Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK 38. týždeň

Magazín PSK - september 2018 38. týždeň

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Pre neverejných poskytovateľov služieb poskytne PSK v roku 2018 na základe zmlúv finančný príspevok vyše 5,1 milióna eur. Ďalších 600 tisíc dodatočne alokoval v rámci grantovej výzvy.
 • PSK pokračuje v spolupráci s Pardubickým krajom v oblasti regionálneho rozvoja, školstva, kultúry a sociálnych vecí. Výsledkom bude už v novembri t. r. nový plán spoločných aktivít.
 • Podľa údajov Štatistického úradu SR mal Prešovský kraj vlani 823 826 obyvateľov s najvyšším podielom detí a mladých ľudí do 14 rokov (17,9 %).
 • Najstaršia obyvateľka Slovenska Mária Čeremugová, ktorá sa dožila životného jubilea 109 rokov, pochádza z Prešovského kraja – z Levoče.

Jingel PSK

Financie pre Futbal Tatran Arénu
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Prešovský samosprávny kraj a mesto Prešov sú spoločníkmi v spoločnosti Futbal Tatran Aréna. Tá zastrešuje výstavbu nového futbalového štadióna v krajskom meste. Na nový štadión schválili prešovskí mestskí poslanci 5,5 milióna eur a rovnakú sumu na výstavbu odkleplo krajské zastupiteľstvo. Dotáciou 2,4 milióna eur prispeje na výstavbu Slovenský futbalová zväz.

Nasleduje priama reč.

 • Jozef Cvoliga, riaditeľ Úradu PSK: "Už nič nebráni tomu, aby Futbal Tatran aréna s. r. o vypísalo verejné obstarávanie v rámci európskeho vestníka na výstavbu Futbal Tatran Arény Prešov."
 • Artúr Beneš, konateľ Futbal Tatran Aréna, s. r. o.: "Podľa poveternostných podmienok potom budeme môcť zahájiť stavebné práce buď koncom jesene a začiatkom zimy, alebo podľa poveternostných podmienok na budúci rok na jar."
 • Jozef Cvoliga, riaditeľ Úradu PSK:: "Do roku 2020 chceme mať skolaudovanú futbalovú arénu v meste Prešov."

Poslanci zastupiteľstva počas schvaľovania žiadali, aby financie na výstavbu a modernizáciu športových areálov išli aj do ďalších miest v kraji.

Nasleduje priama reč.

 • Štefan Bieľak, poslanec ZPSK (Kežmarok): "Takýchto požiadaviek bude veľmi veľa zo strany miest a obcí. Malo by byť úlohou Prešovského samosprávneho kraja stanoviť si určité priority a určité pravidlá financovania a podpory modernizácie infraštruktúry v oblasti športu."
 • Jozef Cvoliga, riaditeľ Úradu PSK: "Vybudujeme jednu veľkú futbalovú arénu v rámci kraja. Zároveň pripravíme výzvu, ktorá bude mať nejaké štandardné podmienky tak, aby sme podporili samosprávy prvého stupňa."

Pravidlá financovania v oblasti výstavby športovej infraštruktúry budú vypracované do konca tohto roka a platil majú do roku 2022.

Predel Jingel Týždeň v PSK

Catching-up má podporiť rozvoj PSK
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Európska iniciatíva Catching-up Regions to je adresná podpora menej rozvinutým - takzvaných dobiehajúcim regiónov. Medzi také sa radí Prešovský samosprávny kraj. Experti a pracovné tímy zadefinovali štyri oblasti, ktoré sa budú v PSK prostredníctvom tzv. Akčného plánu pre rast a zamestnanosť riešiť. Pôjde o zlepšenie energetickej efektívnosti budov, oblasť geografického informačného systému, segment cestovného ruchu a školstvo.

Nasleduje priama reč.

 • Andreas von Busch, zástupca Európskej komisie, preklad: "Zistili sme, že je nesúlad medzi kvalifikáciou absolventov škôl a medzi požiadavkami, ktoré majú firmy v rámci tohto regiónu. Ľudské zdroje sú jedným z najdôležitejších vstupov keď sa bavíme o konkurencieschopnosti a efektívnosti a práve tu existuje nesúlad, ktorí treba riešiť."
 • Grzegorz Wolszcak, programový manažér Svetovej banky, preklad: "Napríklad v komponente GIS my ako banka pomôžeme PSK vytvoriť geoportál a rozbehnúť ho, aby už pracoval. Takže to nie sú len odporúčania, čo urobiť, ale chceme zaviesť aj to čo navrhujeme."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Sme možno v polovičke procesu, ktorý je jednak náročný, ale výsledok by mal byť citeľný a hmatateľný pre ľudí z nášho kraja."

Do iniciatívy Catching-up Regions bola prešovská župa vybraná ako pilotný región. Projekt sa realizuje od januára tohto roka vďaka finančnej pomoci Európskej komisie a technickej asistencie Svetovej banky, ktoré majú kraj nasmerovať aj v získavaní zdrojov zo štrukturálnych a investičných fondov.

Jingel - PSK Týždeň v PSK

V pohraničí sa realizujú projekty za 1,5 milióna eur
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

V rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A bolo schválených 33 žiadostí o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektov. Prvých 13-projektov bolo podpísaných ešte v máji, aktuálne sa realizuje ďalších 17-násť mikroprojektov.

V PSK sa v rámci nich preinvestuje vyše 600 tisíc eur najmä na aktivity v cestovnom ruchu a kultúre. Úspešnými žiadateľmi sú predovšetkým mestá a obce, ale i organizácie z oblasti turizmu, občianske a neziskové organizácie.

Tabuľka

Projekty programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

2. výzva - ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva

Celkový počet projektov: 33

aktuálne realizovaných: 17 projektov

Finančný objem projektov: 1,3 milióna eur

z toho v PSK: 603 tisíc eur

Partneri projektu: Prešovský samosprávny kraj

Podkarpatské vojvodstvo

Združenie Karpatský euroregión 

Niektoré z projektov podpísaných v septembri:

Svidník:

- peší chodník Via Reginae zameraný na duchovnú a psychickú obnovu

Sabinov:

- propagácia oscarového filmu Obchod na korze

- 120. výročie najstaršieho cyklistického klubu

Medzilaborce: rekonštrukcia ťažkých zbraní z 2. svetovej vojny

Snina: prírodné kurzy pre deti a mládež

Prešov: vytvorenie interaktívneho sprievodcu.

Kolonica: podpora astroturizmu na Kolonici a Roztokách

Ľubiša: trasou vojaka Švejka

Župčany: séria etnografických, kulinárskych a remeselníckych dielní

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Financie na školské pomôcky
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

V tomto školskom roku prispeje prešovská krajská samospráva sumou 660 tisíc eur školám, ktoré má v zriaďovateľskej pôsobnosti. Financie majú slúžiť na nákup učebných pomôcok napríklad publikácií, softvérového vybavenia, didaktickej techniky, vybavenie kabinetov, telocviční a odborných učební. Každá škola tak dostane jedno percento z normatívneho financovania. Tieto prostriedky musia školy vyčerpať do konca kalendárneho roka.

« obsah

***

 

Publikované: 25.09.2018 / Aktualizované: 02.10.2018 HoreTlačiť