Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Oznámenie o nekvalite lieku

Oznámenie o nedostatku v kvalite a stiahnutí lieku Lopridam

Zdravotníctvo

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona Č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 362/2011 Z. z.), informuje na základe § 67a zákona Č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku Lopridam 4 mg/l,25 mg/lO mg, tb130x4 mg/l,25 mg/lO mg (blis.OPA/A1/PVC/ A1).

Lopridam

 • 4 mg/l,25 mg/lO mg, tb130x4 mg/l,25 mg/lO mg
 • (blis.OPA/A1/PVC/ A1).
 • kód ŠÚKL: 7287C
 • číslo šarže: 2251018
 • držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, č. 58/0095/18-S, Zentiva, k. S., U kabelovny 130, Dolní Mécholupy, 10237 Praha 10, Česká republika
 • zastúpeného jeho splnomocneným zástupcom, Zentiva, a.s., Mgr. Matejom Fábrym, Einsteinova 24, 851 Ol Bratislava

Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil držitel'ovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnut' predmetnú šaržu lieku z trhu, z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení Rozhodnutím č. R/49/2019.

Dôvodom stiahnutia predmetnej šarže lieku z trhu je výsledok mimo špecifikáciu(OOS) zistený pri testoch stability po troch mesiacoch.

Kontakt

Telefón: +421-903 251979, Fax: +421 2 55 56 OO22

Email: alert@sukLsk, Internet: www.sukLsk
 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 21.03.2019 / Aktualizované: 14.05.2019 HoreTlačiť