Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK 37. týždeň

Magazín PSK - september 2018 37. týždeň

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Poslanci krajského parlamentu sa zídu na mimoriadnej schôdzi 20. septembra o 14.00 h, aby opätovne prerokovali VZN o zrušení Obchodnej akadémie v Bardejove.
 • Združenie samosprávnych krajov SK8 na rokovaní v Banskej Bystrici upozornilo ministerstvo dopravy, že na opravy ciest II. a III. triedy chýba 200 - 320 miliónov eur.
 • Od začiatku septembra prebiehajú na celom Slovensku Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK pripravili pre návštevníkov viac ako 50 kultúrnych podujatí.
 • Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove získalo dve nominácie na prestížne ocenenie sezóny Dosky 2018 za mimoriadne počiny v inscenáciách Izba č.6 a Kráľ Ubu.

Jingel PSK

V Krynici sa stretla Európa
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Krynica- Zdrój bola od 4. do 6. septembra miestom, kde sa stretla celá Európa. Konalo sa tam 28. Ekonomické fórum. To sa venovalo diskusiám o súčasnej politickej, hospodárskej a sociálnej situácii. Do poľského kúpeľného mestečka pricestovalo 4 000 účastníkov z viac ako 60 krajín. Svoje zastúpenie tu mal aj Prešovský samosprávny kraj, ktorý na poľskej strane spolupracuje s dvoma vojvodstvami - Podkarpatským a Malopoľským.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: " Máme s nimi naozaj veľmi dobré vzťahy. Spájajú nás predovšetkým projekty, ale určite keby to bolo postavené iba na samotných projektoch či už Eurovelo, alebo Via Karpatia a mnohé iné cezhraničné projekty či už malé, alebo veľké bolo by to málo. Sú tam predovšetkým veľmi dobré ľudské vzťahy."

Ekonomické fórum v Krynici je prestížnou akciou. Počas jej konania bol podpísaný dokument Fórum Poľsko – Slovensko. Svojim podpisom sa 11-ti signatári dohodli na každoročnom pravidelnom konaní podujatia s rovnakým názvom.

Nasleduje priama reč.

 • Wladyslaw Ortyl, maršálek Podkarpatského vojvodstva: "Ako predstavitelia samosprávy potrebujeme rozvíjať medzi sebou spoluprácu v rôznych oblastiach. Chceme to robiť počas priamych stretnutí, ale zároveň sa chceme rozprávať s predstaviteľmi biznisu, predstaviteľmi štátnej správy. Myslím si, že Fórum bude miestom stretnutí všetkých, ktorí majú čo povedať do poľsko-slovenských vzťahov."
 • Jacek Krupa, maršálek Malopoľského vojvodstva: "Chceli by sme túto spoluprácu rozvíjať, aby naša spolupráca bola viac organická, aby bolo viac projektov. Zároveň by som chcel dohodnúť s priateľmi z Prešovského kraja, aby sme s našimi vládami rozprávali o vybudovaní kvalitnej cesty a hraničného prechodu medzi našimi regiónmi."

V sociálnej oblasti dotácie podporia kvalitu poskytovania sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi. Na to prešovská župa vyčlenila 600 tisíc eur.

Nasleduje priama reč.

 • Pavel Slaninka, vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny PSK: "Jedná sa o domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia a zariadenia podporovaného bývania. Tieto zariadenia sú pobytové. Poskytujú sociálnu službu približne tisícom prijímateľom."
 • Viera Leščáková, poslankyňa ZPSK (Prešov): "Čo sa týka podpory, tých neverejných poskytovateľov tam si myslím, že sa VÚC-ka vybrala správnou cestou. Ja som za podporu tých neverených poskytovateľov nie len v sociálnych službách ale aj v školstva."

Ekonomické fórum zahŕňalo šesť plenárnych zasadnutí, viac ako 180 diskusných panelov, prednášok, workshopov a diskusií. Zúčastňujú sa ho každoročne významní predstavitelia sveta politiky a biznisu, ale aj experti z oblasti vedy, kultúry či médií zo strednej a východnej Európy.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Komplikácia so zrušením OA v Bardejove
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Návrh na vyradenie Obchodnej akadémie v Bardejove zo siete škôl schválili poslanci PSK ešte v máji tohto roku. Ministerstvo školstva ju na základe uvedeného rozhodnutia zo siete škôl aj vyradilo. Poslanci prešovskej župy však 27. augusta neschválili všeobecne-záväzné nariadenie potrebné k zrušeniu Obchodnej akadémie. Hlasovanie tak vytvorilo právnu komplikáciu so zrušením školy.

Nasleduje priama reč.

 • Marián Damankoš (Prešov), predseda komisie školstva pri ZPSK: "Žiaľ takto je nastavený zákon, takýmto spôsobom bola len otázka času kedy sa k niečomu podobnému dopracujeme."
 • Jozef Kmec, poslanec ZPSK (Bardejov): "Nesúhlasím so zrušením obchodnej akadémie, pretože školu zrušiť je jednoduché, jednoduchšie ako školu spojiť s inou školou."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Právne nám to trošku možno bude komplikovať situáciu, ale realita je taká, že do tejto školy sa pre nový školský rok prihlásilo 15-násť žiakov, čo je naozaj nepostačujúce."

Vzniknutá situácia so zrušením školy si vyžiadala zvolanie mimoriadneho rokovania Zastupiteľstva PSK. Druhý pokus o zrušenie obchodnej akadémie bude 20. septembra. Ak sa tak stane, práva a povinnosti prejdú na hotelovú akadémiu, ktorá od nového školského roka vzdeláva aj 80 žiakov obchodnej akadémie. V prípade, že sa tak nestane, župu to môže stáť vyše 350 tisíc eur, čo je predpokladaný normatív pre žiakov presunutých odborov na ďalšie štyri roky.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Európsky týždeň mobility
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Do Európskeho týždňa mobility, ktorý bude v dňoch 16. až 22. septembra sa zapojí aj Prešovský samosprávny kraj. Počas kampane garantuje krajská samospráva jednosmerné zľavnené cestovné v prímestskej doprave vo výške priemerne 45 percent. PSK chce v týždni mobility osobitne podporiť myšlienku výberu rôznych druhov dopravy so zameraním na cyklistickú prepravu. Počas Európskeho týždňa mobility sa bude cestovať vo vlakoch na celom Slovensku za polovičné cestovné.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Nominujte kandidátov na Cenu PSK
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Významné osobnosti a kolektívy regiónu môžu za svoje mimoriadne zásluhy získať Cenu Prešovského samosprávneho kraja. Návrhy na nominácie môže podať aj verejnosť, a to do 30. septembra. V nominácii je potrebné uviesť meno navrhovaného laureáta a krátke zdôvodnenie, prečo by mal cenu získať. Laureátov Ceny PSK schvaľuje krajské zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK. V tomto roku budú ocenenia udelené už po 15-krát.

Nasleduje tabuľka:

Nominácie na laureáta Ceny PSK

Termín nominácie: do 30. septembra 2018

Nominácie zaslať: Úrad PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Cena sa udeľuje: za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj kraja a významné zásluhy vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života

« obsah

***

 

Publikované: 14.09.2018 / Aktualizované: 02.10.2018 HoreTlačiť