Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - november 45. týždeň

Týždeň v PSK - november 2018 45. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 •   Krajskí poslanci schválili úpravu rozpočtu. Bežné príjmy upravili na 200 miliónov eur, bežné výdavky 183 miliónov eur. Kapitálové príjmy predstavujú objem 2,7 milióna eur, kapitálové výdavky takmer 52 milióna eur. 
 •  Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove znovuotvorila svoju pobočku na Sídlisku 3. Stalo sa tak po rekonštrukcii priestorov za 20 tisíc eur, na ktorú prispel aj zriaďovateľ PSK. 
 •  Svidnícka nemocnica vyhrala hlavnú cenu za projekt, ktorý šetrí energiu. Po zavedení nového systému v roku 2016 usporila vyše 192 tisíc eur, vlani viac než 173 tisíc eur.
 • Andrej Slota z Pečovskej Novej Vsi oslávil 100. narodeniny. Patril tak medzi prvých s rodným listom spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Jingel PSK

Dôraz na odborné vzdelávanie
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Na konferencii s názvom - Potreby trhu práce v odbornom vzdelávaní a príprave v Prešovskom samosprávnom kraji, predstavili experti Svetovej banky výsledky prieskumu. Ten realizovali v rámci prvej fázy iniciatívy Catching-up Regions. Jeho závery budú dôležité pri ďalšom formovaní stredného odborného školstva. Do prieskumu sa zapojilo 50 firiem z Prešovského kraja.

Nasleduje priama reč.

 • Shahram Paksima , Svetová banka, špecialista na vzdelávanie: "Zamestnávatelia hodnotia súčasných zamestnancov, absolventov stredných škôl ako dobrých zamestnancov, ktorí vedia pracovať aj v zmenených podmienkach alebo vo vypätých obdobiach. Majú základné zručnosti v oblasti počítačovej gramotnosti, v komunikácii."

Dotazník zisťoval, akých absolventov zamestnávatelia v kraji potrebujú, aby sa vedeli uplatniť. Výsledky prieskumu budú zároveň slúžiť ako jedno z východísk pre optimalizáciu stredných škôl v prešovskej župe.

Nasleduje priama reč.

 • Štefan Chudoba, expert Svetovej banky: "Firmy očakávajú, že bude v Prešovskom kraji chýbať pomerne veľa technikov a prieskumy ukazujú, že do budúcna zhruba 1500 stredoškolákov, predovšetkým v oblasti technického vzdelávania bude kraj potrebovať."
 • Ján Furman, vedúci odboru školstva PSK: "Bude vytvorená sieť, predpokladáme štyri – päť modulových škôl, ktoré vlastne budú nastavené práve cez svoje odbory na konkrétne potreby zamestnávateľov v tom konkrétnom regióne."

V nasledujúcich mesiacoch budú aktivity expertov Svetovej banky pokračovať prieskumom pripravenosti stredných odborných škôl - ako sú pripravené reagovať na potreby trhu práce.

Nasleduje priama reč.

 • Shahram Paksima, Svetová banka, špecialista na vzdelávanie: "Je potrebné počúvať, čo hovoria zamestnávatelia a vytvárať podmienky tak, aby sa zamestnávatelia mohli priamo vyjadrovať k obsahu učebných osnov, prípadne navrhovať ich úpravu."
 • Miroslav Karaffa , Prešovská regionálna komora SOPK: "Keby sme koordinovane spolupracovali so školstvom, hlavne s regionálnymi úradmi, tak vieme urobiť to, že ten hospodársky rast na východnom Slovensku bude zaujímavý a vieme sa aj vyrovnávať iným regiónom."

Odborné vzdelávanie a zosúladenie požiadaviek s trhom práce je jedným zo štyroch komponentov iniciatívy Catching-up Regions, do ktorej bol Prešovský samosprávny kraj vybraný v rámci podpory menej rozvinutých regiónov.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Koncepcia sociálnych služieb
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Krajská samospráva realizuje v zariadeniach sociálnych služieb supervíziu, kde hodnotí štandardy kvality nezávislý odborník. Zároveň župa začala s prípravou koncepcie rozvoja sociálnych služieb, ktorá analyzuje kapacitu zariadení, súčasný stav budov a nastavenie ďalších investícií. Kraj rozdelil zariadenia do troch kategórií. Do prvej patria:

Nasleduje priama reč.

