Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Odborníci z oblasti sociálnej ekonomiky sa stretli na Úrade PSK

Hlavnou témou seminára o sociálnom podnikaní bola podpora vzniku sociálnych podnikov 

IPC

Na Úrade PSK prebiehal 11. septembra odborný seminár v rámci Iniciatívy Európskej Komisie European Social Economy Regions 2019 na tému „Inštitút sociálnej ekonomiky: budovanie miestnych a regionálnych sietí sociálnej ekonomiky“.

Podtémou bola aktuálna problematika: „Podnikanie ako nástroj k dosahovaniu spoločensky prospešných cieľov v mimovládnych neziskových organizáciách“, ktorá približovala sociálne podnikanie v rámci EÚ a osobitne Slovenska a Prešovského kraja. Seminár sa konal za prítomnosti odborníkov z  Regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Prešovský kraj, OZ Športom k radosti, vzdelávaco-rehabilitačného strediska pre ľudí s mentálnym postihnutím BIVIO, 3lobit, o.z, Informačno-poradenského centra pre európske štrukturálne a investičné fondy, ďalej zástupcov Národného projektu a Inštitútu sociálnej ekonomiky. Prítomná bola aj riaditeľka Odboru sociálnej ekonomiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ingrid Ujváriová.

Cieľom seminára bola pomoc subjektom neziskového sektoru pri ich zorientovaní sa v priestore sociálnej ekonomiky na Slovensku, a to v kontexte novej legislatívy.

Prítomní predstavili sociálne podnikanie ako jednu z inovácií na ceste k spoločenskému prospechu. Venovali sa spomínanej aktuálnej právnej legislatíve a vymieňali si skúsenosti s realizovaním sociálneho podnikania v Prešovskom kraji. Spomenuli tiež náročnú cestu sociálneho podnikania a upozornili na  jeho význam, poslanie i miesto v spoločnosti.

***

Fotogaléria

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 04.02.2019 / Aktualizované: 12.09.2019 HoreTlačiť