Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK 41. týždeň

Týždeň v PSK - október 2018 41. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Delegácia PSK sa zúčastnila medzinárodnej konferencie World Trail Conference 2018 v španielskom Santiago de Compostela. Kraj nadviazal spoluprácu s turistickými organizáciami z Maďarska a Čiech v súvislosti s ďalším rozvojom Svätomariánskej trasy.
 • Počas prvého polroka 2018 navštívilo Prešovský kraj 437 638 návštevníkov ubytovacích zariadení. Medziročne ide o nárast 6,3 %.
 • Blíži sa uzávierka fotografickej súťaže KOCR Choď a foť. Fotografie zhotovené na území kraja môžete posielať do 15. októbra na marketing@severovychod.sk. .

Jingel PSK

Racionalizácia stredných škôl je nevyhnutná
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Počet stredoškolákov v kraji neustále klesá. V roku 2010 ich bolo 35 tisíc, v aktuálnom školskom roku je to 25 tisíc žiakov. Medziročný pokles - 1300 študentov. Čísla ukazujú, že sieť stredných škôl v pôsobnosti PSK musí nevyhnutne prejsť racionalizáciou. Nastaviť ju potrebám trhu práce a zabezpečiť efektívne využívanie finančných zdrojov.

Nasleduje priama reč.

 • Jozef Cvoliga, riaditeľ Úradu PSK: "Musíme reagovať na trh práce. 68% študentov jednoducho je kvalifikovaných, ale neostáva pracovať v daných odboroch, musí sa ďalej rekvalifikovať. To sú čísla, ktoré budeme musieť jednoducho zmeniť."
 • Ján Furman, vedúci odboru školstva PSK: "Dôjde určite k zlučovaniu škôl, k zlučovaniu odborov, alebo presunu odborov medzi jednotlivými školami. Takým jedným zo základných kritérií je aj to, že chceme mať kondične silné školy, ktoré budú mať minimálne nad 300 žiakov."
 • Vladimír Grešš, vedúci odboru správy majetku PSK: "Častokrát až stratový režim tej, ktorej školy sa dá vyriešiť tým, že jednotlivé areály budú lepšie využité. Jednu školu priradíme k druhej, respektíve školské odbory preskupíme."

Pracovná skupina pripravuje strategický materiál, ktorý má v jednotlivých okresoch a regiónoch kraja vytvoriť optimálnu sieť stredoškolského vzdelávania.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Furman, vedúci odboru školstva PSK: "Chceme to nastaviť tak, aby sme mali aj v tom regióne vytipovanú školu, ktorá bude nosná. V niektorý regiónoch sa nám javia silné ako stredné odborné školy, jednak už tradične, ale zároveň aj s náväznosťou na zamestnávateľov a na druhej strane sú v niektorých lokalitách silné gymnázia, alebo hotelová akadémia."
 • Vladimír Grešš, vedúci odboru správy majetku PSK: "Správu budov prevezme na seba novovznikajúca jednotka pri Prešovskom samosprávnom kraji a táto výrazne odbremení manažment škôl a zabezpečí výhodu z množstva. Výhodu z množstva pri nákupe energie, výhodu z množstva pri manažovaní investičných opráv."
 • Jozef Cvoliga, riaditeľ Úradu PSK: "Hľadáme model, ktorý by bol tak efektívny, aby sme ušetrené finančné zdroje na prevádzku a správu tohto celého systému vedeli spätne reinvestovať do školstva."

Celý proces racionalizácie stredného školstva je na začiatku dlhej cesty. Vyžadovať si to bude množstvo diskusií a kompromisov. Výsledkom však má byť efektívne školstvo.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Opraví sa päť mostov v havarijnom stave

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

 Prešovská župa opraví v tomto roku päť mostov, ktoré sú v najhoršom stave. Ich opravou sa úplne odstráni havarijný stupeň stavieb. Mosty v PSK majú priemerne 50 až 60 rokov a tomu zodpovedá ich technický stav. V súčasnosti je na území kraja 14 mostov vo veľmi zlom stave, teda v 6. stupni. Naopak bezchybných, v prvom stupni, je 65 mostov. Správa a údržba ciest PSK má v správe celkovo 1239 mostov.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

15 rokov a projekty za 167 miliónov
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja za pätnásť rokov existencie priniesla do regiónu projekty za viac ako 167 miliónov eur. Z tejto sumy predstavuje finančná podpora z operačných programov a grantových schém 123 miliónov eur, v rámci cezhraničných a nadnárodných programov či iniciatív je to viac ako 44 miliónov eur. Peniaze išli do rekonštrukcií škôl, domovov sociálnych služieb, do rekonštrukcií ciest, obnovy kultúrnych pamiatok a ochrany kultúrneho dedičstva, ale i do revitalizácií verejných priestranstiev.

Tabuľka

Sumár finančného objemu schválených projektov od roku 2004
Operačné programy, grantové schémy a finančné podpory EÚ

Skrátene obdobie 2004-2006 7,475 mil. eur

Plánovacie obdobie 2007-2013 36,305 mil. eur

Plánovacie obdobie 2014-2020 ( do 30.6.2018) 79,271 mil. eur

Cezhraničné a nadnárodné programy a iniciatívy

Skrátené obdobie 2004 -2006 0,063 mil. eur

Plánovacie obdobie 2017-2013 28,249 mil. eur

Plánovacie obdobie 2014-2020 ( do 30.6.2018 ) 15,712 mil. eur

- V aktuálnom programovacom období 2014 – 2020 bolo agentúrou spracovaných a podaných

147 projektov za viac ako 79 miliónov eur.

- Agentúra regionálneho rozvoja má deväť členov. Okrem pôvodných zakladateľov – PSK a Prešovskej univerzity sú nimi mestá Prešov, Sabinov, Lipany, Vranov nad Topľou, Svidník, Levoča a Svit.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Deň PSK bude 23. októbra
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Deň Prešovského samosprávneho kraja sa uskutoční v utorok 23. októbra. 11-ty ročník ponúkne tradične bezplatný zápis a odpustenie pokút v knižniciach. Vstupné zdarma chystajú múzeá, galérie a bezplatné bude korčuľovanie v PSK Aréne. Verejnosť môže zavítať do priestorov Úradu PSK v Prešove, kde až do 17-tej hodiny čaká na návštevníkov špeciálny program. Pripravené budú prezentácie najvýznamnejších aktivít kraja či simulované zastupiteľstvo.

« obsah

***

Publikované: 15.10.2018 / Aktualizované: 19.10.2018 HoreTlačiť