 • Pavel Slaninka, vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny PSK: "Tie, ktoré boli v minulosti už účelovo budované pre tieto sociálne služby a kde už prebehli rozsiahle rekonštrukcie a úpravy."

Do zariadení tejto kategórie sa za posledných päť rokov investovalo cez 10 miliónov eur. Druhú kategóriu tvoria zariadenia, kde prebehla čiastočná modernizácia a sú potrebné ďalšie investície.

Nasleduje priama reč.

 • Pavel Slaninka, vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny PSK: "Je tam viacero objektov a niektoré spĺňajú a niektoré nie. Tieto sú vhodné do procesu deinštitucionalizácie vstúpiť, aby sme tieto nevhodné objekty postupne opúšťali."

Do domova sociálnych služieb v Spišskom Podhradí sa investovalo za päť rokov 1,8 milióna eur. Do Centra sociálnych služieb v Ličartovciach kraj investoval od roku 2012 približne 720 tisíc eur.

Nasleduje priama reč.

 • Monika Ondrišová, riaditeľka DSS Spišské Podhradie: "Vystavil sa objekt A, ktorý je dvojposchodový sú tam štyri byty pre 24 klientov. Vystavil sa objekt B sú tam dva byty pre 12 klientov a objekt C tiež pre 12 klientov."
 • Agáta Nirodová, riaditeľka CSS Ličartovce: "Z takých väčších rekonštrukcií to bolo zateplenie budovy, rekonštrukcia kotolne a rekonštrukcia vchodu na bezbariérový."

Treťou kategóriou sú zariadenia, ktoré sa nenachádzajú vo vhodných lokalitách napríklad Legnava, Dúbrava, Nová Sedlica.

Nasleduje priama reč.

 • Pavel Slaninka, vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny PSK: "Ak sme v obci, ktorej chýba základná infraštruktúra, to zázemie služieb a vôbec problém s dochádzaním zamestnancov do práce, tak to vnímame ako neprekonateľnú prekážku a do budúcna tam ozaj zvažujeme s presunom týchto sociálnych služieb na iné miesto."

V pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je aktuálne 25 zariadení sociálnych služieb.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Mená laureátov Ceny PSK za rok 2018
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Cena Prešovského samosprávneho kraja pozná svojich laureátov. Po rozhodnutí poslancov Zastupiteľstva PSK si najvyššie krajské ocenenie za rok 2018 prevezmú politický väzeň Jozef Bobalik, hudobník Peter Lipa a in memoriam dvojica zosnulých hasičov Radoslav Lacko a Peter Toďor. Ocenených vybrala komisia pre udeľovanie verejných ocenení spomedzi 31 návrhov. Slávnostné udeľovanie Ceny PSK a Ceny predsedu PSK, o ktorých rozhodne Milan Majerský, sa uskutoční 18. decembra v Divadle Jonáša Záhorského v Prešove.

Tabuľka

Laureáti Ceny Prešovského samosprávneho kraja za rok 2018

Jozef Bobalik, politický väzeň

Peter Lipa, hudobník

in memoriam Radoslav Lacko a Peter Toďor, hasiči

- Cena PSK je verejným ocenením občanov Slovenskej republiky, ako aj cudzích štátnych príslušníkov, jednotlivcov a kolektívov, za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj Prešovského samosprávneho kraja a mimoriadne významné zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života.

- Cenu PSK predstavuje umelecké dielo - gotická brána s doširoka otvorenými dverami, ktoré sú symbolom prijímania nových podnetov.

- Cenu PSK schvaľuje Zastupiteľstvo PSK.

« obsah

***

 

 

Publikované: 08.11.2018 / Aktualizované: 08.11.2018 HoreTlačiť