Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja 2018

2. ročník čitateľskej ankety

Kultúra

Vyhlasovatelia:

Prešovský samosprávny kraj

Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove

Okresná knižnica Davida Gutgesela Bardejov

Vihorlatská knižnica Humenné

Podtatranská knižnica Poprad

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni

Podduklianska knižnica Svidník

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

 

KNIHA ROKA PSK 2018

Heslo súťaže : „čítaj –- hlasuj – vyhraj“

Podmienky súťaže o NAJ KNIHU ROKA 2018 PSK:

- do ankety sa mohli nominovať knihy, ktoré boli vydané v roku 2018

- sú späté s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja: tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.

- tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok

- bolo im pridelené ISBN

- môžu obsahovať výlučne text, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo text kombinovaný s obrazovou časťou.

Priebeh súťaže:

Nominovaných  kníh do súťaže za rok 2018 na základe nominačných  listov v 2 kategóriách bolo spolu 40 titulov.

Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha roka PSK 2018.
 

V kategórii krásna literatúra pre deti a dospelých bolo nominovaných 14 titulov.

V kategórii odborná literatúra bolo nominovaných 26 titulov.

O víťaznej knihe rozhodovala čitateľská verejnosť formou hlasovania v čase od 1. – do 25. februára 2019.

Každý hlasujúci mohol dať maximálne 1 hlas jednej knihe v každej kategórii.

Hlasovanie  prebiehalo  elektronicky cez google formulár  alebo prostredníctvom doručených  hlasovacích lístkov mailom, poštou, osobne.

Výsledky súťaže

O knihe roka rozhodovalo 2 203 hlasujúcich, ktorí pridelili nominovaných knihám spolu 2 812 hlasov.

Kniha roka 2018

kategória: Krásna literatúra
 1. miesto: Alexandra Pagáčová: Básne z neba Večnosti – 299 hlasov
 2. miesto: Gabriela Futová, Katarína Škorupová: Hups, Rups a Šups  – 107 hlasov
 3. miesto: Ľudovít Petraško: Povesti, príbehy a povedačky z východu Slovenska – 89 hlasov.
kategória: Odborná literatúra
 1. miesto: Peter Švorc: Od pluhu do senátorského kresla. Jurko Lažo a jeho doba (1867- 1929) – 248 hlasov
 2. miesto: Mária Csataryová: Letíme do vesmíru – 241 hlasov
 3. miesto: Čižmár, Ivan -Hanik, Slavo: Ľudový kroj Rusínov vo fotografii =Narodnyj kroj Rusyniv na fotografii - 233 hlasov

Obidve víťazné knižné tituly boli nominované Podduklianskou knižnicou vo Svidníku.

Vecné ceny víťazným autorom boli odovzdané na Slávnostnom otvorení Týždňa slovenských knižníc dňa 4. 3. 2019 v Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti.

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže bol zo všetkých hlasujúcich vyžrebovaný 1 výherca, ktorý získal vecnú cenu a zápisné v regionálnych knižniciach PSK na 365 dní. Výherca pochádza z Krajnej Bystrej.

Z nominovaných kníh bude prezentovaná výstava v regionálnych knižniciach Prešovského samosprávneho kraja.

***

V Prešove dňa 6. marca 2019

Mgr. Iveta Hurná

riaditeľka KPOH v Prešove

Tel.: 051/ 7733009

E-mail: iveta@hurny.sk

***

Vypracovala: Mgr. A. Zboranová

oddelenie metodiky KPOH, Prešov

051/7733009

kniznicapoh.metodika@gmail.com

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 08.01.2019 / Aktualizované: 14.05.2019 HoreTlačiť