Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výberové konanie - Riaditeľ Inovačného partnerského centra

Výberové konanie

Inovačné partnerské centrum, Hlavná 139, Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Inovačného partnerského centra v termíne od 13. 08. 2019  do 06. 09. 2019.

Požadované podklady zašlite v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „Výberové konanie – Riaditeľ Inovačného partnerského centra“  na adresu: Inovačné partnerské centrum, Hlavná 139, 080 01 Prešov.

Úplné oznámenie o výberovom konaní nájdete na stránke http://ipcpo.sk/sk/dokumenty.

Kontaktná osoba: 

RNDr. Ivanna Šipošová
Odbor regionálneho rozvoja
oddelenie strategického plánovania
emai: ivanna.siposova(at)vucpo.sk,
tel: 051/7081 903

 

***

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 18.06.2019 / Aktualizované: 19.08.2019 HoreTlačiť