Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - apríl 15. týždeň

 

Týždeň v PSK - apríl 2019 - 15. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Poslanci PSK schválili druhú tohtoročnú zmenu rozpočtu kraja. Príjmy na rok 2019 sa zvyšujú o 1,4 mil. € na 215, 5 milióna €. Výdavky sa upravujú o 1,3 milióna € na 243,3 milióna €.
 • Zmena rozpočtu sa týka predovšetkým Správy a údržby ciest PSK, kde bolo rozpísaných päť miliónov eur na konkrétne finančné akcie súvisiace s rekonštrukciou ciest druhej a tretej triedy.
 • PSK posilňuje spoluprácu s Ukrajinou. Na Slovensko–ukrajinskej konferencii „Európske skúsenosti s implementáciou politiky vzdelávania, kultúry, zdravia: súčasný stav a perspektívy rozvoja“ prezentoval kraj systém fungovania kultúry a školstva v PSK.
 • Na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove sa uplynulý týždeň konalo Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. So svojimi prácami sa prezentovali najkreatívnejší žiaci.

Jingel PSK

Poslanci rozdelili dotácie
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Poslanci prešovskej župy rozdelili na rokovaní 8. apríla v rámci Výzvy PSK celkovo 899 tisíc eur. Financie budú smerovať do troch programových oblastí – šport, kultúra a sociálne služby. Úradu PSK bolo doručených 865 žiadostí o poskytnutie dotácie z vlastných zdrojov. Komisia navrhla podporiť 516 žiadateľov. Dotácie sú prideľované na základe všeobecne-záväzného nariadenia a žiadosti posudzujú poslanci za jednotlivé okresy.

Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK: "Je teda 13-násť komisií, kde poslanci na základe žiadostí a na základe kvality a oblasti, ktorú je potrebné podporiť, rozdelili stanovené finančné prostriedky."
 • Zuzana Bednárová, poslankyňa ZPSK (Prešov): "Rozhodovali sme podľa toho, ako- ktorý projekt bol odprezentovaný, na aké účely tak, aby to slúžilo čo najväčšiemu počtu ľudí. Ukazuje sa to ako cesta, keďže je to populárne, tak budeme v tom pokračovať."
 • Jozef Kanuščák, poslanec ZPSK (Sabinov): "Možnosť, že samotní poslanci v okresoch rozdeľujú dotácie je správna a veľmi dobrá, pretože my poslanci najlepšie vieme v okresoch kam tie financie majú ísť."

Podporené boli rozmanité projekty, ktoré realizujú obce, neziskové organizácie či združenia. Kraj podporil napríklad vybavenia kultúrnych domov, kultúrne podujatia či pamätné výročia v obciach. V oblasti športu to je predovšetkým financovanie rôznych podujatí a podpora mládeže. V sociálnej oblasti sú župou podporené sociálne zariadenia a aktivity seniorov.

Tabuľka

Výzva PSK
Dotácie z vlastných príjmov kraja

program šport                         250 tisíc eur

program kultúra                      473 tisíc eur

program sociálne služby         175 tisíc eur

 

Celkový objem prerozdelených financií je 899 tisíc eur.

Doručených bolo 865 platných žiadostí.

Podporených bude 516 žiadateľov.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Nový riaditeľ SÚC PSK

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Poslanci krajského zastupiteľstva rozhodli, že novým riaditeľom Správy a Údržby ciest PSK je Marcel Horváth. O tento post sa uchádzal ako jediný kandidát a funkcie sa ujme 15. apríla. Jeho hlavným cieľom bude hľadať technológie a možnosti na to, aby si cestári dokázali kvalitne plniť svoje úlohy. Predovšetkým udržiavať cesty 2. a 3. triedy vo vyhovujúcom stave.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK: "Udržať ich povrch tak, aby sa neznižovala bezpečnosť jazdy a komfort jazdy a zároveň snažiť sa hľadať zdroje na to, aby sme cesty, ktoré majú pre Prešovský kraj veľký význam, aby sme v čo v najkratšom čase opravili čo najviac kilometrov ciest, mostov a iných súčastí našich ciest."

Marcel Horváth pôsobí v oblasti cestného hospodárstva 25 rokov. Ako šéf cestárov bude riadiť organizáciu, ktorá zamestnáva viac ako 600 ľudí a ročne hospodári s približne 20 miliónmi eur.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Kraj vypísal výberové konania
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Prešovská župa vyhlásila výberové konania na funkcie riaditeľov v 28 stredných a dvoch jazykových školách. Prihlášky môžu záujemcovia posielať do 23. apríla na adresu Úradu PSK. Výberové konania sa chystajú na obsadenie riaditeľských pozícií v knižniciach v Starej Ľubovni a Levoči ako aj Krajskom múzeu v Prešove. Uzávierka podania žiadostí je 24. apríla. Do konca mesiaca môžu záujemcovia reagovať na pracovnú pozíciu vedúci odboru Informačno-komunikačných technológií Úradu PSK. Zoznam všetkých voľných pracovných miest s podmienkami sú zverejnené na stránke kraja vucpo.sk v sekcii výberové konania.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

O Európskej únii so študentmi
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Na stredných školách v pôsobnosti krajskej samosprávy sa začiatkom apríla konala séria panelových diskusií. Témou bol význam európskej únie, jej výhody a ďalšie smerovanie. Táto téma rezonuje o to viac, že v máji sa budú konať eurovoľby. A po prvýkrát v nich budú môcť hlasovať práve aj mnohí stredoškoláci.

Nasleduje priama reč.

 • Mikuláš  Dzurinda, prezident Centra pre európske štúdiá: "Ja by som bol veľmi rád keby toto právo naplno využili, pretože ide v konečnom dôsledku už viac o ich budúcnosť."
 • Anketa študenti:
 1. - Európska únia? Je to veľmi dobrá vec (smiech), pre nás študentov, pretože môžeme cestovať. Máme tu rôzne akcie, rôzne veci ako Erazmus.
 2. - To cestovanie hlavne pre tých študentov, pre tých mladých chcú spoznávať svet.
 • Miriam Lexmann, riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu: "Chceme tým mladým ľuďom priblížiť tú Európsku úniu. Mladí ľudia patria medzi skupinu obyvateľstva, ktorá najviac, alebo jedna z najviac profituje z Európskej únie. Môžu cestovať, môžu študovať v zahraničí, môžu pracovať v zahraničí."
 • Anketa študenti:
 1. - Európska únia nás podporuje ako aj finančne, tak aj obranyschopnosť nám dáva.
 2. - To je naša budúcnosť podľa mňa.
 • Mikuláš  Dzurinda, prezident Centra pre európske štúdiá :"Slovensko sa do veľkej miery bude vyvíjať tak, ako sa bude dariť spoločenstvu, do ktorého už dnes patríme."

Diskusie na desiatich školách ukázali záujem študentov o dianie v Európskej únii a teda aj to, že mladým ľuďom nie je ľahostajné, v akom priestore budú žiť.

« obsah

***

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 11.01.2019 / Aktualizované: 15.04.2019 HoreTlačiť