Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vybudovanie hraničného priechodu Ulič-Zábriď je na dobrej ceste

PSK už má schválený projekt za viac ako 4 milióny eur

Cezhraničná spolupráca

Výstavba hraničného priechodu medzi Prešovským samosprávnym krajom a Transkarpatským regiónom na Ukrajine bola diskutovanou témou zasadnutia medzivládnej komisie v Užhorode.

Prešovský samosprávny kraj sa 26.-27. novembra zúčastnil 14. Zasadnutia Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu v Užhorode. Medzi hlavné témy patril rozvoj spoločnej hraničnej a colnej kontroly a malého pohraničného styku na ukrajinsko-slovenskej hranici. Rovnako dôležitou témou stretnutia bol aj rozvoj dopravnej infraštruktúry a modernizácia a rekonštrukcia hraničných priechodov.

V záujme župy je, aby sa spolu s ukrajinskou stranou vybudoval hraničný priechod Ulič-Zábriď. Na modernizáciu cestného spojenia medzi samosprávou a Transkarpatským regiónom na Ukrajine v rámci Programu Nástroja európskeho susedstva Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina v období 2014-2020 má už PSK schválený projekt v celkovej hodnote 4,42 miliónov eur.

Vybudovanie tohto priechodu je podľa krajskej samosprávy kľúčové. A to najmä pre obyvateľov obce Ulič, ktorí majú síce dva kilometre pešo na ukrajinskú hranicu, no reálne musia prejsť 59 kilometrov k najbližšiemu hraničnému priechodu Ubľa – Veľké Berezné.

Dôležitým aspektom k vybudovaniu hraničného priechodu je aj bezpečnosť a ochrana zdravia obyvateľov. V prípade, že by sa poškodilo jediné cestné prepojenie do Uličskej doliny, napríklad v dôsledku živelnej katastrofy, mohlo by dôjsť k ohrozeniu zdravia a života obyvateľstva, k zablokovaniu zásobovania a všetkých ostatných služieb.

Výstavbou cestného prepojenia Ulič-Zábriď by sa vytvorila možnosť zásobovaniu tejto oblasti v krízových situáciách, a tým by Slovensko splnilo povinnosť postarať sa o potreby občanov svojho štátu, ktorých je v deviatich priľahlých obciach 2269. Zároveň by sa zabezpečilo medzinárodné spojenie.

Slovenská a ukrajinská medzivládna komisia deklarovali, že budú pokračovať v riešení zriadenia hraničného priechodu Ulič-Zabriď a podporujú túto iniciatívu, čo bolo oficiálne potvrdené aj v Protokole zo zasadnutia.

Delegácia PSK sa v rámci návštevy Užhorodu zúčastnila aj odhaľovania pamätnej tabule Alexandrovi Dubčekovi, ktorú osadili na Všeobecno-vzdelávacej škole s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským v Užhorode.

***

V Prešove dňa 7. decembra 2018

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 07.12.2018 / Aktualizované: 07.12.2018 HoreTlačiť