Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Dávid Revák opäť postúpil na celoštátne kolo

Školstvo

Olympiáda ľudských práv má pevné postavenie medzi predmetovými olympiádami už niekoľko rokov.

Jej hlavný cieľ je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, rozvoju demokratického občianstva a v neposlednom rade aj ku kultivácii poznatkov a postojov mladých ľudí, ktorí dnes, mnohokrát nekriticky, preberajú názory a postoje od iných ľudí.

Aj preto sa my - pedagógovia tešíme, keď môžeme pracovať so študentmi, ktorí majú „vlastný pohľad na svet“. Jedným z nich je nepochybne aj študent 4. ročníka Gymnázia v Snine – Dávid Revák. Práve on sa zúčastnil krajského kola Olympiády ľudských práv v Prešove a postúpil na celoštátne kolo súťaže po tom, čo úspešne absolvoval písomný vedomostný test a prezentoval vlastný postoj k otázke uplatňovania a realizácie občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv u osôb so zdravotným postihnutím.

Nosnou témou jubilejného XX. ročníka súťaže je „Aténska škola 21. storočia: demokracia a ľudské práva“. Je to vysoko aktuálna téma aj z dôvodu, že dnešné liberálne systémy svojou podstatou zbavujú zodpovednosti nad konaním, a tak zároveň ohrozujú samotné ľudské práva. Musíme sa preto stále viac zamýšľať nad citátom novovekého anglického filozofa Johna Locka: „Moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého.“, a teda vytýčiť akúsi hranicu, o ktorej Locke hovorí ...

***

PaedDr. Andrea Malá
Gymnázium Snina, Študentská 4

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 13.02.2018 / Aktualizované: 15.02.2018 HoreTlačiť