Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Informačné pracovné stretnutie PSK a BBSK ku Catching-upu

Výmena skúseností oboch krajov

Regionálny rozvoj

Zástupcovia Prešovského a Banskobystrického samosprávneho kraja sa stretli 12. februára na Úrade PSK v súvislosti s implementáciou Iniciatívy Európskej komisie pre tzv. dobiehajúce regióny - Iniciatívy Catching up Regions.

Informačné pracovné stretnutie pod gesciou riaditeľa Úradu PSK Jozefa Cvoligu a riaditeľa Úradu BBSK Matúša Hollého sa nieslo v zmysle výmeny dôležitých informácií a skúseností, ktoré hlavní aktéri v PSK nadobudli počas prvej fázy implementácie Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK, schváleného pre PSK v rámci Iniciatívy Catching up Regions. PSK sa stal v rámci tohto procesu na území SR pilotným regiónom. Nadväzujúc na túto agendu bol BBSK v tomto roku taktiež zaradený medzi tzv. dobiehajúce regióny.

Cieľom Iniciatívy je prostredníctvom Akčného plánu pre rast a zamestnanosť podporiť zvýšenie výkonnosti regiónu, dostatočný rast a tvorbu pracovných miest a posilniť efektívnosť a účinnosť EŠIF priamo v dotknutých regiónoch. 

Vedúci Odboru regionálneho rozvoja Rudolf Bauer zároveň informoval zástupcov BBSK aj o tom, že PSK sa na základe dosiahnutých výsledkov a výstupov z procesu implementácie pripravuje na druhú fázu prípravy a implementácie Iniciatívy Catching up Regions v PSK.

Zástupcovia oboch samospráv ukončili pracovné stretnutie s prísľubom, že budú v rámci procesu implementácie Iniciatívy Catching up Regions spolupracovať a poskytovať si navzájom dôležité informácie, ako aj skúsenosti.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@psk.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Aplikácia o nelegálnych skládkach a recyklácii

Trash out - odkaz na aplikáciu, ktorá sa týka nelegálnych skládok a recyklovania 

Publikované: 08.01.2019 / Aktualizované: 14.05.2019 HoreTlačiť