Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - apríl 14. týždeň

 

Týždeň v PSK - apríl 2019 - 14. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • PSK v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku vyhlásili 3. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku pre mikroprojekty v rámci cezhraničnej spolupráce PL-SK. Alokácia pre žiadateľov z PSK je 496 tisíc eur. Ukončenie výzvy je 14. júna. Viac informácií  na ww.vucpo.sk v sekcii výzvy a granty.
 • V pondelok 8. apríla so začiatkom o 10.00 h sa stretnú poslanci krajského parlamentu na 12. schôdzi Zastupiteľstva PSK v tomto volebnom období.
 • PSK vyhlásil výberové konania na funkcie riaditeľov stredných škôl a jazykových škôl v kraji. Uzávierka prihlášok je 23. apríla. Viac informácií na www.vucpo.sk v sekcii výberové konania.
 • Voľné pracovné miesto avizuje kraj aj v DSS Stropkov na pozíciu Koordinátor odborných činností. Uzávierka prihlášok je do 11. apríla.
 • Nové cykloturistické trasy pribudnú tento rok v meste Vysoké Tatry - tzv. Tatranské cyklotrasy a nové singletracky sa budú realizovať v okolí mesta Stará Ľubovňa, Humenné a Snina - tzv. Cesta Ikon.

Jingel PSK

Začala sa výstavba obchvatu St. Ľubovne
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Ukážka poklepanie kameňa – 3 sek.

Poklepaním základného kameňa bola v Starej Ľubovni 1. apríla spustená výstavba juhovýchodného obchvatu mesta. Ide o významnú a dlho očakávanú investíciu dvoch samospráv – kraja a mesta.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Stará Ľubovňa potrebovala naozaj tento obchvat. Je bytostne dôležitý a potrebný. Vidíme, že je tu už odstránená ornica a od dnešného dňa nastupuje tvrdá pracovná činnosť."
 • Ľuboš Tomko, primátor mesta Stará Ľubovňa: "To znamená zavŕšenie viac ako 20-ročného úsilia, pretože dnes sa naozaj otvára stavba."

Možno zaujímavosť je, že tak, ako dlho sme čakali na tento obchvat, tak sa má veľmi rýchlo urobiť.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, poverený vedením SÚC PSK: "Prepojíme cestu, ktorá sa priamo odpája z cesty 1/68 do centra Starej Ľubovne s cestou 3146, ktorá prebieha v tejto časti smerom na Jakubany a Kolačkov."

Nové cestné spojenie, ktoré bude obchádzať preťažené centrum mesta má byť hotové v septembri tohto roku. Samosprávy na výstavbu obchvatu združili finančné prostriedky – PSK vyčlenil 1,35 milióna eur a mesto Stará Ľubovňa rovný milión.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Suma, ktorú sme dali dohromady bude postačovať na to, aby táto stavba bola v septembri otvorená. Verím, že nebudú žiadne prieťahy."
 • Marcel Horváth, poverený vedením SÚC PSK: "Bude v dĺžke 912 metrov. Má už parametre cesty tretej triedy tak, ako to prikazuje norma. Máme na trase jeden most s dĺžkou premostenia 24 metrov z prefabrikovaných nosníkov, tak tento by mal štartovať ako prvý."
 • Ľuboš Tomko, primátor mesta Stará Ľubovňa: "Verím, že stavba nebude mať nejaké výraznejšie komplikácie. Aj s mostom bude mať necelý jeden kilometer, takže tešíme sa na to a dúfame, že to bude mať zdarný koniec."

Okrem výrazného zníženia dopravného zaťaženia historického centra Starej Ľubovne sa má eliminovať nehodovosť a zlepšiť bezpečnosť dopravy. A to nielen pre motoristov, ale i peších a cykloturistov.  

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Výjazdy do regiónu a Kontaktný bod

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Vedenie prešovskej župy realizovalo dve výjazdové rokovania - v Starej Ľubovni a Medzilaborciach. Ich súčasťou bol aj Kontaktný bod PSK. Určený bol na konzultácie a poskytovanie informácií k možnostiam čerpania grantov a dotácií z prostriedkov krajskej samosprávy a Európskej únie.

