Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK 40. týždeň

Týždeň v PSK - október 2018 40. týždeň

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Pri príležitosti 100. výročia založenia ČSR sa 29. septembra v rámci Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti uskutočnil v Prahe Deň PSK. So Svetovým združením Slovákov tu bolo podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci.
 • Na opravy alebo stavbu nových mostov na cestách II. a III. triedy vyčlenil PSK v tomto roku zhruba 1,3 milióna eur a na ich údržbu a opravy 300-tisíc eur.
 • Deň Prešovského samosprávneho kraja sa tento rok uskutoční 23. októbra.
 • Vďaka podpore cezhraničného programu Interreg v Nižnej Polianke otvorili Transkarpatskú archeologicko-kultúrnu cestu.

Jingel PSK

Krídla túžby - poznáme laureátov ocenenia
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Slávnostné vyhlásenie laureátov ocenenia Krídla túžby sa konalo 2. októbra v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Stalo sa tak už po ôsmykrát.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Treba byť vďačný za prácu, za námahu, ale predovšetkým za to, že títo naši zamestnanci a poskytovatelia vkladajú do tejto služby svoje srdce a naozaj robia to s veľkou láskou a odhodlaním."

Ocenenie prešovskej krajskej samosprávy tým najlepším v sociálnej sfére bolo udelené v kategórii poskytovateľov Integračnému zariadeniu KOR-GYM v Hertníku. To poskytuje svoje služby 25 rokov.

Nasleduje priama reč.

 • Anton Blajsko, riaditeľ KOR-GYM Hertník - laureát Krídiel túžby: "Musíte vy kreovať klientov a niekedy aj klienti vás. Čiže my máme stále veľa plánov, čo chceme ďalej rozvíjať, takže pokračovať aj v tom zamestnávaní, ale hlavne v tom integračnom procese."

Krídla túžby v kategórii zamestnanec si prevzala Mária Dzuracká, z Centra sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom, ktorá v sociálnej sfére pracuje od roku 1980, aktuálne na pozícii ergoterapeutka.

Nasleduje priama reč.

 • Mária Dzuracká, laureátka Krídiel túžby v kategórii zamestnanec: "Teší ma, že môžem pre tých odkázaných niečo robiť užitočné, že nemusia svoj čas tráviť len na posteli, alebo len v kresle pri telke, ale vypĺňam im čas."

V zariadení sociálnych služieb v Osadnom žije od svojho detstva ocenený prijímateľ Marcel Janič z Centra sociálnych služieb Zátišie v Snine. Svojím prístupom dosiahol pozitívnu zmenu v živote a napríklad už osem rokov roznáša obedy pre seniorov v obci.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Janič, aureát Krídiel túžby v kategórii prijímateľ: "Som šťastný, že nosím dôchodkárom obed. Ja som šťastný a bývam na podpore bývania, som veľa sa naučil a chcel by som žiť už sám."

Súčasťou podujatia Krídla túžby bol tradičný Koncert bez bariér. V programe sa predstavili zariadenia sociálnych služieb, ktoré postúpili z dvoch lokálnych výberových koncertov.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Športový areál PU má jedinečné vybavenie
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Viacúčelový športový areál Prešovskej univerzity bol odovzdaný do užívania 2. októbra. Modernizácia sa realizovala v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a výška investície bola takmer 620 tisíc eur. Prešovská župa prispela sumou 410 tisíc eur. Súčasťou zrekonštruovaného športového areálu je atletická dráha, infraštruktúra na ľahkú atletiku, multifunkčné ihrisko, tenisové ihrisko a ihrisko na plážový volejbal. Moderný športový areál budú využívať študenti, ale aj široká verejnosť.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Cyklotrasy za 12 miliónov eur
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Cyklodoprava zažíva na Slovensku boom a výnimkou nie je ani Prešovský kraj. Vďaka štrukturálnym fondom – z programov cezhraničnej spolupráce a Integrovaného regionálneho operačného programu sa v PSK budujú cyklistické komunikácie za takmer 12 miliónov eur.

Nasleduje priama reč.

 • Martin Janoško, riaditeľ, KOCR Severovýchod Slovenska: "Budeme v spolupráci s Muszynou a Ľubovnianskym regionálnym združením budovať Eurovelo11. Čo nás veľmi teší, lebo je to najhlavnejšia cyklotrasa a zároveň cyklodopravná tepna, ktorá spája Prešov a Starú Ľubovňu."
 • Viera Štupáková, CykloPO: "Na budúci rok sa cyklisti tešíme z toho, že sa môžeme povoziť až do Pečovskej Novej Vsi priamo z Prešova. Budú tam postavené dve nové lávky. V Tatrách sa dokončuje trasa až do Ždiaru, takže sa vyhýname veľmi úzkej a frekventovanej ceste okolo Tatier. Plánované sú ďalšie úseky v okolí Starej Ľubovne, kde sa bude môcť prejsť okolo rieky Poprad do Poľska suchou nohou."

Cyklodoprava potrebuje kvalitnú infraštruktúru a tá pribúda v celom regióne. Aj vďaka práci Cyklistického koordinačného centra – CYKLOPO, ktoré vzniklo pri Krajskej organizácií cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Výstavbu a plánovanie cyklotrás rieši CYKLOPO aj s dotknutými samosprávami.

Nasleduje priama reč.

 • Martin Janoško, výkonný riaditeľ, KOCR Severovýchod Slovenska: "Spolupracujeme so starostami, ktorí si už čím ďalej tým viac uvedomujú, že musia priložiť ruku k dielu v rámci vysporiadania pozemkov, v rámci prípravy toho, aby tá cyklotrasa sa dala budovať."

V Prešovskom kraji je aktuálne vybudovaných takmer sto kilometrov segregovaných cyklistických cestičiek, z nich gro sa začalo stavať posledné dva roky.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Nové knihy za 150 tisíc eur
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Sedem knižníc v pôsobnosti PSK nakúpi aj tento rok nové knihy. Prešovská župa vyčlenila zo svojho rozpočtu na tento účel 150 tisíc eur. Kľúčom k prideleniu finančných prostriedkov na nákup kníh bol príspevok 25 centov na jedného obyvateľa okresu. Účelovou dotáciou chce krajská samospráva podporiť zvyšovanie čitateľskej gramotnosti a kultúru čítania najmä u detí a mladých ľudí.

Tabuľka

Nákup nových kníh

Knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 7 knižníc

Výška dotácie na nákup kníh 150 tisíc eur

Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove 44 tisíc eur

Podtatranská knižnica v Poprade 26 tisíc eur

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou21 tisíc eur

Okresná knižnica D. Gutgesela v Bardejove 20 tisíc eur

Vihorlatská knižnica v Humennom 17 tisíc eur

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni 14 tisíc eur

Podduklianska knižnica vo Svidníku 8 tisíc eur


Vlani zaregistrovali knižnice v pôsobnosti PSK:

- vyše 518 tisíc návštevníkov

- takmer 1,5 miliónov výpožičiek

- zorganizovali 3500 podujatí

- služby využíva viac ako 40 tisíc registrovaných používateľov

« obsah

***

Publikované: 08.10.2018 / Aktualizované: 08.10.2018 HoreTlačiť