Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Úspech obcí z PSK v súťaži   „Dedina roka 2019“

Úspešnými obcami Raslavice, Domaňovce a Krivany

Región

SAŽP vyhlásila dňa 11.3.2019 jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka. Vyhlasovateľom jubilejného 10 ročníka  súťaže boli: Ministerstvo  životného  prostredia  SR, Spolok  pre obnovu dediny, a Združenie miest a obcí Slovenska. Generálnym  partnerom je COOP  Jednota  Slovensko.

Do  súťaže  Dedina  roka,  ktorej  cieľom  je  preveriť  úspešnosť  fungovania  Programu obnovy dediny  na Slovensku, sa môžu prihlásiť slovenské obce bez štatútu mesta. Jej cieľom je povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť  snahy  obnovy  slovenských dedín európskej  úrovni a upevniť  postavenie  vidieka  v politike a spoločnosti. Hlavnou myšlienkou je zachovanie tváre a duše dediny.

Súťažiaca obec musí: prezentovať komplexne vykonávaný rozsah obnovy dediny vo všetkých siedmich hodnotených oblastiach, pričom ciele by nemali byť plnené iba obecným úradom, ale aj ďalšími partnermi (občania, organizácie, podnikatelia, mikroregión), - mať na dosiahnutie cieľov vo všetkých oblastiach k dispozícii koncepčné dokumenty vypracované na princípe udržateľného rozvoja, charakterizované víziou, fantáziou a odvahou; - dosahovať ciele  dlhodobo úspešnými metódami a  stratégiami, ako sú  zvýšené  vlastné  iniciatívy a  účasť obyvateľstva,  dialóg  politikov,  expertov  a  vlastníkov  s obyvateľmi,  dôraz  na spoluprácu v susedskom a komunálnom partnerstve.

Výsledky súťaže, nad ktorou prevzal záštitu minister životného prostredia SR László Sólymos, boli slávnostne vyhlásené 7. septembra na Námestí SNP v Banskej Bystrici počas 2. ročníka sprievodného podujatia Radvanského jarmoku – Slovenský deň kroja 2019. Organizuje ho časopis Slovenka v spolupráci s Úradom vlády SR, Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a  mestom Banská Bystrica. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko s. d.

Prešovský samosprávny kraj ktorý podporuje túto iniciatívu, informoval prostredníctvom Odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK všetky obce na území Prešovského kraja o vyhlásenej súťaži Dedina roka 2019, inicioval  a aktívne podporoval obce pri zapojení sa do súťaže. Prešovský samosprávny kraj má záujem, aby prihlásené  obce z nášho kraja úspešne reprezentovali a  propagovali nielen seba, ale aj  kraj ako taký a zároveň boli príkladom pre ostatné obce pri všestrannom rozvoji vidieckych regiónov.  Úspech obcí z PSK v tejto súťaži je aj úspechom nášho kraja a dôkazom aktívneho rozvoja, preto považujeme tieto aktivity a pomoc Ú PSK zúčastneným obciam za dôležitú.   Do 10. ročníka bolo prihlásených spolu 23 obcí zo  6  samosprávnych krajov Slovenska.

Z Prešovského samosprávneho kraja sa do  súťaže prihlásilo 7 obcí z okresov:

Prešov -               obec Víťaz

Levoča -              obec Domaňovce

Stará Ľubovňa -  obec Čirč

Sabinov -            obec  Krivany

Kežmarok -         obec Matiašovce

Bardejov -           obec Raslavice, obec Stebník

Dedinou roka 2019 sa stala obec Papradno (okres Považská Bystrica), ktorá najkomplexnejšie naplnila jej princípy a požiadavky spomedzi 23 zúčastnených obcí. Obec  Papradno presvedčila hodnotiacu komisiu súťaže najmä tým, aký význam prikladá zachovaniu prírodného dedičstva  a dedičstva predkov. Pestrosť biodiverzity a zachovaná mozaiková krajina lesov, lúk a pasienkov je nielen dôvodom na hrdosť obyvateľov, ale aj na ich ochranu. Za týmto účelom, okrem starostlivosti a  zvyšovania povedomia obyvateľov, nadväzuje obec aj na cezhraničné partnerstvá. Papradčania preukázali aj výsledky snáh   o    zachovanie    tradičnej     ľudovej    kultúry   a   hrdosť  na svoje korene. Obec sa môže pochváliť i racionálnym využívaním lokálnych zdrojov, či realizáciou rôznorodých aktivít. Všetko podporuje spolková, klubová a záujmová činnosť. Papradno   ako národný víťaz bude v roku 2020 zastupovať Slovensko v 16. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny.

V hlavnej súťaži najúspešnejšou obcou z Prešovského samosprávneho kraja sa na 3. mieste umiestnila obec Raslavice.

V jednotlivých kategóriách získali ocenenie nasledovné obce:

Dedina ako maľovaná  - obec  Domaňovce (okres Levoča)

Dedina ako klenotnica  - obec  Krivany (okres Sabinov)

Ocenené  obce  získali  okrem  vecných  cien od vyhlasovateľov súťaže a jej partnerov, aj  finančné  prostriedky  od  generálneho partnera súťaže viazané na realizáciu projektu zameraného na rozvoj a obnovu obce. Všetkým zúčastneným a oceneným obciam z Prešovského samosprávneho kraja vedenie PSK  srdečne blahoželá a praje, aby aj naďalej napredovali v rozvoji a boli príkladom pre ostatné obce. Veríme, že v nasledujúcich ročníkoch sa do tejto súťaže zapoja ďalšie pekné a dobre fungujúce samosprávy z nášho kraja.

***

 

Fotogaléria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 113-115

E-mail: ipc@psk.sk

    

Konzultačné hodiny

Pondelok: 7:30 – 15:00

Utorok:     7:30 – 15:00

Streda:     7:30 – 15:00

Štvrtok:    7:30 – 15:00

Piatok:     7:30 – 15:00

Osobné konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

    

 

Publikované: 07.02.2019 / Aktualizované: 22.11.2019 HoreTlačiť