Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Konferencia e-Deň 2019 a ukončenie prvej projektovej fázy

Projekt Prometeus

IPC

V priestoroch Inovačného partnerského centra (IPC) sa 26. júna konal v poradí už tretí ročník jedinečnej konferencie „e-Deň 2019“ v rámci projektu PROMETEUS zameraného na podporu elektromobility (Interreg Europe). Organizátorom bol Prešovský samosprávny kraj, ako jeden zo šiestich projektových partnerov.

Konferenciu „e-Deň 2019“ oficiálne otvoril a pozvaných hostí uvítal zástupca riaditeľa Úradu PSK pán Fabián Novotný. Poukázal na zodpovednosť a flexibilitu s akou kraj pristupuje k riešeniu aktuálnych otázok v oblasti dopravy nevynímajúc trend elektromobility, čoho dôkazom je aj účasť kraja v projektovom konzorciu PROMETEUS od roku 2017.

Ústredným motívom panelových diskusií počas „e-Dňa 2019“ bola stratégia rozvoja elektromobility v Prešovskom samosprávnom kraji, výskum a vývoj v oblasti elektromobilov a príklady dobrej praxe zo Slovenska. Konferencia bola zároveň pomyselným míľnikom ukončenia prvej projektovej fázy spojenej s prípravou regionálneho akčného plánu pre oblasť elektromobility.

Do diskusných panelov prijali pozvanie profesor Vodák a docent Soviar, zástupcovia Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a zároveň autori akčného plánu pre elektromobilitu, ďalej zástupca pražskej spoločnosti NDCom Ján Kašík, spoluautor stratégie udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov tzv. Masterplan, ako aj plánu udržateľnej mobility v kraji. V prvom diskusnom paneli bol zastúpený aj odbor dopravy Úradu PSK a to vedúcim oddelenie integrovaného dopravného systému Milanom Škorupom.

V diskusnom paneli ďalej vystúpil Peter Blaas riaditeľ oblasti rozvoju podnikania spoločnosti Antik Telecom & Technology s predstavením inovatívnych konceptov a v nedávnej dobe spustených projektov ako je bikesharing, či osadzovanie verejne dostupných nabíjacích e-staníc na území SR. Predstavitelia spoločnosti Safe Step priblížili publiku projekt spočívajúci v zlepšení osvetlenia a viditeľnosti chodcov na prechodoch pre chodcov prostredníctvom využitia LED osvetlenia.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Europe.

***

Nella Svetozarovová

Viac informácií o projekte:

Fotogaléria

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 113-115

E-mail: ipc@psk.sk

    

Konzultačné hodiny

Pondelok: 7:30 – 15:00

Utorok:     7:30 – 15:00

Streda:     7:30 – 15:00

Štvrtok:    7:30 – 15:00

Piatok:     7:30 – 15:00

Osobné konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

    

 

Publikované: 08.01.2019 / Aktualizované: 30.07.2019 HoreTlačiť