Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Informačný seminár - Výzva pre región pre rok 2019 (II. kolo)

Informačný seminár - Výzva pre región pre rok 2019 (II. kolo)

Regionálny rozvoj

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, Vás pozýva na Informačný seminár, ktorý sa uskutoční 20. júna 2019 o 13:00 vo veľkej zasadačke Úradu Prešovského samosprávneho kraj na 2. podlaží. Predmetom Informačného seminára bude prezentácia k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región pre rok 2019 (uzávierka II. kola - 30.6.2019).

Program:

 • Predstavenie výsledkov I. kola výzvy (uzávierka 31.3.2019)
 • Predstavenie Výzvy pre región pre rok 2019 (programy, podprogramy, možnosti čerpania, oprávnené aktivity, oprávnený žiadatelia, problémové oblasti identifikované v I. kole, a pod.)
 • Diskusia

V prípade otázok kontaktujte: Juraj Panov, 051/70 81 537, juraj.panov@vucpo.sk.

***

formát PDF Pozvánka na stiahnutie - PDF (60,0 kB)

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 18.06.2019 / Aktualizované: 18.06.2019 HoreTlačiť