Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Letné prírodovedné hry v Poprade-Kvetnici

Podujatie na podporu záujmu žiakov o prírodné vedy

Školstvo

V Poprade – Kvetnici sa uskutočnil 3. a 4. júna „nultý“ ročník Letných prírodovedných hier. Podujatie podporil aj Prešovský samosprávny kraj.

Cieľom letných hier s účasťou žiakov dvanástich popradských základných škôl bolo podporiť ich záujem  o prírodné vedy, ochranu prírody a technické disciplíny. Zároveň ich neformálnym a pútavým spôsobom nasmerovať k štúdiu na stredných odborných školách prírodovedného a technického zamerania.

Podujatie prebiehalo na viacerých stanovištiach formou prezentácie bio výroby mliečnych výrobkov, chovu včiel, ručnej ťažby zlata, ochrany a hniezdenia dravých vtákov, baníctva a spôsobu ťažby nerastných surovín. Zamerané bolo aj na ochranu zdravia a prvej pomoci, orientáciu v teréne, prípravu čajov z liečivých bylín, ochranu vôd a prácu potápačov.

Akciu podporil Prešovský samosprávny kraj, mesto Poprad, Banícky cech horného Spiša so sídlom v Poprade  - Kvetnici, Mestské lesy Poprad, Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska so sídlom v Banskej Štiavnici a Tatravagónka v Poprade. Na programe sa podieľali tiež žiaci Strednej odbornej školy remesiel a služieb a Strednej zdravotníckej školy v Poprade.

***

Fotogaléria

Publikované: 01.03.2019 / Aktualizované: 03.06.2019 HoreTlačiť