Nasleduje priama reč.

 • Jana Kičurová, Regionálny kontaktný bod PSK: "Máme aktuálne informácie, plánujeme vyhlásiť výzvu 1. apríla na ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva. O finančný príspevok z európskeho fondu regionálneho rozvoja sa môžu uchádzať subjekty neziskového charakteru, v rámci ktorých musia mať spoluprácu s poľským  subjektmi."
 • Juraj Panov, Odbor regionálneho rozvoja PSK: "Ponúkame dofinancovanie kapitálových výdavkov v rámci projektov od podpory cestovného ruchu po športoviská. Máme tu aj príjemcov z cirkevného prostredia na rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok."

Záujem zo strany starostov a rôznych občianskych združení bol o poskytnutie odborných konzultácií značný.

Nasleduje priama reč.

 • Michal Prejsa, starosta obce Habura: "My by sme mali záujem o kompletnú rekonštrukciu športovísk. Ako vybudovanie futbalového ihriska, tréningového ihriska." 
 • Peter Cipka, starosta obce Repejov: "Nás nezaujíma konkrétny projekt, ale chceme získať balík informácií a až na základe tohto balíka informácií sa potom rozhodneme pre konkrétny projekt."
 • Ivan Barna, Grécko-katolícka farnosť Svetlice: "Informoval som sa, lebo na jeden projekt sme dávali žiadosť a chcel som vedieť v akom štádiu sa to nachádza."

Kontaktný bod PSK bude súčasťou aj ďalších pracovných výjazdov v jednotlivých regiónoch prešovskej župy.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Dopravný uzol pre pohodlie cestujúcich
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Obyvateľom pohraničných okresov Snina a Sobrance sa od marca zlepšilo dopravné spojenie. Sedem spojov prímestskej autobusovej dopravy zabezpečí plynulý prechod z Prešovského do Košického kraja. Dohodli sa na tom obe krajské samosprávy. Zmenou cestovného poriadku sa vytvoril prestupový uzol autobusovej dopravy v obciach Dúbrava a Ruský Hrabovec. Spoje na seba nadväzujú a v prípade meškania sa počkajú. Vodiči komunikujú prostredníctvom dispečingu a tak sa už nemôže stať, že cestujúci budú musieť prejsť niekoľkokilometrový úsek pešo na ďalší prípoj.

Tabuľka

Dopravný uzol Snina - Sobrance
Snina - Sobrance

s odchodmi o 4.45 a 14.45 hod. počká spoj cestujúcich v Dúbrave

s odchodmi o 5.45 a 10.45 hod. počká spoj v Ruskom Hrabovci

Sobrance  - Snina

s odchodmi o 5.45, 13.50 a 16.30 hod. počká spoj v Ruskom Hrabovci

 

Zmenou v CP sa zlepší spojenie medzi dvoma hraničnými prechodmi – Ubľou a Vyšným Nemeckým.

S posilnením spojov v regióne narastie aj počet km, ktoré najazdia autobusy v PSK o 3,3-tisíc ročne.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Tisíc kraslíc v Humennom
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Blížia sa Veľkonočné sviatky a ich symbolom sú aj kraslice. Najviac ich v celej Európe zrejme nájdete vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Vystavovaný súbor kraslíc tvorí vyše tisíc autorských diel, ktoré poskytlo viac než sto autorov zo Slovenska, Ukrajiny, Poľska a Maďarska. A nie sú to len klasické maľované veľkonočné vajíčka. Obdivovať a inšpirovať sa môžete kraslicami v podobe starobylých písanok s geometrickými i rastlinnými vzormi, driapanok zhotovených technikou vyškrabovania, krapanok vyhotovených pôvodnou voskovou technikou...  Výstava kraslíc vo Vihorlatskom múzeu v Humennom je spojená s predajom a potrvá do 30. apríla.

« obsah

***

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 11.01.2019 / Aktualizované: 05.04.2019 HoreTlačiť