Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK 39. týždeň

Týždeň v PSK - september 2018 39. týždeň

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • PSK navýši platy zamestnancom sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Župa im do konca roka rozdelí milión eur.
 • Do konca septembra je možné nominovať laureátov Ceny PSK. Viac informácií na www.vucpo.sk.
 • Najbližšie zasadnutie Združenia samosprávnych krajov SK8 sa uskutoční 12. októbra v Trenčíne.
 • Do konca septembra prebieha na celom Slovensku festival Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Do podujatia sa zapojili aj kultúrne inštitúcie PSK.

Jingel PSK

OA v Bardejove definitívne zrušená
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Poslanci PSK schválili na mimoriadnom rokovaní 20. septembra zrušenie Obchodnej akadémie v Bardejove. Na druhý pokus tak prijali všeobecne - záväzné nariadenie o zrušení tejto školy. Za bolo 38 poslancov, proti boli dvaja, štyria sa hlasovania zdržali. Nástupníckou organizáciou, ktorá od 1. októbra preberá práva a povinnosti zrušenej školy je Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove. V prípade, že by zastupiteľstvo neschválilo zrušenie obchodnej akadémie, kraj by to mohlo do roku 2021 stáť až 351 tisíc eur.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Integrovaný dopravný systém má novinky
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Ambíciou prešovskej krajskej samosprávy je vytvoriť Integrovaný dopravný systém, a to spoločne s Košickým samosprávnym krajom a mestami Košice a Prešov. Aktuálne sa pripravuje Plán udržateľnej mobility, ktorý má veľkou mierou prispieť k samotnej realizácii integrovanej dopravy. Udržateľná mobilita má optimalizovať jednotlivé druhy dopravy. Pripravené sú aj ďalšie novinky v podobe rôznych zliav a jedného cestovného lístka.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Dzurjuv, vedúci odboru dopravy PSK: "Aby autobusy, železnice a MHD-čka nechodila nejako súbežne v jedných časoch v jedných spojoch."
 • Fabián Novotný, zástupca riaditeľa Úradu PSK: "Prvou vecou, ktorú chceme riešiť je zjednotenie taríf v Prešovskom a Košickom kraji. Tieto tarify budú zjednotené do konca roka a taktiež aj zjednotenie zliav, aby ľudia, ktorí chodia v rámci Prešovského kraja, mohli plynule prechádzať do Košického kraja s tým, že budú mať rovnaké zľavy v obidvoch krajoch."

Zavedenie integrovanej dopravy je dlhodobý proces. V Juhomoravskom kraji, ktorého skúsenosti chce prešovská župa využiť, to trvalo 15-násť rokov. Ich poznatky so zavedením IDS systému môžu pomôcť celý proces v našom kraji urýchliť.

Nasleduje priama reč.

 • Květoslav Havlík, vedúci tarifného odboru IDS Juhomoravského kraja:"Prvé opatrenie a to najdôležitejšie je tarifné prepojenie. To znamená využiť jeden lístok vo všetkých spojoch, ktoré po kraji jazdia. Ale druhým dôležitým je to, že je nastavená taktová doprava. To znamená autobusy, ale aj vlaky jazdia v pravidelných časoch, ľahko zapamätávaných a je to urobené tak, že na seba navzájom nadväzujú."

V integrovanom dopravnom systéme musia všetci dopravcovia vzájomne spolupracovať, aby cestujúci s jedným lístkom využíval výhody jednotlivých druhov dopravy. Integrovaná doprava je víziou, ktorá postupne naberá v Prešovskom samosprávnom kraji reálne kontúry.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Na opravu škôl 5,2 milióna eur
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Prešovský samosprávny kraj zmodernizuje viac ako 30 školských zariadení. Okrem budov stredných škôl prejdú modernizáciou internáty, jedálne, športoviská a odborné učebne. Krajskí poslanci vyčlenili na tento účel z rozpočtu prešovskej župy 5,2 milióna eur.
V rámci bežných výdavkov putovalo do škôl ďalších 1,4 milióna eur. Osobitný balík peňazí získal kraj z Operačného programu Kvalita životného prostredia, a to na zníženie energetickej náročnosti školských budov.

Tabuľka

Modernizácia školských zariadení v PSK

Počet modernizovaných školských zariadení 30

Výška investície 5,2 milióna eur

Najväčšie investičné akcie

SPŠ strojnícka Prešov 730 tisíc eur

SOŠ Garbiarska Kežmarok 568 tisíc eur

Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 461 tisíc eur

Internát SOŠ technická Poprad 357 tisíc eur

Spojená škola Sabinov 321 tisíc eur

Hotelová akadémia Prešov 223 tisíc eur

Gymnázium L. Stöckela v Bardejove 191 tisíc eur

SOŠ drevárska Vranov nad Topľou 179 tisíc eur

Hotelová akadémia Humenné 85 tisíc eur

SOŠ technická Humenné 50 tisíc eur

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Cykloprístrešok pred Úradom PSK
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Počas Európskeho týždňa mobility podporila prešovská krajská samospráva myšlienku výberu rôznych druhov dopravy so zameraním na cyklistickú prepravu. Pred úradom župy bol odovzdaný 21. septembra cyklistom darček v podobe krytého prístrešku na bicykle.
Odložiť v ňom sa môže 14-násť bicyklov. Vybudovaný bol v rámci aktivít Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska a koordinačného centra CykloPO s podporou PSK.

« obsah

***

Publikované: 27.09.2018 / Aktualizované: 02.10.2018 HoreTlačiť