Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Lokálny koncert Krídla túžby 2019 v Tovarnom

Festival kultúrnych činností prijímateľov sociálnych služieb v PSK priniesol bohatý kultúrny program

Sociálne služby

V stredu 28. augusta 2019 sa v Tovarnom  pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského konal lokálny koncert pre Krídla túžby 2019.

Deviaty ročník regionálnej prehliadky „Festival kultúrnych činností prijímateľov sociálnych služieb v PSK“ bol určený pre zariadenia z lokalít: Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. Zúčastnilo sa ho celkovo 14 zariadení sociálnych služieb, garantom podujatia bol CSS Ametyst Tovarné.

Kultúrno-spoločenská miestnosť CSS Ametyst Tovarné sa zmenila na miesto bohatého kultúrneho programu rôzneho žánru. Cieľom koncertu bolo zviditeľniť život a úspechy prijímateľov medzi verejnosťou v lokalite, kde žijú. A založiť tradíciu stretávania sa a prezentácie ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a poskytovateľov sociálnych služieb.

Postupujúcimi na lokálnej prehliadke v Tovarnom, ktorí vystúpia na októbrovom slávnostnom odovzdávaní ocenení Krídla túžby 2019 v Divadle Jonáša Záborského, v Prešove sú:

  1. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou  so svojím tieňovým divadlom
  2. Dom sv. Faustíny Svidník - Gréckokatolícka charita Prešov so spevom a tancom 

Srdečne blahoželáme.

***

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí a rodiny 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Odbor sídli v budove PSK - 3. poschodie

Sekretariát: 051 / 70 81 602

E-mail: socialny@psk.sk

Kancelária prvého kontaktu
I. podlažie
telefón: 051/70 81 617

    

 

Publikované: 08.01.2019 / Aktualizované: 30.08.2019 HoreTlačiť