo 112 krajín, čo je v oboch ukazovateľoch nový rekord.
 • Prešovský kraj prezentovali počas leta na celosvetovej súťaži autonómnych robotov RoboRave International 2019 v Číne gymnazisti z Vranova nad Topľou. Zaujal robot Jakuba Suďu, Matúša Iľka a Tomáša Lukča.  

Jingel PSK

Výzva pre región – v prvom kole 27 projektov
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

V prvom kole grantovej schémy Výzva pre región bolo schválených 27 projektov. Celkovo bolo predložených 74 žiadostí o dotáciu. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku podpísali úspešní žiadatelia 22. augusta v Inovačnom partnerskom centre v Prešove. 

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "V tomto prvom kole boli podpísané zmluvy za takmer dva milióny eur. S tým, že bude prebiehať hodnotenie druhého kola."

Najväčší záujem bol o program podpory výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK. Tu bolo podporených 11 projektov v sume jeden milión eur. Najvyššiu čiastku, v rámci celej výzvy,  200 tisíc eur získal Hokejový klub Slávia Prešov.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Kentoš, konateľ, PSK aréna: "Chceli by sme postaviť halu 20x40 metrov. Bude to ľadová plocha, ktorá bude v septembri až marec – bude slúžiť ako ľadová plocha a mimo toho obdobia bude slúžiť ako klasická telocvičňa. Ďalej tam chceme vybudovať šatne pre sto detí."

Na jeden projekt bolo možné získať dotáciu od 20 tisíc do 200 tisíc eur. Miera spoluúčasti žiadateľov bola minimálne vo výške 50 % z vlastných zdrojov.

V rámci programu Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok bolo podporených deväť projektov za viac ako 780 tisíc eur. Kritériom úspešného projektu bolo predovšetkým...

Nasleduje priama reč.

Milan Majerský, predseda PSK: "Kvalita projektu, potreba projektu pre región, pre mesto, pre obec. A možno nedostupnosť finančných prostriedkov pre malé obce, ktoré si nemohli dovoliť financovať zo svojich finančných prostriedkov tieto projekty."

 • Lívia Kovalčíková, starostka obce Jarabina: "Vybudujeme schody do Jarabinského prielomu a parkovisko pre peších a cykloturistov v našom regióne, kde vlastne vybudujeme takisto nabíjaciu stanicu pre elektrobicykle."
 • Miroslav Vilkovský, primátor mesta Levoča: "Budú použité na výstavbu štvrtej etapy cykloturistickéhochodníka, z ktorého dve etapy sú zrealizované."
 • Viliam Kall, primátor mesta Veľký Šariš: "Mesto Veľký Šariš bolo v tomto roku podporené sumou necelých 170 tisíc eur. Účel dotácie je prestavba skladových priestorov na šatne pre futbalistov."
 • Stanislav Radvanský, farár, Nižná Šebastová: "Potrebujeme opraviť alebo zrenovovať strechu na farskom kostole. Je to kultúrna pamiatka, na viacerých miestach zateká, je tam zlá krytina."

Kraj dofinancuje aj sedem projektov v rámci päťpercentného spolufinancovania žiadateľom, ktorí realizujú projekty z eurofondov. V prvom kole bolo na tento účel rozdelených takmer 138 000 eur.

 

Tabuľka

Výzva pre región

1. kolo

Podporených 27 žiadostí

Poslanci PSK schválili nenávratnú finančnú pomoc vo výške 1 920 181 eur

 

Program 1: Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK

požadovaná dotácia I. kola    782 343 eur

alokácia: 2 300 tisíc eur

 

Program 2: Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5% spolufinancovania žiadateľom z EŠIF

požadovaná dotácia I. kola    137 837 eur

alokácia: 300 tisíc eur

 

Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

PSK v rámci I. kola                2 181 898 eur

alokácia: jeden milión eur

 

Výzva pre región pokračuje druhým kolom.

Rozdelených bude zvyšných 2,5 milióna eur.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Zmena rozpočtu – financie na investície

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Poslanci krajského parlamentu schválili na rokovaní 26. augusta piatu zmenu rozpočtu. Došlo v nej k navýšeniu kapitálových výdavkov o 1,1 milióna eur. Prešovská župa teda zafinancuje ďalšie investičné akcie.

Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca Odboru financií PSK: "Ide o investovanie do takých zariadení alebo takých investícií, ktoré by predpokladáme na 80% mali byť ukončené do konca roka. To bolo našim cieľom."

Najviac financií v rámci zmeny rozpočtu ide do oblasti školstva - 331 tisíc eur. Na financovanie sociálnych služieb poslanci vyčlenili ďalších 204 tisíc, oblasť kultúry si prilepší o 64 tisíc eur.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Vznikla spoločnosť pre IDS
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Krajský parlament schválil založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s.r.o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja. Rovnako poslanci odsúhlasili aj majetkovú účasť Prešovskej župy v tejto spoločnosti. Obe krajské samosprávy zaviedli od augusta aj zmeny v tarife a prepravných podmienkach prímestskej autobusovej dopravy. Pre zrýchlenie manipulácie s mincami dochádza k zaokrúhleniu cien pri platbách v hotovosti na desiatky centov. Pri platbe čipovou kartou sa ceny cestovného meniť nebudú. S novou tarifou vstupuje do platnosti po prvýkrát i jednotný prepravný poriadok všetkých autobusových dopravcov v oboch krajoch.  

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Cena PSK – nominujte osobnosti a kolektívy
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Verejnosť môže do 30. septembra navrhnúť osobnosti a kolektívy na Cenu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019. V nominácii je potrebné uviesť meno navrhovaného laureáta a krátke zdôvodnenie, prečo by mal cenu získať. Laureátov Ceny PSK schvaľuje krajské zastupiteľstvo. Cena PSK sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ako aj cudzím štátnym príslušníkom, jednotlivcom a kolektívom za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj kraja. V tomto roku sa bude najvyššie krajské ocenenie udeľovať už po 16-krát.

Tabuľka

Nominácie na laureáta Ceny PSK

Termín nominácie:      do 30. septembra 2019

Nominácie zaslať:       Úrad PSK

                                   Námestie mieru 2

                                   080 01 Prešov

s označením „Cena PSK“

e-mailom:                    podatelna@vucpo.sk

Súčasťou nominácie sú aj potrebné súhlasy navrhovateľa a navrhovaného so spracovaním osobných údajov.

Bližšie informácie a tlačivá spolu s povinnými prílohami sú dostupné na oficiálnom webovom sídle www.vucpo.sk.

« obsah

***

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 11.01.2019 / Aktualizované: 03.09.2019 HoreTlačiť