Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - november 48. týždeň

Týždeň v PSK - november 2018 48. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • V Krakove sa uskutočnilo 23. zasadnutie Slovensko-poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. V rámci neho predseda PSK Milan Majerský rokoval s delegáciou Podkarpatského vojvodstva v poľskej Wieliczke.
 • Protokol o spolupráci PSK a Pardubického kraja na najbližšie obdobie podpísali 27. novembra v Prešove šéfovia samospráv M. Majerský a M. Netolický.
 • V Krajskom múzeum v Prešove si pripomínajú 80. výročie rozhlasového vysielania v Prešove. Výstavu môžete vidieť do 3. februára 2019.
 • Historickú budovu Kaštieľa v Hanušovciach opravili po 43 rokoch. Kraj za 350-tisíc eur vymenil poškodené okná a opravil zdevastovanú fasádu.

Jingel PSK

Štát podporí opravy ciest
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Kraj chce do roku 2021 odstrániť väčšinu havarijných úsekov ciest a pomôže mu s tým aj štátna pôžička. V nasledujúcich troch rokoch poskytne vláda prešovskej župe na tento účel finančnú výpomoc.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Vláda nám pred týždňom schválila 12 miliónov eur, návratnú pôžičku, bezúročnú a túto mienime čerpať práve na cesty 2. a 3. triedy, keďže máme ešte zhruba 60 – 70 kilometrov ciest v havarijnom stave a prioritne na tieto cesty sa budú využívať tieto finančné prostriedky. Po odstránení havarijných úsekov sa budeme čím častejšie púšťať do ciest v nevyhovujúcom stave."

Takýchto ciest je v kraji 590 kilometrov. Štátna pôžička musí byť schválená poslancami zastupiteľstva PSK. Ak sa tak stane na decembrovom rokovaní, kraj bude požičané peniaze splácať desiatimi pravidelnými splátkami v období rokov 2021 až 2030.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "V prípade, že sa dostane ekonomika do nejakých problémov, komplikácií, tak so štátom sa vieme dohodnúť o odklade splátok a nemusíme pri tom platiť žiadne úroky. Takže je to naozaj výhodná pôžička."

Prešovský samosprávny kraj spravuje vyše 2400 kilometrov ciest druhej a tretej triedy.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Počty žiakov SŚ sa budú redukovať

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Nová legislatíva oklieštila právomoci krajských zastupiteľstiev a určila počty žiakov prvých ročníkov pre všetky školy na území župy. V zmysle zákona o odbornom vzdelávaní, nastavenie plánov výkonov stredných škôl od 1. septembra už nepodlieha rozhodovaniu prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia zastupiteľstva, ale je vydávané predsedom samosprávneho kraja. PSK má pre všetky školy vo svojej územnej pôsobnosti podľa vyhlášky ministerstva školstva v nasledujúcom školskom roku na prerozdelenie 6316 miest. Stredné školy ponúkajú o zhruba 2700 miest viac, ako je skutočná potreba.

Tabuľka

Stredné školy v číslach

V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 75 stredných škôl.

Súkromných a cirkevných škôl je v kraji 34.

PSK má pre všetky školy vo svojej územnej pôsobnosti podľa vyhlášky ministerstva školstva

v školskom roku 2019 – 2020 na prerozdelenie 6316 miest.

Stredné školy ponúkajú o 2753 miest viac, ako je skutočná potreba.

Konkrétne počty žiakov pre jednotlivé školy a odbory v školskom roku 2019/2020 budú zverejnené na webovom sídle kraja v zmysle zákona do 30. novembra.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Ocenenie pre video o Prešovskom kraji
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Videospot o Prešovskom kraji z dielne Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska získal prestížne ocenenie na poľskom filmovom festivale FilmAT. Spot s názvom Nechajte sa zviesť, bol ocenený v konkurencii krajín z celého sveta cenou Special Award. Spot vznikal viac ako rok a pol a ústredným motívom je let dravca, ktorý diváka prevedie krajom z rôznych perspektív. FilmAT Festival je poľským členom Medzinárodného výboru filmových festivalov cestovného ruchu so sídlom vo Viedni. V roku 2018 prebehol jeho 13. ročník.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Nominujte športovcov za rok 2018
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Prešovský samosprávny kraj pripravuje vyhlásenie ďalšieho ročníka ankety najúspešnejších športovcov kraja za rok 2018. Ocenených jednotlivcov a kolektívy, ktorí dosiahli v tomto roku najvýraznejšie výsledky, vyberie odborná komisia na základe určených kritérií. Návrhy na ocenenia úspešných športovcov a športových kolektívov môže na uvedené kontakty posielať aj široká verejnosť a športové kluby.

Tabuľka

Športovec PSK 2018

Nominácie zasielajte

elektronicky na email: sportovec@vucpo.sk

poštou na adresu: Úrad PSK

Športovec 2018

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

termín uzávierky: do 15. januára 2019

Základnou podmienkou nominácie je pôsobnosť športovca alebo klubu na území Prešovského samosprávneho kraja.

« obsah

***

 

 

Publikované: 29.11.2018 / Aktualizované: 29.11.2018 HoreTlačiť