Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Odborníci definovali návrhy opatrení, vízie a ciele Plánu udržateľnej mobility PSK

S PUM PSK k zlepšeniu mobility a dostupnosti verejnej dopravy

Doprava

Na pôde Úradu Prešovského samosprávneho kraja sa 11. júla v dopoludňajších hodinách stretli zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti, krajských miest a obcí a Odboru dopravy PSK, aby sa zoznámili s dosiaľ vykonanými prácami v súvislosti so strategickým dokumentom - Plánom udržateľnej mobility PSK (PUM PSK).

Tie sa týkajú zberu údajov a spracovania podrobných dopravných prieskumov a dopravného modelovania v rôznych obdobiach kalendárneho roka a týždňa s cieľom zistiť prepravné toky a dopravné potreby regiónu.

Zároveň sa predstavil návrh definovaných opatrení v oblasti organizácie, prevádzky a infraštruktúry dopravy, ciele a vízie vedúce k zlepšeniu dopravy v kraji a špecifikovalo ich zapracovanie do dokumentu PUM PSK, ktorý by mal byť hotový do konca októbra. Konkrétne vízie v rámci železničnej, MHD a autobusovej dopravy pre Prešovsko-košickú aglomeráciu, železničnej a autobusovej dopravy pre oblasti Spiša a Zemplína a tiež vonkajšie napojenia PSK – zahraničné a okolité regióny PSK.

Za hlavné ciele sa okrem iného vytýčilo významné posilnenie významu verejnej dopravy na celkovej mobilite v jadrových oblastiach osídlenia PSK, ako aj zachovanie úrovne verejnej dopravy vo vzdialenejších oblastiach kraja a v okoliu najmenších centier. Ciele sa dotýkajú aj  posilnenia verejnej dopravy v dostupných vzdialenostiach od najvýznamnejších a významných centier v kraji či posilnenia úlohy verejnej dopravy v sektore dopravného spojenia medzi centrami kraja.

Strategický plán PUM PSK na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby Prešovského samosprávneho kraja v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie + 5, 10, 20 a 30 rokov. Jeho hlavným zámerom je priniesť riešenie dopravy na organizačnej, prevádzkovej a infraštruktúrnej úrovni v podobe dôrazu na verejnú, osobnú a nemotorovú dopravu. 

Facebook

***

Fotogaléria

 

 

Publikované: 01.03.2019 / Aktualizované: 16.07.2019 HoreTlačiť