Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Turné Úradu na ochranu osobných údajov po samosprávnych krajoch

Predsedníčka ÚOOÚ Soňa Pötheová diskutovala s predsedom PSK Milanom Majerským

Samospráva

V rámci svojho turné po samosprávach zavítala delegácia Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) 11. septembra aj na Úrad Prešovského samosprávneho kraja.

Delegácia v zložení predsedníčka Soňa Pötheová, riaditeľka Jana Haraszti, riaditeľka odboru  právnych služieb Katarína Vydarená a Tamara Valková sa stretli v spoločnej diskusii na tému ochrany osobných údajov s predsedom PSK Milanom Majerským a ďalšími zástupcami Úradu PSK.

Stretnutie prebiehajúce v dopoludňajších hodinách sa nieslo v duchu oboznamovania sa s najproblematickejšími témami oblasti ochrany osobných údajov . V popredí bolo riešenie a zabezpečovanie informačnej povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov na školách a tiež v ostro sledovanej oblasti kamerových systémov. Vyjadrili sa aj k téme informačnej povinnosti ako takej, k otázke týkajúcej sa zákona o slobodnom prístupe k informáciám v súvislosti so Zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a k téme kontrahovania zodpovednej osoby a jej skutočnej zodpovednosti.

***

Fotogaléria

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 08.01.2019 / Aktualizované: 12.09.2019 HoreTlačiť