Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - december 50. týždeň

Týždeň v PSK - december 2018 50. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Novohradská župa v Maďarsku má záujem spolupracovať s PSK. Partnerstvo by mohli župy nadviazať na troch úrovniach – univerzitná oblasť, podnikateľský sektor a cestovný ruch.
 • V rámci iniciatívy Catching – up Regions navštívili okres Snina experti Svetovej banky. Prioritou je zavedenie vody a kanalizácie do viacerých obcí v regióne. S predsedom PSK už hovorili o konkrétnych riešeniach.
 • Poslanci PSK schválili rozpočet na rok 2019. Celkové príjmy rozpočtu PSK predstavujú objem viac ako 206 miliónov eur, výdavky 204 miliónov eur . Na splatenie úverov voči Európskej investičnej banke je použitá suma 2,1 milióna eur.
 • Pred Úradom PSK rozsvietili na sv. Mikuláša vianočný stromček. Námestie mieru bude zdobiť do 15. januára nového roka. 
 • Prehľad zaujímavých podujatí na rok 2019 nájdete na www.severovychod.sk

Jingel PSK

Odkalisko Poša - hľadali sa riešenia
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Prešovský samosprávny kraj podporuje ukončenie prevádzky Odkaliska Poša v okrese Vranov, ktoré predstavuje obrovskú environmentálnu záťaž. Mimoriadne stretnutie k tejto téme, ktoré zvolal župan Milan Majerský sa konalo 5. decembra. Hľadali sa možnosti na urýchlené ukončenie prevádzky a sanácie Odkaliska Poša.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Fenčák, starosta obce Nižný Hrušov: "Hlavný kontaminátor je arzén, ale sú tam samozrejme aj PCB látky a iné ťažké kovy."
 • Ľudmila Rosiarová, RÚVZ Vranov nad Topľou: "Predpokladá sa, že PCB látky sú toxické a majú istý mutagénny mutagénny a karcinogénny účinok."
 • Ján Fenčák, starosta obce Nižný Hrušov: "Tá kontaminácia cez Kyjovský potok, rieku Ondavu kontaminuje celé široké okolie."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Vieme aká je environmentálna záťaž. Vieme, že tam žijú ľudia. Vieme, že im potrebujeme pomôcť a som presvedčený, že ak budú všetci konštruktívne konať, tak v krátkej dobe môže byť toto odkalisko zlikvidované."

Medzi ďalšie kroky, ktoré majú viesť k ukončeniu prevádzky je určiť povinnú osobu . Aj preto sa stretli v Prešove odborníci z viacerých oblastí, ktoré majú kompetenciu riešiť takéto problémy.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Fenčák, starosta obce Nižný Hrušov: "Určením povinnej osoby sme sa zaoberali ešte v roku 2013. To znamená, že päť rokov to stagnuje a nedostali sme sa za päť rokov nikde."
 • Peter Kocák, poslanec ZPSK (Vranov nad Topľou): "To budú riešiť štátne orgány či už inšpekcia, alebo okresné úrady životného prostredia, alebo odbory životného prostredia na okresných úradoch, ale verím tomu, že nájdu spoločnú reč s ostatnými odborníkmi a ministerstvom, tak, aby sa táto téma v podstate začala konečne riešiť."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Samozrejme na ťahu je ministerstvo životného prostredia a samotná spoločnosť, ktorá environmentálnu záťaž spôsobuje."

Výskumy naznačujú, že ide o jednu z najväčších environmentálnych záťaží, ktoré sú vo svete zmapované. Na dotknutom území sú nazhromaždené dva milióny kubíkov toxických látok. Pod petíciu za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša vyzbierali okolité obce a ďalšie subjekty od augusta doteraz vyše 9000 podpisov.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Vypísaná je výzva na dotácie
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Poslanci krajského parlamentu na rokovaní 10. decembra schválili vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie. V troch oblastiach - šport, kultúra a sociálne služby má byť rozdelený milión eur.

Nasleduje priama reč.

 • Anna Schlosserová, poslankyňa ZPSK (Poprad): "Oceňujem, že tá suma je hodne vysoká – jeden milión eur."
 • Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií PSK: "Minimálna výška dotácie je vo výške 800 eur a maximálna vo výške päť tisíc eur."

Spolufinancovanie úspešných projektov bude vyžadovať 20% spoluúčasť zo strany žiadateľov zo schválenej sumy a to je zmena oproti minulosti v prospech predkladateľov projektov.

Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií PSK: "Keď niekto žiada väčšiu finančnú výpomoc a je mu schválená nižšia suma stačí, že doloží finančné prostriedky k tej sume, ktorá mu bola schválená."
 • František Orlovský, poslanec ZPSK (Stará Ľubovňa): "Spolufinancovanie 20% zo schválenej sumy je pre tie menšie subjekty a menšie organizácie oveľa lepšie."
 • Anna Schlosserová, poslankyňa ZPSK (Poprad): "Som veľmi rada, že si môžu takým spôsobom uplatniť svoje žiadosti."

Žiadateľ o dotáciu nemusí v prvej fáze predkladať všetky potrebné tlačivá a dokumenty, stačí zaslať žiadosť. Po schválení dotácie - pri podpise zmluvy už musí byť žiadosť kompletná.

Tabuľka

Výzvy na dotácie PSK
Oblasti dotácie

Šport

Kultúra

Sociálne služby

Celková suma                                    1 milión eur

kompetencia Zastupiteľstva PSK      899 tisíc eur

kompetencia predsedu PSK              101 tisíc eur

Podrobné informácie:  www.vucpo.sk

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Konferencia k projektu Svätomariánskej púte
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

V rámci projektu Svätomariánska púť - Svetlo z východu sa 5. decembra konala v Aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove konferencia pod názvom Náboženský turizmus – cesta k Bohu a človeku. Hlavným cieľom je vytvorenie novej pútnickej trasy - Svätomariánskej púte v Litmanovej v okrese Stará Ľubovňa, v Ľutine v okrese Sabinov, v Gaboltove v okrese Bardejov a v Levoči. Projekt je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela. Podujatie sa uskutočnilo ako súčasť programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Na vianočných trhoch v celom kraji

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Zariadenia sociálnych služieb sa každoročne prezentovali na Vianočných trhoch PSK. Tento rok svoje výrobky prezentovali a predávali priamo na vianočných trhoch v jednotlivých regiónoch župy. Krajská samospráva chcela takto zviditeľniť zmysluplnú prácu opatrovateľov, terapeutov a predovšetkým samotných prijímateľov sociálnych služieb. Rozmanité aranžmány, ručne zhotovené výrobky, darčeky pod vianočný stromček – to všetko bolo výsledkom pracovných terapií a práce klientov. Takto sa prezentovalo 17 domovov sociálnych služieb z celkového počtu 25 zariadení v pôsobnosti PSK.

« obsah

***

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 13.12.2018 / Aktualizované: 15.01.2019 HoreTlačiť