Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Spolupráca medzi PSK a Radou mládeže Prešovského kraja pokračuje ďalšími aktivitami

Septembrový seminár priniesol informácie pre zlepšenie fungovania žiackych školských rád

Školstvo
                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Začína byť tradíciou, že v Rade mládeže Prešovského kraja patrí september nadstavbovým seminárom pre členov žiackych školských rád v Prešovskom kraji. Inak tomu nebolo ani tento rok. Stredoškoláci mohli opäť načerpať potrebné informácie pre zlepšenie fungovania svojich ŽŠR 25. a 26. septembra v nových priestoroch RMPK na Vajanského 17 v Prešove.

Pre aktívnych členov ŽŠR, ktorí majú za sebou základný modul školení, je každoročne pripravené množstvo informácií týkajúcich sa tímovej spolupráce, marketingu, plánovania, ako aj tipy a triky, ktoré pomáhajú nakopnúť motiváciu jednotlivých členov.

Pre mnohých zúčastnených boli metódy neformálneho vzdelávania najväčším prínosom semináru, pretože im sprostredkovali informácie zábavnou formou, vďaka čomu si ich mohli vyskúšať aj na vlastnej koži. Ale aj možnosť sieťovacích aktivít a spoznania členov iných žiackych školských rád, s ktorými si mohli vymieňať skúsenosti a nápady.

A čo hovoria o seminári ich účastníci? „Získala som nové poznatky o motivácii a spolupráci, ktoré využijem v našej ŽŠR ... a v neposlednom rade som sa dozvedela o aktivitách na iných školách.“ „Dozvedela som sa ako motivovať seba, ale aj iných ... a ako možno zapojiť aj neaktívnych členov a zaujať ich.“

Novinkou pre všetkých zúčastnených bola bezplatná účasť na seminári, ktorá bola výsledkom spolupráce s Prešovským samosprávnym krajom na základe podpísaného Memoranda o spolupráci medzi PSK a RMPK. Nesmieme však zabudnúť ani na ponuku v podobe Konferencie pre ŽŠR, ktorú pripravuje Rada pod záštitou predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD. a ktorá sa uskutoční 21.11.2019 v zasadacej miestnosti Úradu PSK.

***

Rada mládeže Prešovského kraja, Vajanského 17, 080 01 Prešov

rmpk@rmpk.sk, www.rmpk.sk

 

Fotogaléria

 

 

Publikované: 01.03.2019 / Aktualizované: 30.10.2019 HoreTlačiť