Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - október 43. týždeň

Týždeň v PSK - október 2018 43. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Na Úrade PSK sa 16. októbra stretli riaditelia kultúrnych inštitúcií. Témou stretnutia bolo financovanie, opravy budov jednotlivých zariadení, cezhraničné programy, ale aj vízie do budúcna.
 • Známi sú laureáti Ceny PSK. Ocenenie si 18. decembra prevezme Jozef Bobalik a Peter Lipa. Zastupiteľstvo PSK schválilo aj dve ceny in memoriam, a to Radoslavovi Lackovi a Petrovi Toďorovi. 
 • Prešovskí krajskí poslanci vymenovali nových riaditeľov dvoch inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je PSK. Novým riaditeľom Senior domu Svida vo Svidníku je Jaroslav Ivančo, novou riaditeľkou Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove Iveta Michalková.

Jingel PSK

Projekty troch krajov majú znížiť regionálne rozdiely
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj sú najmenej rozvinuté regióny Slovenska. Tieto tri kraje spolupracujú na spoločných projektoch, ktoré majú pomôcť znižovať regionálne rozdiely. Pracovné tímy sa stretli v Prešove 17. októbra, kde definovali priority v rozvoji sociálnej ekonomiky, poľnohospodárstva, dopravy a cestovného ruchu.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "S cestami veľmi úzko súvisí aj cestovný ruch, keďže privádzajú do regiónu ľudí a s cestovným ruchom cyklochodníky, alebo cyklodoprava. Dali sme vypracovať takzvanú kostrovú sieť cyklochodníkov. To je kľúčový dokument na ktorom chceme postaviť aj zvyšok budovania cyklochodníkov. Budúci rok chceme vyčleniť dva milióny eur na budovanie infraštruktúry v cestovnom ruchu."

Krajské samosprávy spolupracujú aj pri realizácii opatrení a akčných plánov najmenej rozvinutých okresov. Medzi témy, ktoré pracovné skupiny prerokovali patrí aj zriaďovanie sociálnych podnikov, rozvoj vidieka a poľnohospodárstva.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Lunter, predseda BBSK: "Aj my máme vylúčené sociálne komunity, máme marginalizované skupiny, máme mladých ľudí, ktorí skončia školu. Pokukajú sa, chvíľu berú podporu a keď im neponúkneme prácu tak nám odídu niekde do zahraničia a budú nám v budúcnosti chýbať, bude náš vidiek prázdny."
 • Rastislav Trnka, predseda KSK: "Chceme podporovať rodinné farmy a nielen rodinné, ale aj menšie poľnohospodárske jednotky, ktoré prinášajú takú diverzifikáciu do celého toho systému poľnohospodárskeho."

Nastali totiž zmeny v dotačnom systéme štátu i európskej politiky, ktoré zvýhodnia malých poľnohospodárov. Pre každú spoločnú tému troch krajov je vytvorený pracovný odborný tím, ktorý sa danou témou zaoberá a navrhuje riešenia.

Tabuľka

Fakty o najmenej rozvinutých krajoch a okresoch (NRO)

V NRO žije vyše milióna obyvateľov Slovenska

- v PSK 50% obyvateľov kraja

- v KSK 44% obyvateľov kraja

- v BBSK 41% obyvateľov kraja

- v NRO zo 100 ľudí pracuje 57

- miera zamestnanosti na Slovensku sa zvýšila na 67%

- napriek pozitívnemu vývoju sa v troch krajoch pohybuje len medzi 58% (KSK) a 64% (BBSK)

- Platforma iniciatívy Najmenej rozvinutých krajov je založená na Memorande o spolupráci troch krajov pre podporu najmenej rozvinutých okresov, ktoré bolo podpísané 13. marca 2018 v Košiciach.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Poslanci odsúhlasili dotácie
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Poslanci krajského parlamentu sa stretli na rokovaní 22. októbra a pridelili dotácie v druhej výzve pre rok 2018. V programe Kultúra – podpora mariánskych pútnických miest v PSK podporili sumou 400 tisíc eur 15 projektov. V programe Sociálne služby - kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi, krajskí poslanci podporili 17 projektov v celkovej výške takmer 261 tisíc eur.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Deň otvorených dverí krajskej samosprávy
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Ukážka program – 3 sek.

Nasleduje priama reč.

 • Fabián Novotný, zástupca riaditeľa Úradu PSK: "Slávnostne otváram brány nášho úradu. Vitajte doma."

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, múzeá, galérie, knižnice, stredné školy i sociálne zariadenia v pôsobnosti krajskej samosprávy otvorili 23. októbra svoje dvere širokej verejnosti. Konal sa v poradí 11-ty ročník dňa prešovskej krajskej samosprávy.

Ukážka program – 3 sek.

Nasleduje priama reč.

 • Jozef Kušnír, historik, Krajské múzeum Prešov: "Krajské múzeum v Prešove ponúka v priebehu Dňa PSK ponúka bezplatný vstup do všetkých expozícií a na aktuálne výstavy múzea."
 • Jozef Šenko, riaditeľ HA v Prešove: "Ukážeme ako vyučujeme. Máme čo ukázať hlavne čo sa týka praktického vyučovania. Prácu v cvičných kuchyniach, v stolovacích miestnostiach."

Ruch – Tu je už kancelária pána predsedu, pracovňa takže nech sa páči.

Návštevníci Úradu PSK si mohli napríklad vyskúšať županskú stoličku, nahrať videopozdrav pre kraj, pracovníci boli pripravení poskytnúť odborné konzultácie, konalo sa simulované zastupiteľstvo a diskusia s vedením župy. Do života bola uvedená kniha Dejiny hasičstva v Prešovskom kraji.

Anketa
- Som sedel v tom županskom kresle, ktoré bolo veľmi pohodlné.
- Vynikajúce.
- Pohodlne.
- Všetko možné sme videli, čo sme ani netušili, že tu také veci sú.

Nasleduje priama reč.

 • Jana Kičurová, Oddelenie cezhraničnej spolupráce PSK: "Prezentujeme výsledky mikroprojektov, ktoré boli realizované v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko."
 • Patrícia Janošková Hnátová, vedúca Odboru cezhraničných a iných programov EÚ PSK: "Nachádzame sa v priestoroch konzultácií, poskytovania informácií v rámci dvoch nástrojov. Je to nástroj Intereg 5-A. program cezhraničnej spolupráce Poľska – Slovenskej republiky a potom je to nástroj ENI. Je to spolupráca s Ukrajinou, Maďarskom a Rumunskom."

Ruch – Sme stredná umelecká škola v Prešove a podporujte umenie.

Nasleduje priama reč.

 • Kvetoslava Mudríková, novinárka: "Stretla som sa tu aj s niektorými známymi ľuďmi, porozprávala som s vedúcim jedného z odborov, takže som spokojná a odchádzam domov."

Ukážka program – 3 sek.

Prešovský samosprávny kraj sa tento rok predstavil neformálnym a na program bohatým spôsobom – v jeden deň sa konalo takmer 500 podujatí. Sledovať sa oplatí aj facebookovú stránku kraja. Pri príležitosti Dňa PSK bola vyhlásená facebooková súťaž o zaujímavé ceny, ktorá potrvá do konca mesiaca.

Ukážka program – 3 sek.

« obsah

***

Publikované: 26.10.2018 / Aktualizované: 26.10.2018 HoreTlačiť