Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK 36. týždeň

Magazín PSK - september 2018 36. týždeň

Videozáznam

Obsah

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Magazín PSK mení svoj názov na Týždeň v PSK. Mení sa z mesačníka na týždenník.
 • Do lavíc župných škôl v novom školskom roku nastúpilo približne 24 690 študentov, z toho viac ako 5 680 prvákov.
 • Kraj zmodernizuje vyše 30 škôl a školských zariadení, na tento účel vynaloží viac ako 5,2 miliónov eur.
 • Zastupiteľstvo PSK schválilo nových riaditeľov zariadení sociálnych služieb v Kežmarku, Sabinove, Brezovičke a Kalinove.
 • Verejnosť môže do 30. septembra nominovať významné osobnosti a kolektívy regiónu na Cenu Prešovského samosprávneho kraja. Informácie a podmienky nominácie nájdete na www.po-kraj.sk

Jingel PSK

Kraj vypísal výzvy na poskytnutie dotácií
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja sa stretli na rokovaní 27. augusta. Schválili aj dve výzvy na poskytnutie dotácií z vlastných príjmov PSK a to v dvoch oblastiach - kultúra a sociálne služby. V oblasti kultúry ide o podporu mariánskych pútnických miest v kraji v celkovej výške 400 tisíc eur.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Máme aj menšie pútnické miesta, ktoré si zaslúžia svoju pozornosť, keďže sú dlhoročne navštevované ľuďmi. Sú aj v podstate takým rozvojom cestovného ruchu – toho pútnického cestovného ruchu."
 • Emília Antolíková, vedúca Odboru kultúry PSK: "Výzva kultúra je určená rekonštrukciu, obnovu kultúrnych pamiatok, pamätihodností, ktoré sú spojené s cirkvami. Pôjde o to, aby sa rozšíril počet Mariánskych pútnických miest, pretože projekt Svetlo z východu, ktorý mal v sebe záber štyroch najvýznamnejších pútnických miest by sme chceli jednak doplniť a jednak rozšíriť."
 • Ján Holinka, poslanec ZPSK (Snina): "Je to dobrý prvý krok a dúfajme, že budú nasledovať aj ďalšie, aby sa podporili tieto významné miesta, ktoré máme v prešovskom kraji a nie len náboženské ale možno sa nájdu aj iné, ktoré boli dlhé roky tak trošku opomínané."

V sociálnej oblasti dotácie podporia kvalitu poskytovania sociálnych služieb neverejnými poskytovateľmi. Na to prešovská župa vyčlenila 600 tisíc eur.

Nasleduje priama reč.

 • Pavel Slaninka, vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny PSK: "Jedná sa o domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia a zariadenia podporovaného bývania. Tieto zariadenia sú pobytové. Poskytujú sociálnu službu približne tisícom prijímateľom."
 • Viera Leščáková, poslankyňa ZPSK (Prešov): "Čo sa týka podpory, tých neverejných poskytovateľov tam si myslím, že sa VÚC-ka vybrala správnou cestou. Ja som za podporu tých neverených poskytovateľov nie len v sociálnych službách ale aj v školstva."

 

Prešovská župa podporila v rámci svojho rozpočtu aj sociálne zariadenia, ktoré sú v jej pôsobnosti.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Bol tam aj milión eur na platy pre našich zamestnancov, ktorí pracujú v sociálnej oblasti a to je omnoho dôležitejšie, aby sme ich stabilizovali práve v našich zariadeniach, aby neodchádzali niekde do Rakúska alebo do Nemecka."

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Nad razením tunela Prešov dohliada sv. Barbora
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov západ – Prešov juh, je v plnom prúde. Pri jeho východnom portáli bola 23. augusta osadená soška svätej Barbory, patrónky baníkov. Tunel Prešov je hlavným tunelovým objektom juhozápadného obchvatu mesta Prešov.

S razením tunela sa začalo 31. júla. Z tunela bude vyvezených približne 400 tisíc kubických metrov zeminy. Predpokladaný termín prerazenia tunela je v lete 2019. Tunel Prešov bude dvojrúrový, s jednosmernou premávkou v každej rúre.

Úsek bude slúžiť na prepojenie privádzača v smere od Popradu, Levoče ku Košiciam.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

CSS Továrne prešlo obnovou
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Centrum sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom prešlo rozsiahlou rekonštrukciou. V rámci programu ELENA, ktorý je financovaný Európskou úniou, sa počas dvoch etáp preinvestovalo 711 tisíc eur.

Na hlavnej budove sa vymenila strecha, zateplil sa obvodový plášť, odstránili sa systémové chyby, pribudol nový výťah a vnútorné vybavenie.

Centrum sociálnych služieb v Tovarnom oslavuje 55. výročie od svojho založenia. S odovzdaním vynovených priestorov sa zároveň 22. augusta konal aj Deň otvorených dverí. Centrum je najväčším sociálnym zariadením Prešovskej župy. Má 180 klientov a 96 zamestnancov. Poskytuje služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, či dovŕšenia dôchodkového veku.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Rómsky holokaust pripomenula výstava
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

V priestoroch Úradu PSK bola počas augusta inštalovaná výstava Porraimos – rómsky holokaust. Vernisáž sa konala 2. augusta - v deň, ktorý je Medzinárodným dňom spomienky na holokaust Rómov.

Organizátori podujatia takto pripomenuli zabudnutý rómsky holokaust od zavedenia rasovo čistej politiky, cez život v rómskom tábore v Osvienčime–Brezinke až po jeho zánik. Výstava poukázala na vtedajšiu situáciu slovenských Rómov a vojenský Slovenský štát.

Vernisáž bola spojená s darovaním krvi. A bol v tom kus symboliky – ľudská krv je rovnakej farby. Organizátorom výstavy bolo občianske združenie inCem a Prešovský samosprávny kraj.

« obsah

***

Publikované: 06.09.2018 / Aktualizované: 02.10.2018 HoreTlačiť