Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Upevnenie vzťahov s Vologdskou oblasťou

Stretnutie prinieslo priestor na rozvoj ďalšej vzájomnej spolupráce

Cezhraničná spolupráca

Delegácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pod vedením podpredsedu PSK Petra Bizovského navštívila pri príležitosti XXIV. ročníka medzinárodného lesníckeho fóra a výstavy „Ruský les“ partnerský región PSK - Vologdskú oblasť.

V rámci oficiálnej návštevy sa uskutočnilo prijatie vicegubernátorom Vologdskej oblasti pre poľnohospodárstvo a lesníctvo Mikhailom Glazkovom. Témou rokovania boli aspekty a perspektívy rozvoja vzájomnej spolupráce, ako aj plánovanie budúcich aktivít a stretnutí. V rámci nich odznelo pozvanie pre predsedu PSK Milana Majerského na 75. výročie osláv ukončenia 2. svetovej vojny v máji budúceho roku vo Vologde.

V závere stretnutia podpredseda PSK v mene predsedu PSK pozval gubernátora Vologdskej oblasti s delegáciou na oficiálnu návštevu v PSK za účelom definovania konkrétnych aktivít spolupráce.

Fotogaléria

 

Facebook

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 08.01.2019 / Aktualizované: 28.01.2020 HoreTlačiť