Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Aktivity Rady mládeže Prešovského kraja v mesiaci október

Odborné semináre pre ŽŠR 2019 pokračujú

Október patrí v Rade mládeže Prešovského kraja k tým najvyťaženejším mesiacom. Inak tomu nebolo ani v roku 2019. Lektori RMPK si pripravili pre začínajúcich členov žiackych školských rád z Prešovského kraja Odborné semináre, ktoré Rada organizuje už viac než desať rokov.

Odborné semináre pre ŽŠR sú vzdelávacie semináre zamerané na rozvoj a efektívne fungovanie žiackych školských rád na stredných školách. Cieľom je poskytnutie základných informácií a vedomostí o mládežníckej politike, aktuálne zmeny, výzvy a zároveň vzájomnú výmenu skúseností z vlastnej činnosti.

Obsahom jednotlivých seminárov bolo zlepšenie zručností mladého lídra, participácia žiakov na živote školy, situácia v Prešovskom samosprávnom kraji v oblasti žiackych školských rád ako aj legislatíva a dokumenty potrebné pre správne fungovanie ŽŠR. Lektori sa snažili taktiež oboznámiť so spôsobmi skvalitnenia práce členov ŽŠR a tiež ponúknuť účastníkom informácie o možnostiach (finančnej) podpory pre ŽŠR, ktoré sú v súčasnosti dostupné.

Semináre boli realizované formou troch dvojdňových nepobytových stretnutí a to: 08.-09.10. v Prešove, 15.-16.10. v Humennom a napokon 22.-23.10. v Poprade. Semináre sa uskutočnili aj vďaka spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom na základe podpísaného memoranda o spolupráci medzi PSK a RMPK.

***

Rada mládeže Prešovského kraja, Vajanského 17, 080 01 Prešov

rmpk@rmpk.sk, www.rmpk.sk

 

Fotogaléria

 

Publikované: 01.03.2019 / Aktualizované: 18.11.2019 HoreTlačiť