Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Odporúčanie predsedu PSK pri obstarávaní potravín

ODPORÚČANIE predsedu PSK

Školstvo a sociálne služby 

 

Ako štatutárny orgán Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 16 ods. 3 zák. č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

odporúčam

všetkým štatutárnym zástupcom organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, pri obstarávaní potravín dodržiavať:

 •  minimálne POŽIADAVKY NA KVALITU POTRAVÍN PODĽA JEDNOTLIVÝCH KOMODÍT,
 • potraviny pre školské stravovanie nakupovať v súlade s UV SR č. 168/2016 a materiálom pod názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných potravín pre hromadné stravovanie,
 • preferovať nákup tovaru od regionálnych výrobcov a výrobcov so zvýšenou úrovňou kontroly, preukázanou certifikátmi kvality pre bezpečnosť potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo udelenou značkou kvality SK na produkt, prípadne podobnou značkou, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou,
 • vyžadovať doloženie nasledovných dokladov:
 1. úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkarne ako bitúnok vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,
 2. čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku podľa bodu a),
 3. kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000 atď.) alebo Značky kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

Dôvod uloženia tohoto odporúčania je pretrvávajúca situácia ohľadom pokazeného  hovädzieho mäsa poľského pôvodu.

***

V Prešove dňa 4. februára.2019

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

formát PDF Odporúčanie na stiahnutie - PDF (50,6 kB)

 

 

Publikované: 08.01.2019 / Aktualizované: 14.05.2019 HoreTlačiť