Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Putujúce pero pozná víťazov

Literárna súťaž

Školstvo

Literárna súťaž vo vlastnej tvorbe Putujúce pero, ktorá sa konala pri príležitosti spomienky na  Nežnú revolúciu z roku 1989, už má svojich víťazov. Slávnostné vyhodnotenie výsledkov sa uskutočnilo 12. decembra na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

V kategórii poézia sa na 1. mieste umiestnila Júlia Ovšaníková, 2. miesto bolo udelené Borisovi Kovalíkovi a na 3. mieste skončila Magdaléna Tkáčová. V kategórii próza získala 1. miesto Lenka Želonková, 2. miesto obsadila Zuzana Andrášová a na 3. mieste sa umiestnili Magdaléna Tkáčová a Kamila Mlynárová.

Do súťaže sa zapojilo celkovo 21 autorov zo stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja. Konkrétne to boli študenti, ktorí navštevujú Gymnázium  J. Adama Raymana Prešov, Stredná odborná škola pedagogická Prešov, Stredná odborná škola služieb Prešov, Stredná odborná škola pedagogická Levoča, Hotelová akadémia J. Andraščíka Bardejov, Gymnázium L. Stöckela Bardejov, Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou.

Súťažné literárne texty hodnotila odborná porota zastupujúca Prešovskú odbočku Spolku slovenských spisovateľov. Práce boli hodnotené v kategórii poézie a prózy. Ocenenia v oboch kategóriách udelil predseda PSK Milan Majerský, dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Monsignor Peter Šturák a tajomníčka prešovskej pobočky Spolku slovenských spisovateľov Ingrid Lukáčová.

Súťaž bola zameraná na propagáciu literárneho umenia a objavovanie talentov študentov stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja. Slávnostné vyhodnotenie výsledkov sa uskutočnilo 12. decembra na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Spoluorganizátormi súťaže boli Prešovský samosprávny kraj, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a prešovská odbočka Spolku slovenských spisovateľov.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 13.12.2018 / Aktualizované: 13.12.2018 HoreTlačiť