Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Fakulta zdravotníckych odborov PU bola dejiskom medzinárodnej zdravotníckej konferencie

Na Katedre materiálno-technických odborov PU pribudlo nové simulačné laboratórium

Zdravotníctvo

V poradí 4️. ročník konferencie QUO VADIS Zdravotníctvo na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity 24. októbra slávnostne otvorili Štefánia Andraščíková, Anna Eliašová, Vladimír Feľbaba, Stanislav Novák, Dariusz Mucha, Radoslav Čuha a predseda PSK Milan Majerský, ktorý nad podujatím prevzal záštitu. Tohtoročná konferencia s medzinárodnou účasťou bola venovaná novým trendom v zdravotníckych vedách.

„Zdravie je to najcennejšie, čo máme, je to dar, ktorý je potrebné chrániť a starať sa oň. Práve preto je práca vás, zdravotníckych zamestnancov, nesmierne dôležitá. Je o láske a obete, ale i odborných vedomostiach, ktoré získavate aj prostredníctvom takýchto konferencií. Som rád, že tu dnes môžem byť osobne prítomný. A na pôde Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity, ktorá pre prax pripravuje sestry a pôrodné asistentky, ale aj záchranárov, fyzioterapeutov, dentálnych hygienikov a medicínsko-technických pracovníkov pre celý náš kraj a Slovensko. Za Prešovský samosprávny kraj deklarujem vôľu podporovať vašu činnosť a aj vašich absolventov. Pretože Slovensko vás potrebuje,“ zneli úvodné slová Milana Majerského.


Počas medzinárodnej konferencie sa prítomní odborníci zo Slovenska, Čiech a Poľska venovali mnohým závažným témam z oblasti zdravotníctva. Ošetrovateľstvu 21. storočia, urgentnej zdravotnej starostlivosti, moderným diagnostickým a terapeutickým postupom vo fyzioterapii a tiež novým trendom v pôrodnej asistencii či ergoterapii. Zároveň sa priblížila oblasť kompetencií sestier pre 21. storočie, moderné interaktívne technológie vo výučbe medicínskych disciplín a kultúra bezpečnosti v slovenských nemocniciach.

Súčasťou dopoludňajšieho programu QUO VADIS Zdravotníctvo bolo slávnostné otvorenie simulačného laboratória pre výučbu rádiologickej techniky na Katedre materiálno-technických odborov PU. Jeho hlavným vybavením je funkčný model MRI prístroja s polohovateľnou figurínou. Ten umožní bezpečný nácvik manipulácie s pacientom v simulovaných podmienkach pracoviska.

***

Fotogaléria

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 21.03.2019 / Aktualizované: 25.10.2019 HoreTlačiť