Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - december 51. týždeň

Týždeň v PSK - november 2018 51. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Župani samosprávnych krajov sa 17. decembra stretli na Zasadnutí SK8. Zaoberali sa vyhláškou o určovaní najvyššieho počtu žiakov v prvých triedach stredných škôl. Takisto aj financovaním regionálnych knižníc.
 • Športovci z CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach uspeli na kvalifikačnej súťaži v stolnom tenise a získali nomináciu na Svetové špeciálne olympiády v Abu Dhabí, ktoré sa uskutočnia v marci 2019.
 • Slovenský červený kríž ocenil 335 darcov krvi. Pravidelní darcovia si prevzali bronzové, strieborné, zlaté, diamantové plakety i Kňazovického medailu. Za nezištnú pomoc poďakoval oceneným aj predseda PSK Milan Majerský.
 • Literárna súťaž vo vlastnej tvorbe Putujúce pero, ktorá sa konala pri príležitosti spomienky na Nežnú revolúciu, pozná svojich víťazov. Prehľad ocenených nájdete na www.vucpo.sk.

Jingel PSK

Rozpočet PSK na rok 2019 schválený
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja odsúhlasili na decembrovom rokovaní rozpočet na rok 2019. Celkove príjmy rozpočtu PSK predstavujú objem viac ako 206 miliónov eur, výdavky majú byť vo výške 204 miliónov eur. Rozpočet je prebytkový a kraj použije sumu 2,1 milióna eur na splatenie úverov voči Európskej investičnej banke.

Nasleduje priama reč.

 • Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií PSK: "Najviac peňazí v tomto rozpočte je použitých, zrejme ako vo všetkých samosprávach, na navýšenie mzdových výdavkov zamestnancov verejnej správy."

Ich mzdy totiž narastú v priemere o 10 percent. V oblasti kompetencií, ktoré má krajská samospráva, župa vyčlenila z budúcoročného rozpočtu najviac financií na stredné školstvo a cestnú infraštruktúru.

Nasleduje priama reč.

 • Viera Leščáková, poslankyňa ZPSK (Prešov): "Najväčšou prioritou v tomto rozpočte je budovanie, alebo oprava už existujúcich úsekov ciest."
 • Peter Sokol, poslanec ZPSK (Stará Ľubovňa): "Práve oblasť dopravy, ktorá je veľmi dôležitá pre život občanov Prešovského kraja dostáva určitú prioritu aj vo veciach už čerpaných finančných prostriedkov, ale takisto aj pripravených projektov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu doprava."
 • Viera Leščáková, poslankyňa ZPSK (Prešov): "Vieme o tom, že Prešovský kraj veľmi intenzívne pracuje na racionalizácií siete škôl, napriek tomu sa bojím, že tam nás môžu očakávať nejaké nástražné míny."
 • Peter Sokol, poslanec ZPSK (Stará Ľubovňa): "Tých detí je bohužiaľ len toľko koľko ich je, čiže budeme musieť aj tam hľadať finančné prostriedky na to navýšenie, ktoré je potrebné."

Rozpočet na rok 2019 je v číselnom vyjadrení rekordný. Oproti roku 2018 došlo k nárastu finančného objemu - pri bežných výdavkoch o vyše 13 miliónov eur, kapitálové výdaje sú oproti roku 2018 vyššie o takmer dva milióny eur. 

 

Tabuľka 1

Návrh rozpočtu PSK  
rok 2019

Príjmy celkom                                    206 154 000 €

Výdavky                                            204 043 218 €

finančné operácie výdavkové                2 110 782 € (splátky úverov)

Výdavky celkom                               206 154 000 €

 

Tabuľka 2

Návrh rozpočtu PSK  
rok 2019

Bežné výdavky                         v eur

Vzdelávanie                            80 260 000

Doprava                                  42 250 000

Sociálne zabezpečenie            32 660 000

Kultúrne služby                      11 990 000

Úrad PSK                               11 650 000

Projekty                                    6 475 000

 

Bežné výdavky spolu             185 285 000

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Fotografická súťaž Choď a foť 2018

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Poznáme najkrajšie fotografie, ktoré zaslali autori do súťaže Choď a foť 2018. Prvýkrát sa s nimi verejnosť zoznámila na vernisáži putovnej výstavy 12. decembra v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Do šiesteho ročníka fotografickej súťaže bolo prihlásených 493 súťažných záberov v piatich tematických kategóriách.

Nasleduje priama reč.

 • Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska: "O to išlo vyprovokovať ten záujem o Prešovský kraj, aby turisti k nám merali tú cestu a objavovali vlastnými očami to čo môžu vidieť na týchto fotografiách."

Putovná výstava je zostavená z víťazných a finálových fotografií. Spolu ide o 47 záberov, ktoré sú vytlačené veľkoformátovo. O víťazoch rozhodla odborná porota a víťazná fotografia vznikla takto...

Nasleduje priama reč.

 • Karina Kaľatová, autorka víťaznej fotografie: "Bola súťaž Fajná folklórna fotka no a nestihla som ju. Tak som potom dodatočne išla fotiť do skanzenu susedu, lebo som jej to sľúbila. No a takto vznikla táto fotografia."
 • Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska: "Veľmi sa tešíme samozrejme z fotiek Tatier, ale boli by sme radi ak by fotografi skúsili zachytiť aj iné tiež očarujúce územia prešovského kraja."

Súťaž každoročne organizuje Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.

Z divadla Jonáša Záborského v Prešove sa výstava vo februári presunie do Kúpeľov Vyšné Ružbachy a do ďalších miest kraja. Každoročne putujú súťažné zábery aj do zahraničia.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Ďalšie ocenenie za web
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

PSK získal v súťaži - Samospráva a Slovensko bez bariér 2016 – 2018, cenu za inováciu a propagáciu bezbariérovosti na webovom  sídle kraja. Najvyššie ocenenie mu udelila porota v kategórii územná samospráva. Plaketu Slovensko bez bariér si kraj prebral 10. decembra na galavečere v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb zdravotne postihnutých a Dňa ľudských práv. Župa získala cenu aj pred piatimi rokmi, a to v kategórii Bezbariérový internet.

« obsah

 

***

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 20.12.2018 / Aktualizované: 15.01.2019 HoreTlačiť