Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - október 44. týždeň

Týždeň v PSK - november 2018 44. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Národopisná expozícia "Bardejovské Kúpele - oáza zdravia a pokoja“ je od 25. októbra opäť prístupná verejnosti. Najcennejším exponátom je pohár, z ktorého pil liečivú vodu ruský cár Alexander v roku 1821.
 • FS Vranovčan má už 50 rokov. Polstoročnicu oslávil predstavením „Pejdzešat“. Vo vypredanom Dome kultúry vo Vranove nad Topľou predviedol najdôležitejšie historické medzníky v živote súboru.
 • Mimoriadne vydanie Župných noviniek vyšlo pri príležitosti Dňa PSK. Nájdete ho na www.vucpo.sk v sekcii médiá.

Jingel PSK

Kraj chce zabrániť predražovaniu stavieb
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Poslanci krajského parlamentu sa na rokovaní 22. októbra zaoberali správou o prebiehajúcich investíciách v dvoch objektoch župy – Šarišskej galérie v Prešove a budove prešovskej hvezdárne a planetária. Obe investičné akcie si vyžadovali nemalé finančné prostriedky nad rámec pôvodne plánovaného rozpočtu. Pri Šarišskej galérií bola obnova jednej z budov financovaná zo zdrojov EÚ a pri ďalších dvoch budovách sa museli hľadať finančné zdroje.

Nasleduje priama reč.

 • Jozef Cvoliga, riaditeľ Úradu PSK: "Rozhodnutie padlo teda, že dofinancovať. Dodatkami sa došlo ešte k cene vyššej ako tá pôvodná budova číslo 49."
 • Artúr Beneš, riaditeľ ARR PSK: "Otvorením tohto pamiatkového objektu sa zistili aj práce naviac, pretože neboli všetky postihnuté v projektových dokumentáciách a tie boli zase predmetom rokovania jednotlivých zastupiteľstiev a odsúhlasovania nadlimitných výdavkov."
 • Jozef Cvoliga, riaditeľ Úradu PSK: "Hvezdáreň – tam došlo tiež ku polemike, lebo projektant si na jednej strane naprojektuje možno systémy, možno materiály, ktoré je potom problém nejakým spôsobom pozháňať v našom regióne a následne dodávateľ stavby má s tým problém. Dochádza k navýšeniu cien."
 • Stanislav Kahanec, poslanec ZPSK (Prešov): "Obidva projekty boli dosť dlhodobé aj s mnohými komplikáciami. Pri takých projektoch, kde výzva nezodpovedá rozsahu, treba úplne jasne povedať na začiatku, že toľko si môžeme uplatniť z výzvy, a to ešte naviac chceme urobiť."

Krajská samospráva na základe týchto skúseností pripravila expertný tím odborníkov, ktorý bude posudzovať jednotlivé stavby v réžii župy.

Nasleduje priama reč.

 • Jozef Cvoliga, riaditeľ Úradu PSK: "Sú to stavbári, sú to ľudia z verejného obstarávania, ktorí chytia každú jednu stavbu – v priemere máme 150 stavieb v rámci kraja – chytia každú jednu stavbu, spripomienkujú sprocesujú, dosadíme ich aj do hodnotiacich a výberových komisií a budeme sa snažiť eliminovať na začiatku takéto pochybenia."
 • Vladimír Grešš, vedúci odboru správy majetku PSK: "Budú priebežne monitorovať prípravu, ale aj priebeh stavieb a v prípade zachytenia signálov, ktoré si vyžadujú odbornú konzultáciu, alebo vyriešenie konkrétnych problémov budú vytvárať dopyt na špecialistov."

Stavebné práce Hvezdárne a planetária sú napriek problémom ukončené a stavba je skolaudovaná. Šarišskú galériu tento proces čaká v priebehu jedného mesiaca.

Tabuľka

Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérií

Termín začatia a ukončenia máj 2015 - plánované ukončenie december 2018

Pôvodná zmluva z 05/2015 1 731 411,62 eur s DPH

Dofinancovanie projektu 1 327 638,36 eur s DPH

Obnova budovy a zníženie jej energetickej náročnosti – Hvezdáreň a planetárium Prešov

Termín začatia a ukončenia máj 2017 - ukončenie august 2018

Celkové oprávnené výdavky 792 589,35 eur s DPH

Dofinancovanie projektu 324 052,21 eur s DPH

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

SÚC PSK odštartovala zimnú údržbu
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Zima pre cestárov začína 1. novembra a Správa a údržba ciest PSK hlási, že je na zimnú motoristickú sezónu pripravená. Do zimnej údržby bude nasedených 107 posýpacích vozidiel. Ďalších 15 rezervných sypačov je v zálohe v prípade mimoriadnej situácie.

Nasleduje priama reč.

 • Peter Kočiško, riaditeľ SÚC PSK: "Aktuálne máme v zámere udržiavať komunikácie o celkovej dĺžke bezmála 3100 kilometrov, do ktorej zahrňujeme samozrejme aj komunikácie ciest 1. triedy, ktoré vykonávame na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest. K tomu sme namodelovali obslužnosť na úrovni 107-ich základných okruhov."

Odhadovaná spotreba posypových materiálov na sezónu sa pohybuje na úrovni 60 tisíc ton inertného materiálu a 20 tisíc ton chemického materiálu. V jednotlivých strediskách Správy a údržby ciest PSK sa o cesty bude starať 412 pracovníkov, z toho 321 vodičov a 54 dispečerov.

Nasleduje priama reč.

 • Peter Kočiško, riaditeľ SÚC PSK: "Stredisko má na starosti obsluhu zhruba nejakých šiestich zimných okruhov o priemernej dĺžke bezmála 30 kilometrov ciest prvej, druhej a tretej triedy."

Pred minulou sezónou pribudlo cestárom 12 nových sypačov a tohto roku v máji zakúpili ďalších päť nových vozidiel.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Učiteľský volejbal
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Učitelia stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja sa stretli 29. októbra na volejbalovom turnaji. Pod vysokou sieťou v športovej hale Hotelovej akadémie v Prešove si svoje sily zmeralo 10 učiteľských družstiev – výberov okresov a tím Úradu PSK. Po množstve výmen, smečov a blokov napokon vzišiel víťaz tohto turnaja - prešovskí učitelia, ktorí vo finále zdolali Úrad PSK. Spoločný tím Stará Ľubovňa – Sabinov skončil na bronzovej priečke po víťazstve nad Humenným .

« obsah

***

 

Publikované: 02.11.2018 / Aktualizované: 02.11.2018 HoreTlačiť