Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - 47. týždeň

Týždeň v PSK - november 2018 47. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Predseda PSK Milan Majerský si spolu s bývalým prezidentom Rudolfom Schusterom a predsedom KSK Rastislavom Trnkom pripomenuli 100. výročie konca prvej svetovej vojny a vzniku prvého Československého štátu v Užhorode. 
 • INEKO zverejnilo rebríček najlepších škôl na Slovensku. Druhé miesto medzi SOŠ obsadila SPŠE na Plzenskej ulici v Prešove, medzi gymnáziami sa najlepšie z PSK umiestnila Spojená škola-Gymnázium T. Ševčenka v Prešove.
 • Reforma stredných odborných škôl, geografický informačný systém, energetická efektívnosť v budovách PSK či podpora potenciálu kraja pre cestovný ruch boli 15. a 16. novembra hlavnými témami konferencie Catching-up regions v Bratislave. 
 • Slováci vybrali naj mesto a obec našej krajiny. Na prvom mieste sa umiestnil Sabinov. V desiatke naj miest je aj Bardejov a Levoča. Celý rebríček nájdete na www.slovakregion.sk.

Jingel PSK

Rada mládeže a kraj podpísali memorandum
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Prešovský samosprávny kraj a Rada mládeže Prešovského kraja podpísali 20. novembra memorandum o spolupráci. Stalo sa tak v rámci konferencie členov a koordinátorov žiackych školských rád, ktorá sa uskutočnila pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Dobrovoľníctvo a participácia sú možno také najsilnejšie pojmy tohto memoranda. Ja si veľmi vážim, že sú tu dnes mladí ľudia, ktorí chcú pomôcť a nechcú za to nič. Samozrejme my cítime povinnosť – takú ozaj zodpovednú povinnosť pomáhať mladým ľuďom."
 • Marianna Potanovičová, predsedníčka Rady mládeže: "Ja to vnímam ako veľmi dobrý príklad, dobrej praxe, spolupráce samosprávneho kraja a občianskeho združenia hlavne v oblasti mládeže."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Budeme sa snažiť spolupracovať s mládežníckym parlamentom Prešovského kraja natoľko, aby jednak bolo vidno týchto mladých ľudí a aby to aj ich spolužiaci na stredných školách naozaj pocítili."

Na stretnutí členovia Stredoškolského parlamentu predstavili svoju činnosť a ciele, medzi ktoré okrem iných patrí zlepšenie komunikácie medzi žiakmi stredných škôl a vedením samosprávneho kraja. Diskutovalo sa o oblasti mládežníckej politiky a spôsobe implementácie prijatej Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Najlepší web PSK priniesol Grand Prix eSlovensko

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Pätnásty ročník súťaže samospráv Slovenska ZlatyErb.2018 bol pre PSK mimoriadne úspešný. Z aktuálneho ročníka si prevzal prvú cenu za najlepšie webové sídlo samosprávneho kraja a pridal tak v poradí už deviate víťazstvo v tejto súťaži. Veľkým úspechom bolo aj získanie prestížnej hlavnej ceny Grand Prix eSlovensko, ktorou sa vďaka najvyššiemu hodnoteniu Prešovský samosprávny kraj nominoval na medzinárodnú súťaž EuroCrest Award. Porota hodnotila 66 kritérií v 12 kategóriách. Do súťaže sa zapojilo 81 samospráv.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Ocenenie pre politických väzňov
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Pri pamätnej tabuli obetiam komunistického teroru a násilia na Hlavnej ulici v Prešove sa uskutočnila 20. novembra pietna spomienka. Počas nej odovzdal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský ďakovné listy pre 23 politických väzňov z okresu Prešov – ľuďom, ktorí boli prenasledovaní, mučení a väznení za svoje presvedčenie a názory.

Za údajne politické zločiny bolo na Slovensku protiprávne odsúdených vyše 70 tisíc ľudí. Podľa zákona boli všetci rehabilitovaní.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Nominujte najlepších v cestovnom ruchu
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Verejnosť môže do konca novembra nominovať osobnosti, produkty a zariadenia na ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2018, a to v štyroch hlavných kategóriách – Osobnosť cestovného ruchu, NAJ produkt, NAJ zariadenie a NAJ zamestnanec cestovného ruchu.

Nasleduje priama reč.

 • Barbora Čechová, KOCR Severovýchod Slovenska: "Práve takýchto skúsených, kvalitných ľudí, ale aj dobré zariadenia a produkty cestovného ruchu chceme prostredníctvom ocenenia predstaviť. širokej verejnosti, ale aj ich kolegom pre ktorých môžu byť zdrojom inšpirácií."

Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja organizuje Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska už od roku 2014. Verejnosť rozhodne aj o najobľúbenejšom produkte cestovného ruchu. On-line hlasovanie sa uskutoční od 14. decembra 2018 do 13. januára 2019.

Tabuľka

Kategórie NAJ v cestovnom ruchu

Nominovať môžete do 31. novembra

Osobnosť cestovného ruchu (rozhodne odborná komisia)
 • Celoživotný prínos v oblasti CR
 • Rozvoj CR v samospráve
 • Vzdelávanie v oblasti CR
 • Podnikanie v oblasti CR
NAJ produkt CR

(rozhodne odborná komisia a jeden produkt vyberie aj verejnosť v on-line hlasovaní)

NAJ zariadenie CR (rozhodne verejnosť v on-line hlasovaní)
 • NAJ kultúrne zariadenie
 • NAJ zábavné/relaxačné zariadenie, atrakcia
 • NAJ informačné zariadenie CR
 • NAJ ubytovacie zariadenie
 • NAJ reštaurácia

NAJ zamestnanec CR (rozhodne verejnosť v on-line hlasovaní)

Do kategórie patria zamestnanci v oblasti služieb v CR

Kontakt

media@severovychod.sk
www.severovychod.sk

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

O najlepší časopis zabojuje 21 škôl
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Výsledky súťaže stredoškolských časopisov Prešovského kraja sa dozvieme 28. novembra, kedy sa uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov. Do aktuálneho ročníka prihlásilo svoje časopisy 21 škôl. Odborná porota hodnotí obsah študentských periodík, ich prepojenie so životom školy a regiónu ako aj vizuálne prevedenie. Podujatie pripravuje Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Knižnicou Pavla Országha Hviezdoslava a tento rok to bude šiesty ročník súťaže.

« obsah

***

 

 

Publikované: 23.11.2018 / Aktualizované: 29.11.2018 HoreTlačiť