Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmodernizovaný športový areál na Prešovskej univerzite otvorený

Rekonštrukciu finančne podporil aj PSK

Tlačová správa

Prešovská univerzita (PU) v Prešove dnes slávnostne otvorila Viacúčelový športový areál PU, ktorý zmodernizovala v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK). Športový komplex za takmer 620 tis. eur budú využívať nielen univerzitní študenti, ale aj široká verejnosť.

V marci tohto roku podpísal rektor PU Peter Kónya s predsedom PSK Milanom Majerským zmluvu o združení za účelom rekonštrukcie infraštruktúry Viacúčelového športového areálu PU. PSK investoval do rekonštrukcie 410 tis. eur a podiel univerzity predstavuje finančnú čiastku bezmála 207 tis. eur. „Sme veľmi radi, že sa nám v rekordne krátkom čase s pomocou PSK podarilo po celých desaťročiach rekonštruovať tento viacúčelový športový areál. Naša univerzita tak získala nielen dôstojný priestor pre vzdelávacie pôsobenie fakulty športu, ale takisto pre realizovanie športových aktivít tak svojich študentov a zamestnancov, ako aj ďalších záujemcov z mesta a celého kraja,“ uviedol na slávnostnom otvorení rektor Kónya. Spoluprácu na tomto projekte ocenil aj predseda PSK Milan Majerský: „Rekonštrukciu športového areálu považujeme za zmysluplný projekt, preto Prešovský samosprávny kraj vstúpil do jej realizácie so všetkou razanciou. Sme si vedomí, že športovisko bude slúžiť nielen jedinej vysokej škole na území kraja, ale celej verejnosti, študentom základných i stredných škôl. Je to skvelá investícia, ktorou chceme deklarovať, že nám záleží na budúcnosti našich detí a mladých ľudí, na ich vzdelávaní a osobnostnom raste. Pohyb a aktívny životný štýl je toho súčasťou, čo nesmieme podceňovať, “ povedal Majerský.

Súčasťou zrekonštruovaného športového areálu je atletická dráha, infraštruktúra na ľahkú atletiku, multifunkčné ihrisko na rôzne športové aktivity, tenisové ihrisko a ihrisko na plážový volejbal. „Vo viacúčelovom areáli je situovaný moderný atletický ovál o dĺžke 300 m s tartanovou povrchovou úpravou a vyznačením čiar pre jednotlivé bežecké disciplíny. Nachádzajú sa tu taktiež atletické sektory na hodové disciplíny (hod diskom, hod kladivom, hod oštepom), vrhačské disciplíny (vrh guľou) a skokanské disciplíny (skok do výšky, skok o žrdi, skok do diaľky a trojskok),“ priblížila kvestorka PU Mária Nováková.

Práve vybavenosťou atletického štadióna je tento objekt jedinečný. „Žiaden z atletických štadiónov v okolí nedisponuje klietkou pre hodové disciplíny a sektorom na skok o žrdi. Navyše v prípade skokov disponuje dvomi pieskovými doskočiskami, pričom jedno je špecificky určené na skok do diaľky a druhé na disciplínu trojskok s dodržaním parametrov medzinárodnej atletickej federácie (IAAF). Všetky atletické sektory disponujú certifikátom IAAF a spĺňajú tak prísne parametre na organizáciu súťaží,“ vysvetlil Pavol Čech, odborný asistent z Fakulty športu PU.

V modernom športovom komplexe sa nachádza aj tenisové ihrisko s kompletnou vybavenosťou. Kvalita povrchu a možnosť kompletnej demontáže stĺpikov na umiestnenie siete vytvára priestor pre multifunkčné využitie v podobe tréningovej plochy či plochy pre futbal. Ďalšími športovými plochami sú multifunkčné ihrisko, ktoré je upravené pre streetbasketball a ihrisko pre plážový volejbal. „Všetky povrchy športovísk disponujú príslušným certifikátom kvality,“ poznamenala Darina Gajdárová z Oddelenia technicko-prevádzkového úseku PU. Zároveň dodala, že pri rekonštrukcii sa myslelo aj na prípadných divákov a v areáli boli osadené dve tribúny s celkovou kapacitou vyše 270 miest na sedenie. Zrekonštruovaný areál je celý oplotený a osvetlený úspornými svietidlami.

Vybudovaná infraštruktúra bude slúžiť širokej verejnosti na zvyšovanie aktívneho zdravia a vytváranie pozitívneho vzťahu k pohybovej aktivite. Cieľovými skupinami sú deti (žiaci ZŠ), mládež (študenti SŠ, študenti univerzity), ako aj dospelá populácia. „Z hľadiska výučby sa zvýšila kvalita materiálneho zabezpečenia a v neposlednom rade bezpečnosť vykonávania niektorých atletických disciplín. V tomto zmysle sa rozšírili aj možnosti nácviku dvoch nových disciplín, ktoré doteraz neboli možné, a síce skok o žrdi a hod kladivom,“ uviedol Čech z Fakulty športu. V rámci ostatných športovísk sa rozšírili možnosti pre študentov na realizáciu školských aktivít s možnosťou zaradenia plážového volejbalu či streetballu do výučby už realizovaných predmetov. V zmysle aktívneho trávenia voľného času študentov univerzity, ale aj širokej verejnosti sa finalizuje koncepcia možnosti využitia areálu. V súčasnosti sú vyhradené hodiny na atletickom štadióne najmä pre študentov na nácvik jednotlivých atletických disciplín, ako aj na tréningy atletického oddielu Slávie PU v Prešove.

***

V Prešove dňa 2. októbra 2018

Anna Polačková

hovorkyňa Prešovskej univerzity

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 02.10.2018 / Aktualizované: 09.10.2018 HoreTlačiť