Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Seminár k výzve so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na Úrade Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 si Vás dovoľujú pozvať na Informačný seminár k  výzve OPKZP-PO1-SC141-2018-45 so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) a doplnkovo k výzvam:

 • OPKZP-PO1-SC111-2016-15 na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov,
 • OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov,
 • OPKZP-PO1-SC111-2017-32 so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch,
 • OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Termín konania: 12. február 2019 (utorok) v čase 9:30 - 15:30 hod.

Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, veľká zasadačka, 2. poschodie, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť prosím potvrďte prostredníctvom online prihlasovacieho formulára  najneskôr do 11.2.2019, alebo do naplnenia kapacity školiacej miestnosti. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci, max. jeden za organizáciu. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené malé občerstvenie.

***

PhDr. Adriána Bezdeňová
Odbor regionálneho rozvoja, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 04.02.2019 / Aktualizované: 14.05.2019 HoreTlačiť